Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Gofal iechyd dwyieithog canmol

Published

on

Lisa Gostling

Lisa Gostling

MAE BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA wedi cyhoeddi’r tri sydd wedi cyrraedd rownd derfynol category ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yng ngwobrau staff Gorau Iechyd eleni. Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn trefnu gwobrau Gorau Iechyd bob blwyddyn er mwyn cydnabod a gwobrwyo cyraeddiadau anhygoel ein staff a’n gwirfoddolwyr, y mae llawer ohonynt yn mynd y tu hwnt i’r disgwyl yn eu gwaith er lles ein cleifi on a defnyddwyr gwasanaethau. Eleni, cafwyd 100 enwebiad o bob rhan o Geredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo Gorau Iechyd, a noddir gan Health Shield ym Mharc y Scarlets, Llanelli, nos Wener 16 Ionawr. Dywed Lisa Gostling, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol: “Mae’r enwebiadau hyn yn adlewyrchu rhai o’r gofal o’r safon uchel mae llawer o’n staff a’n gwirfoddolwyr yn ei roi i gleifi on, ac mae’n tynnu sylw at ymdrechion a chyfl awniadau arbennig y tu hwnt i’w gwaith o ddydd-i-ddydd.” Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymrwymedig i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg ymhlith cleifi on a staff. Mae’r categori ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yn ceisio cydnabod staff Hywel Dda sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol mewn darparu gofal iechyd yn newis iaith y claf.

Sef DVD dwyieithog i’w ddefnyddio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n adnodd i addysgwyr iechyd sy’n eu galluogi i addysgu pobl ifanc am les emosiynol a materion iechyd meddwl yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Datblygwyd yr adnodd arloesol hwn gan Wasanaeth Iechyd Meddwl Arbenigol Plant a Phobl Ifanc ac mae’n unigryw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae athrawon a disgyblion yn dweud ei fod yn adnodd da sy’n hawdd i’w ddefnyddio, a bod y natur ryngweithiol yn ei wneud yn ddeniadol. Angela Jones, Ymwelydd Iechyd am ei hymdrechion i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gwaith.

Mae wedi lansio grwp babi a rhiant dwyieithog llwyddiannus yn Hwlffordd sy’n mynd o nerth i nerth. Yn ogystal daeth Angela i’r brig yng ngwobrau Twf Shwmae yn ddiweddar am ei gwaith, sy’n dangos ei hymrwymiad i ddarparu gofal iechyd dwyieithog. Y Tîm Orthopedig Adferiad Gwell ar ôl Llawdriniaeth (ERAS) yn Ysbyty Tywysog Philip am gynhyrchu llyfrynnau gwybodaeth cleifi on a phosteri dwyieithog ar gyfer cleifi on amnewid clun a phenglin.

Mae’r tîm yn gweld bod creu amgylchedd dwyieithog yn tawelu meddwl cleifi on am fod eu dewis iaith yn cael ei werthfawrogi, sy’n helpu cleifi on i ddeall eu gofal tra yn yr ysbyty a’u hadferiad ar ôl llawdriniaeth. Mae staff Cymraeg o fewn y tîm wrth law i gyfathrebu â chleifi on iaith Gymraeg, ac mae adborth cleifi on a’u teuluoedd yn gadarnhaol. Dywed Jonathan Burton, Prif Weithredwr Health Shield: “Mae cael eich cydnabod am wneud gwaith arbennig yn gyrhaeddiad mawr mewnunrhyw broffesiwn, ond mae hyn yn fwy arbennig gyda Gwobrau Staff Gorau Iechyd Hywel Dda. Ar ran pob un ohonom yma yn Health Shield hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer. “Hoffem ddymuno pob lwc i bawb yn y gwobrau, a da iawn am gyrraedd y cam hwn. Rydych yn haeddu cydnabyddiaeth gan eich bod chi’n aml yn mynd y tu hwnt i’r galw.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Ysgol Gynradd Ciliau Parc to close temporarily due to a further COVID-19 case

Published

on

YSGOL GYNRADD CILIAU PARC, Ciliau Aeron will be closed temporarily as a further COVID-19 case is confirmed. Two Contact Groups out of three have now been affected by positive cases and therefore, due to lack of staffing, the whole school will close for a period of time.

Pupils in the affected Contact Groups has been asked to self-isolate for 14 days due to being close contacts of a confirmed COVID-19 case at the school. These pupils and staff must remain at home for 14 days to reduce the possible spread of the virus to family, friends and the wider community. All parents have been contacted by the School.

The Council urges all parents to refer their children for a test if they develop any of the symptoms, which are:

 •         a high temperature
 •         a new continuous cough
 •         a loss or change to sense of smell or taste.

Parents should also be aware of other symptoms early on, such as headaches, tiredness and general aches and pains usually associated with the flu.

You can apply for a test online https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test or by phoning 119.

No further details will be provided regarding this matter.

 

Continue Reading

News

Hundreds sign petition against Ceredigion parking charges

Published

on

HUNDREDS of local residents have signed a petition against plans to reintroduce charges at some Ceredigion Council car parks.

Ceredigion Liberal Democrats started the campaign on Friday, which attracted over 400 signatures in less than 24 hours, in response to an outcry from businesses and residents across the county.

Ceredigion County Council announced plans this week to move immediately to a cashless charge system from 1st December at 13 car parks in Aberaeron, Aberystwyth, Cardigan and Lampeter. Cashless charging will follow in March for another 3 car parks, including at New Quay.

The petition can be signed at www.ceredigionlibdems.org.uk/parking.

Cllr Elaine Evans, Liberal Democrat Councillor for Cardigan Rhyd-y-fuwch, said:
“I am absolutely gutted that the charges are being reinstated in Cardigan, especially so close to Christmas.

“This year more than any other, times have been extremely difficult for traders and residents in Cardigan. So many of us are worried about the detrimental effect parking charges will have on a town that already has a safe zone implemented.

“We need to keep parking free throughout the pandemic. If we don’t, I worry how much of our town will survive.”

Cadan ap Tomos, Welsh Liberal Democrat Senedd candidate for Ceredigion, added:
“So many local businesses are struggling to keep afloat during this pandemic, and need all the help they can get. That’s what makes this decision by the Plaid Cymru/Independent Council so baffling.

“I’m particularly worried that by going cashless, a great many people who have no bank card to pay with will be shut out of visiting our town centres.

“The fact that hundreds of people have backed our campaign in less than a day should show just what a bad decision this is for our communities.”

Continue Reading

News

Vaccine roll-out ‘within days’

Published

on

Vaccination will start in a matter of days: Says Dr Frank Atherton, Wales' Chief Medical Officer

THE FIRST COVID-19 vaccine has been given the go-ahead and the roll-out across Wales will start within a matter of days, the Chief Medical Officer announced on Tuesday, December 2.

The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) has now authorised the first vaccine as safe and effective on the basis of detailed independent expert review of evidence from large scale clinical trials.

The Pfizer Biontech vaccine has become the first to receive MHRA clearance in the UK and 40 million doses of the vaccine will shortly be available for delivery across the UK, with Wales getting its allocation based on population.

The effects of the vaccine may not be seen nationally for many months and the advice on keeping Wales safe remains the same for everyone; keep contacts with other people to a minimum, keep a 2 metre distance from others, wash hands regularly, wear a face covering where required and avoid touching surfaces others have touched, wherever possible.

Approval from the MHRA is the first step of Wales’ roll-out plan, which has seen preparations on-going since May. There are still a number of stages which need to happen before the vaccine reaches those in highest need and is ready for use, but this process is expected to happen over the next week.

These stages include:

 • The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) finalising and publishing their guidance for the whole of the UK
 • Finalising training materials for staff and patient information leaflets
 • Training of experienced immunisers for this particular vaccine
 • Final legal frameworks to allow registered health professionals to administer the vaccine to patients need to be authorised by each Health Board in Wales.
 • The vaccine – which needs to be administered in 2 doses – will initially be prioritised and available for those aged 80 and over, care home staff and residents and those working within health and social care.

Pfizer Biontech vaccine needs to be stored at ultra-low temperatures. These centres have already been decided by Health Boards and are in the process of being stood-up.

As further supplies become available and additional vaccines receive MHRA approval, a staged approach will see other groups be offered the vaccine, based on risk of serious complications and deaths.

Individuals in the priority groups for a COVID-19 vaccine will receive an invitation from their employer or health board providing information about the COVID-19 vaccines, telling them where to go and what to do on the day of their appointment.

People are urged to wait to be invited, which will happen through NHS systems. Please do not ask your pharmacist or GP.

There are plans in place for people who are housebound and for care homes to be vaccinated as soon as safely possible, with the approved vaccine being safely taken to them using a mobile service, once cleared for this purpose.

The development process for coronavirus vaccines has been as stringent as any other but the process in the face of the pandemic has been sped up by prompt, world-wide funding and a reduction in paperwork. The length of the trials have not been shortened, and the usual safety measures remain in place.

Mark Drakeford: Vaccine is ‘a glimmer of light’

The vaccine will not be mandatory and people will be able to choose whether they take up the vaccine or not. Information will be provided to people before vaccination to reassure them about patient safety and robust consent processes will be in place.

The Chief Medical Officer for Wales, Dr Frank Atherton, said: “It is fantastic to finally say that the first COVID-19 vaccine has been given the green light. We know now that we have a safe and effective vaccine for use across the UK – this is the positive news I and so many across the country have been waiting for.

“All our NHS organisations across Wales have embraced the challenge presented to them and are at the advanced stages of planning for the arrival of a vaccine. We have tested distribution and storage arrangements to ensure we can get vaccine safely to every part of Wales.

“There’s still a few stages we need to work through but once all these safeguards are in place, vaccination can begin. There will only be relatively small amounts of the vaccine at first, those who have been advised as most needing the vaccine first, through approved delivery mechanisms. A full announcement around the timetable for roll-out in Wales will follow in the next few days.”

The First Minister, Mark Drakeford, said: “Today’s news is a small glimmer of light at the end of what has been a long and dark tunnel.

“We know some people within our communities are much more at risk than others from the serious complications of COVID-19, which is why the new vaccine is being prioritised to protect them first.

“Whilst these first doses are given at fixed sites and occupational settings, and to protect our NHS and social care services, we must all continue to do our bit to prevent the spread of coronavirus: regular hand washing, social distancing, and wearing a face covering where required to protect yourself and others.”

Andrew RT Davies MS – the Shadow Minister for Health said: “This is positive news in the battle against Covid but, as ever, the devil is in the detail of delivery.

“And so, today the Health Minister must today address a number of vital issues including:

 • The ability of NHS Wales to start the vaccination process and when this will happen
 • How many doses will be available to Wales in the first tranche and how they will be distributed
 • Who the first recipients will be
 • How, when other vaccines become available, NHS Wales will cope with the different procedures

“It will also require a strong public health campaign around take up of the vaccine.

“The people of Wales need this information to give them some confidence in how the programme will be handled here.”

Mr Davies’ remarks allude to one substantial issue regarding the vaccine’s distribution.

Both Wales and Scotland have a higher proportion of their respective populations in vulnerable groups. However, thus far, the UK Government has targeted Covid support on a per-head basis and not by need.

Vice-chair of the COVID-19 Vaccine Programme Board, Richard Roberts from Public Health Wales, said: “It is a significant achievement that only 9 months after WHO announced the global pandemic that we now have the first safe and effective vaccine available for use in Wales, and other vaccines to follow.

“Everyone has been preparing for months to deliver the COVID-19 vaccine programme, and it is very exciting that we will be able to begin, once the final steps have been put in place so that the programme can be delivered safely.”

Continue Reading

Popular This Week