Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Gwasanaeth newydd yn cysylltu Aberystwyth a Hwlff ordd

Published

on

trawsGAN GYSYLLTU Aberystwyth, Aberaeron, Cei Newydd, Aberteifi , Abergwaun a Hwlffordd, maer gwasanaeth newydd yn disodlir gwasanaethau x50 a 412 ac maen rhan o rwydwaith Traws Cymru syn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Bydd yn wasanaeth bob awr ym mhob cyfeiriad yn ystod yr wythnos ac ar ddydd Sadwrn. Bydd ffl yd o fysiau Optare MetroCity unllawr newydd sy’n defnyddio tanwydd yn fwy effeithiol ac yn fwy ecogyfeillgar yn cael eu cyfl wyno ar gyfer y daith erbyn diwedd Ebrill. Bydd gan bob un o’r cerbydau newydd du mewn fel coets, cyhoeddiadau ar gyfer yr arhosfan nesaf a WiFi am ddim.

Meddai Edwina Hart y Gweinidog Trafnidiaeth: “Bydd y gwasanaeth newydd hwn yn darparu cysylltiadau pwysig i gymunedau yng Ngheredigion a Sir Benfro. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd gwasanaethau bysiau yng Nghymru, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, gan ddarparu mynediad i swyddi a gwasanaethau. Dyna pam ein bod yn uwchraddio’r rhwydwaith Traws Cymru i wella amseroedd teithio, hygyrchedd a chyfforddusrwydd i deithwyr. “Rydym wedi gwrando ar ganfyddiadau adolygiad Dr Victoria Winkler o rwydwaith TrawsCymru ac wedi cymeryd cyfl eoedd i gyfl ymu’r amseroedd teithio ar y ffordd hon.

Cafodd ei gynllunio hefyd i gysylltu â gwasanaeth TrawsCymru T1 yn Aberaeron ar gyfer teithwyr sy’n dymuno teithio i Lanbedr Pont Steffan a Chaerfyrddin.” Dywedodd y Cynghorydd Rob Lewis, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros Drafnidiaeth: “Er mwyn cynnig gwasanaeth gwell i deithwyr, rydym wedi bod yn gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru a’n cydweithwyr yng Ngheredigion.”

Dywedodd y Cynghorydd Alun Williams, Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth ar Gyngor Sir Ceredigion: “Mae gwasanaethau bws da yn hanfodol i economi Ceredigion. Rydym yn falch o allu darparu’r gwasanaeth gwell hwn mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Bydd y T5 newydd yn ychwanegu at y gwelliannau eraill i’r gwasanaeth bysiau a wnaethpwyd gennym y llynedd i ddarparu cysylltiadau rhagorol ar draws y sir a thu hwnt.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

New Quay RNLI lifeboat crew trains with lifeguards

Published

on

NEW QUAY lifeboat station hosted a special training evening with the lifeboat crew and Ceredigion’s RNLI lifeguards last week.

Pete Yates, one of New Quay RNLI’s inshore lifeboat helms, worked closely with Ceredigion lifeguard supervisor, Tirion Dowsett, to plan scenarios for the teams to practice working together in casualty care situations.

A large scale scenario included four casualties to be dealt with by the inshore lifeboat crew and two lifeguard teams on a nearby beach, whilst a third lifeguard team and lifeboat crew members dealt with a separate scenario at the lifeboat station.

Pete said: “It was a great evening of training. We had 9 lifeguards and 13 lifeboat crew in attendance.

“The main scenario included casualties suffering from hypothermia and propeller injuries. A second scenario involved a mechanic suffering head injuries in the forepeak of the all-weather lifeboat and requiring extraction on a stretcher.

“On completion of these scenarios we all gathered back at the station where one of our senior crew members sprung a great act at being a diabetic having a hypo, and being suitably angry and aggressive.”

Roger Couch, New Quay RNLI’s Lifeboat Operations Manager, added: “It was great for our lifeboat crew members to work with the lifeguards as it builds a deeper understanding of each other’s roles and encourages teamwork between us. This is of great benefit when dealing with real life casualty care situations.”

Continue Reading

News

Coastguard rescues dog stuck on cliffs

Published

on

LAST TUESDAY (Aug 27), New Quay RNLI’s inshore D-class lifeboat, Audrey LJ, was tasked by Milford Haven Coastguard to assist the Coastguard with a dog stuck on the cliffs near New Quay.

The volunteer crew launched the inshore lifeboat at 1.50pm with four crew members on board and made their way south down the coast.

Brett Stones, New Quay RNLI’s helm said: “We located the dog on the cliffs by Castell Bach, near Cwmtydu. We stood by while the Coastguard team caught the animal. The dog was unharmed and safe with the Coastguard so we were stood down.

“However, while returning to station we were then tasked to a small vessel with engine failure. We towed the stricken boat with three people on board back to New Quay. We rehoused the inshore lifeboat and it was ready for service by 2.40pm.”

Continue Reading

featured

New maintenance Lorries cut carbon emissions

Published

on

The Ground Maintenance Team has purchased three new lorries to support ground maintenance services in Ceredigion.

The new lorries will move Ceredigion County Council’s Ground Maintenance Service’s equipment to and from the grounds that they look after. The lorries will also take cut grass away for composting. This provides the most efficient way of maintaining the areas that the team is responsible for.

Councillor Dafydd Edwards is the Cabinet member responsible for Highways and Environmental Services together with Housing. He said: “The new vehicles replace ones which had provided excellent service for almost 20 years. They are fitted with Euro 6 engines which are considerably more efficient and better for the environment.”

The Grounds Maintenance Team is also incrementally introducing electric-powered mowers, blowers, hedge cutters and strimmers into its fleet. This equipment is better for the environment, is easier to use and causes less noise and vibration.

The new lorries support Ceredigion County Council’s commitment to be a net-zero carbon council by 2030.

Continue Reading

Popular This Week