Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Gofal iechyd dwyieithog canmol

Published

on

Lisa Gostling

Lisa Gostling

MAE BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA wedi cyhoeddi’r tri sydd wedi cyrraedd rownd derfynol category ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yng ngwobrau staff Gorau Iechyd eleni. Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn trefnu gwobrau Gorau Iechyd bob blwyddyn er mwyn cydnabod a gwobrwyo cyraeddiadau anhygoel ein staff a’n gwirfoddolwyr, y mae llawer ohonynt yn mynd y tu hwnt i’r disgwyl yn eu gwaith er lles ein cleifi on a defnyddwyr gwasanaethau. Eleni, cafwyd 100 enwebiad o bob rhan o Geredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo Gorau Iechyd, a noddir gan Health Shield ym Mharc y Scarlets, Llanelli, nos Wener 16 Ionawr. Dywed Lisa Gostling, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol: “Mae’r enwebiadau hyn yn adlewyrchu rhai o’r gofal o’r safon uchel mae llawer o’n staff a’n gwirfoddolwyr yn ei roi i gleifi on, ac mae’n tynnu sylw at ymdrechion a chyfl awniadau arbennig y tu hwnt i’w gwaith o ddydd-i-ddydd.” Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymrwymedig i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg ymhlith cleifi on a staff. Mae’r categori ‘Darparu Gofal Iechyd Dwyieithog’ yn ceisio cydnabod staff Hywel Dda sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol mewn darparu gofal iechyd yn newis iaith y claf.

Sef DVD dwyieithog i’w ddefnyddio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n adnodd i addysgwyr iechyd sy’n eu galluogi i addysgu pobl ifanc am les emosiynol a materion iechyd meddwl yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Datblygwyd yr adnodd arloesol hwn gan Wasanaeth Iechyd Meddwl Arbenigol Plant a Phobl Ifanc ac mae’n unigryw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae athrawon a disgyblion yn dweud ei fod yn adnodd da sy’n hawdd i’w ddefnyddio, a bod y natur ryngweithiol yn ei wneud yn ddeniadol. Angela Jones, Ymwelydd Iechyd am ei hymdrechion i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gwaith.

Mae wedi lansio grwp babi a rhiant dwyieithog llwyddiannus yn Hwlffordd sy’n mynd o nerth i nerth. Yn ogystal daeth Angela i’r brig yng ngwobrau Twf Shwmae yn ddiweddar am ei gwaith, sy’n dangos ei hymrwymiad i ddarparu gofal iechyd dwyieithog. Y Tîm Orthopedig Adferiad Gwell ar ôl Llawdriniaeth (ERAS) yn Ysbyty Tywysog Philip am gynhyrchu llyfrynnau gwybodaeth cleifi on a phosteri dwyieithog ar gyfer cleifi on amnewid clun a phenglin.

Mae’r tîm yn gweld bod creu amgylchedd dwyieithog yn tawelu meddwl cleifi on am fod eu dewis iaith yn cael ei werthfawrogi, sy’n helpu cleifi on i ddeall eu gofal tra yn yr ysbyty a’u hadferiad ar ôl llawdriniaeth. Mae staff Cymraeg o fewn y tîm wrth law i gyfathrebu â chleifi on iaith Gymraeg, ac mae adborth cleifi on a’u teuluoedd yn gadarnhaol. Dywed Jonathan Burton, Prif Weithredwr Health Shield: “Mae cael eich cydnabod am wneud gwaith arbennig yn gyrhaeddiad mawr mewnunrhyw broffesiwn, ond mae hyn yn fwy arbennig gyda Gwobrau Staff Gorau Iechyd Hywel Dda. Ar ran pob un ohonom yma yn Health Shield hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer. “Hoffem ddymuno pob lwc i bawb yn y gwobrau, a da iawn am gyrraedd y cam hwn. Rydych yn haeddu cydnabyddiaeth gan eich bod chi’n aml yn mynd y tu hwnt i’r galw.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

New international travel rules for Wales confirmed by First Minister

Published

on

International travel will restart for people in Wales from Monday 17 May, the Welsh Government has confirmed today.

As part of changes to Wales’ coronavirus regulations, people living in Wales will be able to travel to some overseas destinations without the need to quarantine on their return.

But additional safeguards will be put in place to help prevent new cases of coronavirus being imported into Wales.

A traffic lights system, aligned with England and Scotland, will be introduced. Countries will be classified as green, amber and red, depending on their rates of coronavirus.

Mandatory quarantine is in place for all people returning to the UK from countries on the amber and red lists. All people returning from overseas travel must have a PCR test.

First Minister Mark Drakeford said:

 “Wales, like other parts of the UK, will be restarting international travel. But protecting people’s health continues to be our top priority and we want to do everything we can to prevent coronavirus from being re-imported into Wales.

 “This will not be like travel in the past. Everyone travelling abroad will have to have a test when they come home and for many people, they will need to quarantine when they get home. There are significant fines in place for those who do not follow the legal requirements.

“Some countries are not yet opening up travel to people from the UK. It’s my strong advice that this is the year to stay at home and enjoy all that Wales has to offer.”

Under the international travel rules:

• People arriving from green-list countries are not required to quarantine on their return to Wales, but they must book and pay for a mandatory PCR test on or before day two of their return. All travellers and members of their household will also be reminded about the availability of additional lateral flow tests to continue to monitor their health.

• People arriving from amber-list countries are required to quarantine for 10 days at home on their return. This is a legal requirement. They are also required to book and pay for mandatory PCR tests on day two and on day eight. Unlike in England, Wales does not operate a test-to-release scheme where an additional test can be taken on day five to reduce the period of quarantine. This is because some 30% of people who develop Covid-19 do so after day five.

• People arriving from countries on the red list are required to quarantine for a full 10 days on arrival in the UK at a designated UK port in a government-managed facility – a ‘covid hotel’ – at their own cost, starting from £1,750 per person. All UK entry points for arrivals from red-list countries are in England and Scotland, which means Welsh residents returning from those countries will need to quarantine outside Wales. Travellers are also required to book and pay for mandatory PCR tests on day two and day eight.

All those who do not follow the rules for red-list countries face fixed notice penalties of £10,000.

Welsh residents must also consult the requirements for visitors for any country they plan to travel to. Restrictions may be in place, including proof of vaccination, tests, quarantine and reasons for entry.

Vaccination status certificates will be available for people in Wales who have had two doses of their vaccination and need to urgently travel to a country that requires covid vaccination proof from Monday 24 May.

The First Minister added:

“We call on people to think about whether they need to travel overseas at this time. We should be cautious about going abroad in light of the ongoing risk of coronavirus and the presence of variants of concern in many countries.

“My clear message to everyone is make Wales your destination of choice this year.”

Continue Reading

News

Date for re-opening leisure facilities brought forward

Published

on

AS A RESULT of the current infection rates in the county and the latest Public Health Wales advice, a decision has been made to bring forward the date of the re-opening of indoor sport and physical activity provision in Ceredigion County Council operated facilities.

The updated timetable is:

  • Wellbeing Walks – 17 May
  • Outdoor Exercise Classes; Community Organisations use of Outdoor Facilities including Astro Turf Pitches (Lampeter, Ysgol Bro Teifi and Synod Inn), Playing Fields – 28 May onwards
  • Indoor Leisure Facilities at Aberaeron Leisure Centre, Lampeter Leisure Centre, Lampeter Swimming Pool, and Penglais School Sports Hall including Community Organisation use – Week commencing 07 June onwards.

The activities remain dependent on there being no significant increase in the number of cases in the county.

The significant decommissioning and re-instatement works have commenced at Plascrug Leisure Centre following its use as a field hospital.  No date has been set for its re-opening at present. 

Cardigan Leisure Centre remains closed as it is currently being used by Hywel Dda University Health Board as a Mass Vaccination Centre.

Further information will be available on the Ceredigion Actif Website, www.ceredigionactif.org.uk and Facebook, Twitter and Instagram pages.

We would like to thank all users of these facilities for their understanding during this challenging period. We are looking forward to welcoming you back to our activity sessions and facilities.

Continue Reading

News

Join the Dyfed-Powys Police and Crime Panel as an independent member

Published

on

THE Dyfed Powys Police and Crime Panel is looking for two members to join them in their work to support and challenge the Dyfed Powys Police and Crime Commissioner.

The Panel is made of up of members nominated by Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire and Powys county councils along with at least two independent members.

Opportunities have now arisen for two independent members to join the Panel and carry out key statutory roles that will support the Commissioner exercise his role effectively.

Members will be expected to attend and take part in regular meetings and take part in decision making, creating reports and making recommendations to the Commissioner.

They will review the Commissioner’s annual draft Police and Crime Plan and annual draft budget, review and scrutinise his decisions and actions, and if necessary review the proposed appointment or removal of the Chief Constable and other senior police force appointments.

Applicants will need to demonstrate that they can take a balanced and objective approach in supporting the Panel and the Commissioner, make strategic and well-informed decisions, and interpret and question financial, statistical and performance related information.

They will also need to be able to act as a ‘critical friend’, challenging views or proposals for change constructively.

Applications close on May 31, and appointments to the Panel will be made until October 31, 2024. 

For further information, visit www.dppoliceandcrimepanel.wales

Continue Reading

Popular This Week