Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Gofal iechyd dwyieithog canmol

Published

on

Lisa Gostling

Lisa Gostling

MAE BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA wedi cyhoeddi’r tri sydd wedi cyrraedd rownd derfynol category ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yng ngwobrau staff Gorau Iechyd eleni. Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn trefnu gwobrau Gorau Iechyd bob blwyddyn er mwyn cydnabod a gwobrwyo cyraeddiadau anhygoel ein staff a’n gwirfoddolwyr, y mae llawer ohonynt yn mynd y tu hwnt i’r disgwyl yn eu gwaith er lles ein cleifi on a defnyddwyr gwasanaethau. Eleni, cafwyd 100 enwebiad o bob rhan o Geredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo Gorau Iechyd, a noddir gan Health Shield ym Mharc y Scarlets, Llanelli, nos Wener 16 Ionawr. Dywed Lisa Gostling, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol: “Mae’r enwebiadau hyn yn adlewyrchu rhai o’r gofal o’r safon uchel mae llawer o’n staff a’n gwirfoddolwyr yn ei roi i gleifi on, ac mae’n tynnu sylw at ymdrechion a chyfl awniadau arbennig y tu hwnt i’w gwaith o ddydd-i-ddydd.” Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymrwymedig i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg ymhlith cleifi on a staff. Mae’r categori ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yn ceisio cydnabod staff Hywel Dda sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol mewn darparu gofal iechyd yn newis iaith y claf.

Sef DVD dwyieithog i’w ddefnyddio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n adnodd i addysgwyr iechyd sy’n eu galluogi i addysgu pobl ifanc am les emosiynol a materion iechyd meddwl yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Datblygwyd yr adnodd arloesol hwn gan Wasanaeth Iechyd Meddwl Arbenigol Plant a Phobl Ifanc ac mae’n unigryw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae athrawon a disgyblion yn dweud ei fod yn adnodd da sy’n hawdd i’w ddefnyddio, a bod y natur ryngweithiol yn ei wneud yn ddeniadol. Angela Jones, Ymwelydd Iechyd am ei hymdrechion i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gwaith.

Mae wedi lansio grwp babi a rhiant dwyieithog llwyddiannus yn Hwlffordd sy’n mynd o nerth i nerth. Yn ogystal daeth Angela i’r brig yng ngwobrau Twf Shwmae yn ddiweddar am ei gwaith, sy’n dangos ei hymrwymiad i ddarparu gofal iechyd dwyieithog. Y Tîm Orthopedig Adferiad Gwell ar ôl Llawdriniaeth (ERAS) yn Ysbyty Tywysog Philip am gynhyrchu llyfrynnau gwybodaeth cleifi on a phosteri dwyieithog ar gyfer cleifi on amnewid clun a phenglin.

Mae’r tîm yn gweld bod creu amgylchedd dwyieithog yn tawelu meddwl cleifi on am fod eu dewis iaith yn cael ei werthfawrogi, sy’n helpu cleifi on i ddeall eu gofal tra yn yr ysbyty a’u hadferiad ar ôl llawdriniaeth. Mae staff Cymraeg o fewn y tîm wrth law i gyfathrebu â chleifi on iaith Gymraeg, ac mae adborth cleifi on a’u teuluoedd yn gadarnhaol. Dywed Jonathan Burton, Prif Weithredwr Health Shield: “Mae cael eich cydnabod am wneud gwaith arbennig yn gyrhaeddiad mawr mewnunrhyw broffesiwn, ond mae hyn yn fwy arbennig gyda Gwobrau Staff Gorau Iechyd Hywel Dda. Ar ran pob un ohonom yma yn Health Shield hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer. “Hoffem ddymuno pob lwc i bawb yn y gwobrau, a da iawn am gyrraedd y cam hwn. Rydych yn haeddu cydnabyddiaeth gan eich bod chi’n aml yn mynd y tu hwnt i’r galw.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Penrhyn-coch Brownies compose song

Published

on

PENRHYN-COCH Brownies were congratulated for composing a new Welsh language song recently. The workshops were part of a program of Welsh language workshops organised by Cered – Menter Iaith Ceredigion.

Following a series of workshops with the young singer, Mari Mathias from Talgarreg, the girls decided to compose a song. ‘Yn yr Haf’ was recorded with the girls singing and Mari on the guitar. All the group members received a copy of the song on CD.

Rhodri Francis, Cered’s Development Officer said: “It has been a pleasure to work with the group and we congratulate members on their masterpiece. Thanks also to the leaders for their enthusiasm in securing opportunities for the members to socialise in Welsh outside of school hours.”

Cered’s main aim is to support, influence and develop the use of the Welsh language in Ceredigion through partnership and co-operation, to establish the best possible foundation for the development of the language in the society and community.

Wendy Reynolds, leader of the Brownies unit in Penrhyn-coch said: “The experience has been amazing for the girls and they’ve had a lot of fun doing activities through the medium of Welsh.”

Follow all the news about the wider work of Cered, through liking the Facebook page @ceredmenteriaith or follow on Twitter @MICered.

For more information on Cered, phone 01545 572350 or email cered@ceredigion.gov.uk.

Continue Reading

News

Theatre caravan coming to Aberystwyth

Published

on

THE SMALLEST cinema in a theatre caravan will be on the Promenade in Aberystwyth for three Saturdays this summer.

Staff from Ceredigion Museum, together with the Friends of Ceredigion Museum, will be hosting a series of free entertaining events in and around the theatre caravan on July 28, August 4, and August 11 between 12pm and 4pm.

Sarah Morton, the Events Organiser for Ceredigion Museum said, “We have a series of short local films from the National Film and Screen Archive which links to our summer exhibition relating to the seaside at the museum, in the old Coliseum Theatre. The two minute films show people on the beach and promenade in Aberystwyth as well as Y Borth. We will also have singing from the Showtime Singers to add to the entertainment.

“We will be situated in and near the bandstand and hope to be able to bring some of the traditions of a typical coastal break back to life.”

Besides the theatre caravan, there will be a Guess-the-Object held in the bandstand with museum staff to aid in identifying the mystery objects.

For more details about the caravan and the entertainment, contact Sarah Morton at Ceredigion Museum on 01970 633088

Continue Reading

News

Surprise presentation for retiring cook

Published

on

AFTER feeding hundreds of children in her role as cook at Ysgol Eglwyswrw for the past 40 years, Mrs Anona Williams is finally hanging up her apron. But there was a shock in store for Mrs Williams when she arrived at the school for one of her last days at work on Tuesday (Jul 17).

Cameras from the S4C magazine programme, Heno, were present to capture her receiving a special award from music conductor and presenter, Alwyn Humphreys.

She started at her post in 1978 and during that time has fed three generations including her own niece and nephew and great-niece and great-nephew.

Headteacher, Edryd Eynon, said Mrs Williams would be sadly missed.

“We will miss her delicious meals and her caring nature,” he said.

“She spoils all the children and is like a grandmother to them. Her contribution to the school is priceless.

“She ran the breakfast and the Cook It clubs and ensured all pupils had an exciting experiences working with food and preparing many delicious recipes.

“Every sports day she would prepare and donate coffee, tea and her famous scones and all the money she raised would be given to school funds. She did this for 40 years.

“Mrs Williams will be sadly missed at Ysgol Eglwyswrw not only for her delicious food – especially her pizza and coleslaw – but also for her caring and loving character. We wish her all the best for the future.”

Continue Reading

Popular This Week