Connect with us
Advertisement
Advertisement

Uncategorized

Plaid yn annog Llywodraeth Cymru i wneud mwy i recriwtio meddygon

Published

on

plaidMAE PLAID CYMRU wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o waethygu prinder meddygon y genedl wedi i ffi gyrau ddatgelu eu bod wedi torri eu cyllideb recriwtio. Mae cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru wedi darganfod fod Llywodraeth Cymru wedi gwario mymryn dros £1,000 ar recriwtio meddygon yn yr un fl wyddyn galendr yr oeddent yn cynllunio canoli gwasanaethau allweddol mewn ysbytai oherwydd prinder meddygon. Dangosodd y cais RhG fod Llywodraeth Cymru wedi gwario dim ond £1,115 yn ystod blwyddyn ariannol 2013/14 ar recriwtio meddygon –40 gwaith yn llai na swm y fl wyddyn galendr fl aenorol o £45,326.

Datgelodd y cais RhG hefyd mai un fenter yn unig a wnaed gan Lywodraeth Cymru i recriwtio meddygon mewn cyfnod o fwy na thair blynedd hyd at Fedi eleni. Mae canlyniadau ceisiadau RhG blaenorol i fyrddau iechyd lleol wedi dangos mai ychydig o ymdrechion a wnaed i recriwtio o dramor. Dywedodd Elin Jones AC, Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru, fod Llywodraeth Cymru yn beio prinder meddygon am anawsterau’r GIG pan nad oedd dim neu fawr ddim tystiolaeth eu bod hwy wedi gweithredu i liniaru’r broblem.

Dywedodd AC Ceredigion, etholaeth sydd wedi gorfod dioddef cynlluniau canoli: “Mae Llywodraeth Cymru yn eistedd ar eu dwylo ac yn gwrthod cynllunio gweithlu o ddifrif. Dengys y ffi gyrau hyn eu bod yn fodlon ildio pan wynebir hwy â’r her o ddarparu gwasanaethau i ardaloedd yng Nghymru lle mae’n anodd recriwtio. “Mae hyd at 40% o feddygon teulu yng nghymoedd y de yn nesáu at oed ymddeol, ac y mae rhannau o Gymru wledig eisoes yn gweld meddygfeydd yn cau neu yn cau yn rhannol oherwydd prinder meddygon teulu. “Dyw’r agwedd hon o fethu gwneud dim yn ddigon da os yw Llywodraeth Lafur Cymru am sicrhau GIG cynaliadwy i bob rhan o Gymru.

Rhaid iddynt fynd ati yn fwy egnïol o lawer i ddarparu’r lefelau o staff sydd yn angenrheidiol i gyfl wyno gwasanaethau hanfodol. “Mae Llywodraeth yr SNP wedi dangos beth mae modd ei wneud pan fydd gennych weinyddiaeth fl aengar ac uchelgeisiol, oherwydd bod ganddynt bron i 50% yn fwy o feddygon teulu mewn cymhariaeth â’r boblogaeth na’r hyn sydd gennym yng Nghymru. “Mae’r ffi gyrau hyn hefyd yn codi cwestiynau difrifol ynghylch yr achos dros ganoli. Cafodd hwn ei werthu ar y sail ei fod yn angenrheidiol oherwydd prinder meddygon. “A yw’n syndod fod y prinder hwnnw’n bodoli gyda chyn lleied yn cael ei wneud i drin yr argyfwng recriwtio? “Bydd pobl yn dechrau gofyn a oedd achos Llywodraeth Cymru yn wallus o’r cychwyn cyntaf yng ngoleuni’r ffi gyrau hyn.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

School nativity – danger in the manger?

Published

on

IT’S the time of year when every parent enjoys watching their little darlings perform in the school nativity play. It used to be that the show was documented by hundreds of proud parents snapping away on their cameras, but more recently school politics and privacy issues have come into play, with some schools ruling that it is unacceptable to take pictures or videos of the show.

But what is the legal position when it comes to videos and photographs of school events? Are schools able to impose a blanket ban? If you ignore the school’s photography policy, what legal action can they take against you? And if another parent shares a group shot featuring your child, without permission, can you force them to take it down.

Anthony Di Palma, Solicitor at DAS Law, looks at the photographic minefield that is the school nativity play for The Herald.

My child’s school has a photography policy which states that there is a blanket ban on taking photos at the nativity play. Is this legal?

Any owner of private property may restrict the use of photography or video equipment on the premises. If ignored, you may be asked to leave and may be deemed to be trespassing if you refuse.

I signed my child’s schools consent form stating I won’t take any photos. What legal ramifications will I face should I choose to ignore the policy?

The consent form is unlikely to be legally enforceable as a contract if there is no financial loss to the school, and there are no laws generally against taking photographs of your own or other people’s children as long as the photographs are not deemed ‘indecent’, or are likely to have the effect of harming or harassing the children.

Are there any laws against sharing group shots of my child’s nativity play photos online? 

As a best practice, it is advisable that parents should avoid sharing photographs of children without obtaining prior consent of that child’s parent or guardian. However, as long as the photographs are not deemed ‘indecent’, or are likely to have the effect of harming or harassing them, then there is nothing legally stopping you from doing so.

What legal action can I take against people that share group photos of the school nativity play on social media that include my child without my permission?

You can ask the person to remove the photograph, however if they refuse there is no realistic legal action you can take. Privacy laws under the Human Rights Act cannot be enforced against other private individuals and unless you own the copyright in the photograph, or the image is offensive or indecent, then the social media site has no obligation to remove that photo if it is reported to them.

If I blur out other children’s faces can I share school play photos online?

You don’t have to blur out children’s faces in order to share them online, as the Data Protection Act doesn’t apply to photographs taken for private use and which do not identify the child (i.e. name them). However, if you would be concerned about images of your own child appearing without your permission, blurring out other children’s faces may be a sensible step to take.

Continue Reading

Uncategorized

Aberaeron: Playing field gains Centenary Field status

Published

on

THE PARK known as Square Field in the centre of Aberaeron has been designated a Centenary Field and named as Cae Canmlwyddiant Ceredigion Centenary Field – Cae Sgwâr / Square Field, Aberaeron.

In gaining the Centenary Field status, the field will be protected in perpetuity to honour the memory of the millions who lost their lives in the First World War. Cae Canmlwyddiant Ceredigion Centenary Field – Cae Sgwâr / Square Field, Aberaeron is the first Centenary Field in Ceredigion.

Ceredigion County Council’s Armed Forces Champion, Councillor Paul Hinge said, “I am delighted that Aberaeron Town Council’s application to dedicate this fantastic green space as a Centenary Field has been accepted by Fields in Trust, and that the County Council was able to support it. It pays an important tribute to those who lost their lives in the First World War, including many young Ceredigion men went to war and didn’t return.

This has been an interesting journey and one that as the Armed Forces Champion and a veteran, I am proud to support.”

A plaque commemorating the status was unveiled by Her Majesty’s Lord Lieutenant of Dyfed, Miss Sara Edwards.

The Mayor of Aberaeron and Local Member, Councillor Elizabeth Evans, said, “Aberaeron residents are rightly proud of Cae Sgwâr’s new status as the designated Centenary Field of Ceredigion, it has a proud history of being the towns recreational field and there isn’t one community in Ceredigion whose children haven’t played on it at some point. It is a fitting commemoration in this hundredth anniversary year of the ending of the First World War and as we remember the past, we also look to the future and Cae Sgwar’s newly protected status in perpetuity as a recreational field, thanks to the Centenary Field Trust.”

A short ceremony was held to unveil the plaque where Miss Edwards, Councillor Hinge and Councillor Evans spoke alongside Ceredigion County Council’s Chairman, Councillor Hag Harris and the Fields in Trust Chairman, Brynmor Williams.

David Lewis, Aberaeron Branch of The Royal British Legion; Miss Elin Jones AM; Councillor Hag Harris, Ceredigion County Council Chairman; Councillor Paul Hinge, Ceredigion County Council Armed Forces Champion; Councillor Elizabeth Evans, Mayor of Aberaeron and Local Member; Miss Sara Edwards, Her Majesty’s Lord Lieutenant of Dyfed; John Lewis, Aberaeron Town Improvement Committee; Carwyn Lloyd-Jones, The Lord Lieutenant’s Cadet; Robin Williams, Fields in Trust; Brynmor Williams, Fields in Trust Chairman; Alun Williams, Ceredigion County Council Corporate Lead Officer for Policy and Performance; Huw Evans, Aberaeron Memorial Hall Committee.

Continue Reading

News

Workshop held on Ceredigion’s economic future

Published

on

A WORKSHOP was held for Elected Members on Thursday, March 8, to discuss Ceredigion’s Economic Future bringing together some of the county’s biggest organisations to share what they had to offer and what partnership working could look like in the future.

With an introduction and background to Growing Mid Wales by Chief Executive of Ceredigion County Council, Eifion Evans, Ceredigion’s Economic Future Members Workshop proceeded to discuss partnership working with the organisations. Aberystwyth University, Qinetiq Group PLC, West Wales Airport Ltd, Thales Group and Volac International Ltd were in attendance talking about future investment opportunities and outlining significant plans in the county for growth.

Councillor Ellen ap Gwynn, Chair of the Growing Mid Wales Partnership and Ceredigion County Council Leader, said: “Holding this workshop and working together with some of the county’s organisations shows the strong position that we are in to develop. I’m looking forward to seeing the exciting developments of Growing Mid Wales in the coming years and particularly so in terms of longer term prospects. The workshop was very important for Members in making them aware of these opportunities and the session was welcomed by all who attended.”

Significant opportunities were recognised as the Mid Wales region starts to develop its response to the Government on the possibilities for a Growth Deal.

Continue Reading

Popular This Week