Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Gofal iechyd dwyieithog canmol

Published

on

Lisa Gostling

Lisa Gostling

MAE BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA wedi cyhoeddi’r tri sydd wedi cyrraedd rownd derfynol category ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yng ngwobrau staff Gorau Iechyd eleni. Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn trefnu gwobrau Gorau Iechyd bob blwyddyn er mwyn cydnabod a gwobrwyo cyraeddiadau anhygoel ein staff a’n gwirfoddolwyr, y mae llawer ohonynt yn mynd y tu hwnt i’r disgwyl yn eu gwaith er lles ein cleifi on a defnyddwyr gwasanaethau. Eleni, cafwyd 100 enwebiad o bob rhan o Geredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo Gorau Iechyd, a noddir gan Health Shield ym Mharc y Scarlets, Llanelli, nos Wener 16 Ionawr. Dywed Lisa Gostling, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol: “Mae’r enwebiadau hyn yn adlewyrchu rhai o’r gofal o’r safon uchel mae llawer o’n staff a’n gwirfoddolwyr yn ei roi i gleifi on, ac mae’n tynnu sylw at ymdrechion a chyfl awniadau arbennig y tu hwnt i’w gwaith o ddydd-i-ddydd.” Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymrwymedig i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg ymhlith cleifi on a staff. Mae’r categori ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yn ceisio cydnabod staff Hywel Dda sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol mewn darparu gofal iechyd yn newis iaith y claf.

Sef DVD dwyieithog i’w ddefnyddio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n adnodd i addysgwyr iechyd sy’n eu galluogi i addysgu pobl ifanc am les emosiynol a materion iechyd meddwl yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Datblygwyd yr adnodd arloesol hwn gan Wasanaeth Iechyd Meddwl Arbenigol Plant a Phobl Ifanc ac mae’n unigryw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae athrawon a disgyblion yn dweud ei fod yn adnodd da sy’n hawdd i’w ddefnyddio, a bod y natur ryngweithiol yn ei wneud yn ddeniadol. Angela Jones, Ymwelydd Iechyd am ei hymdrechion i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gwaith.

Mae wedi lansio grwp babi a rhiant dwyieithog llwyddiannus yn Hwlffordd sy’n mynd o nerth i nerth. Yn ogystal daeth Angela i’r brig yng ngwobrau Twf Shwmae yn ddiweddar am ei gwaith, sy’n dangos ei hymrwymiad i ddarparu gofal iechyd dwyieithog. Y Tîm Orthopedig Adferiad Gwell ar ôl Llawdriniaeth (ERAS) yn Ysbyty Tywysog Philip am gynhyrchu llyfrynnau gwybodaeth cleifi on a phosteri dwyieithog ar gyfer cleifi on amnewid clun a phenglin.

Mae’r tîm yn gweld bod creu amgylchedd dwyieithog yn tawelu meddwl cleifi on am fod eu dewis iaith yn cael ei werthfawrogi, sy’n helpu cleifi on i ddeall eu gofal tra yn yr ysbyty a’u hadferiad ar ôl llawdriniaeth. Mae staff Cymraeg o fewn y tîm wrth law i gyfathrebu â chleifi on iaith Gymraeg, ac mae adborth cleifi on a’u teuluoedd yn gadarnhaol. Dywed Jonathan Burton, Prif Weithredwr Health Shield: “Mae cael eich cydnabod am wneud gwaith arbennig yn gyrhaeddiad mawr mewnunrhyw broffesiwn, ond mae hyn yn fwy arbennig gyda Gwobrau Staff Gorau Iechyd Hywel Dda. Ar ran pob un ohonom yma yn Health Shield hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer. “Hoffem ddymuno pob lwc i bawb yn y gwobrau, a da iawn am gyrraedd y cam hwn. Rydych yn haeddu cydnabyddiaeth gan eich bod chi’n aml yn mynd y tu hwnt i’r galw.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

New Quay RNLI lifeboat crew trains with lifeguards

Published

on

NEW QUAY lifeboat station hosted a special training evening with the lifeboat crew and Ceredigion’s RNLI lifeguards last week.

Pete Yates, one of New Quay RNLI’s inshore lifeboat helms, worked closely with Ceredigion lifeguard supervisor, Tirion Dowsett, to plan scenarios for the teams to practice working together in casualty care situations.

A large scale scenario included four casualties to be dealt with by the inshore lifeboat crew and two lifeguard teams on a nearby beach, whilst a third lifeguard team and lifeboat crew members dealt with a separate scenario at the lifeboat station.

Pete said: “It was a great evening of training. We had 9 lifeguards and 13 lifeboat crew in attendance.

“The main scenario included casualties suffering from hypothermia and propeller injuries. A second scenario involved a mechanic suffering head injuries in the forepeak of the all-weather lifeboat and requiring extraction on a stretcher.

“On completion of these scenarios we all gathered back at the station where one of our senior crew members sprung a great act at being a diabetic having a hypo, and being suitably angry and aggressive.”

Roger Couch, New Quay RNLI’s Lifeboat Operations Manager, added: “It was great for our lifeboat crew members to work with the lifeguards as it builds a deeper understanding of each other’s roles and encourages teamwork between us. This is of great benefit when dealing with real life casualty care situations.”

Continue Reading

News

Coastguard rescues dog stuck on cliffs

Published

on

LAST TUESDAY (Aug 27), New Quay RNLI’s inshore D-class lifeboat, Audrey LJ, was tasked by Milford Haven Coastguard to assist the Coastguard with a dog stuck on the cliffs near New Quay.

The volunteer crew launched the inshore lifeboat at 1.50pm with four crew members on board and made their way south down the coast.

Brett Stones, New Quay RNLI’s helm said: “We located the dog on the cliffs by Castell Bach, near Cwmtydu. We stood by while the Coastguard team caught the animal. The dog was unharmed and safe with the Coastguard so we were stood down.

“However, while returning to station we were then tasked to a small vessel with engine failure. We towed the stricken boat with three people on board back to New Quay. We rehoused the inshore lifeboat and it was ready for service by 2.40pm.”

Continue Reading

featured

New maintenance Lorries cut carbon emissions

Published

on

The Ground Maintenance Team has purchased three new lorries to support ground maintenance services in Ceredigion.

The new lorries will move Ceredigion County Council’s Ground Maintenance Service’s equipment to and from the grounds that they look after. The lorries will also take cut grass away for composting. This provides the most efficient way of maintaining the areas that the team is responsible for.

Councillor Dafydd Edwards is the Cabinet member responsible for Highways and Environmental Services together with Housing. He said: “The new vehicles replace ones which had provided excellent service for almost 20 years. They are fitted with Euro 6 engines which are considerably more efficient and better for the environment.”

The Grounds Maintenance Team is also incrementally introducing electric-powered mowers, blowers, hedge cutters and strimmers into its fleet. This equipment is better for the environment, is easier to use and causes less noise and vibration.

The new lorries support Ceredigion County Council’s commitment to be a net-zero carbon council by 2030.

Continue Reading

Popular This Week