Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Gofal iechyd dwyieithog canmol

Published

on

Lisa Gostling

Lisa Gostling

MAE BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA wedi cyhoeddi’r tri sydd wedi cyrraedd rownd derfynol category ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yng ngwobrau staff Gorau Iechyd eleni. Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn trefnu gwobrau Gorau Iechyd bob blwyddyn er mwyn cydnabod a gwobrwyo cyraeddiadau anhygoel ein staff a’n gwirfoddolwyr, y mae llawer ohonynt yn mynd y tu hwnt i’r disgwyl yn eu gwaith er lles ein cleifi on a defnyddwyr gwasanaethau. Eleni, cafwyd 100 enwebiad o bob rhan o Geredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo Gorau Iechyd, a noddir gan Health Shield ym Mharc y Scarlets, Llanelli, nos Wener 16 Ionawr. Dywed Lisa Gostling, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol: “Mae’r enwebiadau hyn yn adlewyrchu rhai o’r gofal o’r safon uchel mae llawer o’n staff a’n gwirfoddolwyr yn ei roi i gleifi on, ac mae’n tynnu sylw at ymdrechion a chyfl awniadau arbennig y tu hwnt i’w gwaith o ddydd-i-ddydd.” Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymrwymedig i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg ymhlith cleifi on a staff. Mae’r categori ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yn ceisio cydnabod staff Hywel Dda sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol mewn darparu gofal iechyd yn newis iaith y claf.

Sef DVD dwyieithog i’w ddefnyddio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n adnodd i addysgwyr iechyd sy’n eu galluogi i addysgu pobl ifanc am les emosiynol a materion iechyd meddwl yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Datblygwyd yr adnodd arloesol hwn gan Wasanaeth Iechyd Meddwl Arbenigol Plant a Phobl Ifanc ac mae’n unigryw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae athrawon a disgyblion yn dweud ei fod yn adnodd da sy’n hawdd i’w ddefnyddio, a bod y natur ryngweithiol yn ei wneud yn ddeniadol. Angela Jones, Ymwelydd Iechyd am ei hymdrechion i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gwaith.

Mae wedi lansio grwp babi a rhiant dwyieithog llwyddiannus yn Hwlffordd sy’n mynd o nerth i nerth. Yn ogystal daeth Angela i’r brig yng ngwobrau Twf Shwmae yn ddiweddar am ei gwaith, sy’n dangos ei hymrwymiad i ddarparu gofal iechyd dwyieithog. Y Tîm Orthopedig Adferiad Gwell ar ôl Llawdriniaeth (ERAS) yn Ysbyty Tywysog Philip am gynhyrchu llyfrynnau gwybodaeth cleifi on a phosteri dwyieithog ar gyfer cleifi on amnewid clun a phenglin.

Mae’r tîm yn gweld bod creu amgylchedd dwyieithog yn tawelu meddwl cleifi on am fod eu dewis iaith yn cael ei werthfawrogi, sy’n helpu cleifi on i ddeall eu gofal tra yn yr ysbyty a’u hadferiad ar ôl llawdriniaeth. Mae staff Cymraeg o fewn y tîm wrth law i gyfathrebu â chleifi on iaith Gymraeg, ac mae adborth cleifi on a’u teuluoedd yn gadarnhaol. Dywed Jonathan Burton, Prif Weithredwr Health Shield: “Mae cael eich cydnabod am wneud gwaith arbennig yn gyrhaeddiad mawr mewnunrhyw broffesiwn, ond mae hyn yn fwy arbennig gyda Gwobrau Staff Gorau Iechyd Hywel Dda. Ar ran pob un ohonom yma yn Health Shield hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer. “Hoffem ddymuno pob lwc i bawb yn y gwobrau, a da iawn am gyrraedd y cam hwn. Rydych yn haeddu cydnabyddiaeth gan eich bod chi’n aml yn mynd y tu hwnt i’r galw.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Lecture considers the future of war

Published

on

INTERNATIONALLY renowned war scholar and military conflict expert, Professor Christopher Coker delivered this year’s Kenneth N. Waltz Annual Lecture on Thursday (Nov 16).

Christopher Coker, Professor of International Relations at the London School of Economics and Political Science, is a prolific author on all aspects of war. He is a former NATO Fellow, a former twice serving member of the Council of the Royal United Services Institute, and a regular lecturer at Defence Colleges in the UK, US, Rome, Singapore, and Tokyo.

In his lecture entitled ‘Still ‘The Human Thing’? Thucydides, Waltz & the Future of War”, Professor Coker discussed war as a feature of what we call ‘human nature’ or ‘humanity’ in general, while focusing on urgent contemporary issues such as possible changes in the nature of war by the blurring of the distinction between humans and machines.

He also considered how, as Artificial Intelligence becomes ever more a fact of life, the traditional functions and forms of war could change, discussing such questions as: will we still need war and will war still need us?

Talking ahead of the the event, Professor Ken Booth of Aberystwyth University said: “Chris Coker is a very imaginative, interesting, and controversial thinker. Intellectually ambitious, he always addresses the biggest questions. The titles of some of his most recent books attest to this: Future War, Can War be Eliminated?, Warrior Geeks: how 21st Century Technology is Changing the Way We Fight and Think about War, The Improbable War: China, the US, and the Logic of Great Power Conflict and Men at War: what Fiction tells us about Conflict. We can be sure of a fascinating and challenging lecture about a supremely important area of human behaviour.”

The Kenneth N. Waltz Annual Lecture brings distinguished scholars to Aberystwyth to talk about issues that were central to the concerns of the late Ken Waltz, the leading theorist of international relations over many decades.
Hosted by the David Davies Memorial Institute and the Department of International Politics, this year’s lecture was held in the Main Hall in the International Politics Building on the Penglais Campus.

Continue Reading

News

Youth Service invited to international training event

Published

on

TWO Youth Workers from Ceredigion Youth Service have been selected to represent the UK on a week’s training opportunity in Horažd’ovice in the Czech Republic.

‘The danger of a Single Story’ is a training course funded by Erasmus+, that combines stories, media, global education and active citizenship to empower trainers, educators and youth workers with the tools to educate young people on issues such as cyberbullying, hate speech, and online harassment.

Elen James, Head of Youth Engagement and Continuing Education​,​ said​:​ “We are extremely proud of both Rebeca Davies and Guto Crompton, 270 people had applied, for 24 places, 2 were allocated for the UK and both places have been assigned to Ceredigion Youth Service staff.

“This is an excellent training opportunity for them, which will inform them and encourage them to reflect on the evolution of media and the consequences that it has on the formation of stereotypes and prejudices. We wish them all the best in Prague!​”​

Rebeca Davies and Guto Crompton will join 22 other Youth Workers from Cyprus, Czech Republic, Greece, Ireland, Italy, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain and Turkey. The week will be hosted at the PROUD Environmental Centre approximately 120km from Prague, from ​Sunday (Nov 19) for a week.

Rebeca Davies, School Based Youth Worker said​:​ “I’m really looking forward to visiting Prague, and meeting other Youth Workers from across the World. It will be a fantastic opportunity to learn new tools and techniques to encourage and empower young people back here in Ceredigion.”

Guto Crompton, School Based Youth Worker ​added​:​ “I’m looking forward to learning more about different Youth Work methods and approaches. I’m also eager to develop a greater awareness around education, active citizenship and democracy.”

Cabinet member for Learning Services, Children and Young People’s Partnership, Councillor Catrin Miles, ​commented: “As a Council, we are very proud of the hard work of our Youth Service to the young people of the county. This will be a very important and worthwhile opportunity for Rebeca and Guto to represent Ceredigion and Wales and we wish them all the best at the event.”

Continue Reading

News

Pot Noodles bought with theft proceeds

Published

on

ON WEDNESDAY (Nov 15), Aberystwyth Magistrates’ Court heard that a 23-year-old man stole an HDMI cable from a store and sold it for a tenner to buy ten Pot Noodles.

Joel Alexander Owens, of Portland Street in Aberystwyth, pleaded guilty to stealing alcohol to the value of £24.96 belonging to his hometown’s B&M Bargains on June 29. He also admitted stealing an HDMI cable to the value of £14 belonging to Tesco in Aberystwyth on September 24.

Prosecuting, Helen Tench said a staff member at B&M was notified by a member of the public about a male who left the store without paying for items.

CCTV footage was checked, which showed Owens select a number of alcoholic items and leaving the store without making any payments.

Police officers later viewed the footage and identified the defendant.

On October 14, a member of staff at Tesco was informed of the incident at B&M. The Tesco CCTV footage was viewed as a result and the defendant was seen removing an HDMI cable from its box on September 24 and leaving without paying.

Ms Tench said Owens was interviewed on October 19, where he admitted committing the offences in his personal statement.

The defendant also admitted he sold the HDMI cable for £10 in order to buy ten Pot Noodles.

Defending, Katy Hanson said Owens pleaded guilty at the first opportunity and admitted to stealing beer and cider from B&M.

Probation officer Julian Davies stated that the defendant was currently serving a 12-month community order for two previous offences of theft and a breach of a conditional discharge.

Aberystwyth magistrates revoked Owens community order and imposed a 12-month community order with 20 rehabilitation activity requirement days and a four-week curfew.

Owens was told to pay prosecution costs of £85, compensation of £14 to Tesco and compensation of £24.96 to B&M Bargains.

Continue Reading

Popular This Week