Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Tir wedi’i brynu ar gyfer prosiect £8m Cylch Caron

Published

on

cylchcaronAR DYDD IAU, 24 Mawrth, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford bod tir wedi’i brynu ar gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn Nhregaron. Prynwyd y safle gyda £727,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru. Dadorchuddiwyd arwydd ar y safle gan yr Athro Drakeford, ynghyd â Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Steve Moore ac Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn i nodi bod y tir wedi’i brynu. Bydd datblygiad Cylch Caron yn dod ag iechyd, tai a gwasanaethau cymdeithasol ynghyd ar un safle gan gymryd lle Ysbyty Cymunedol Tregaron, cartref preswyl Bryntirion a’r feddygfa. Dywedodd yr Athro Drakeford: “Rwy’n falch o allu cyhoeddi’r cam pwysig hwn yn natblygiad canolfan newydd Cylch Caron. Y llynedd, fe wnes i a’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, gyhoeddi £5.8m ar gyfer y ganolfan newydd, lle bydd gwasanaethau pwysig ar gael o dan yr un to ac yn agosach at y bobl sydd eu hangen.

“Trwy gydweithio a chanolbwyntio ar ymyrraeth gynnar, bydd y gwasanaethau hyn yn helpu pobl i fyw bywydau egnïol ac annibynnol.” Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a chadeirydd y bwrdd gwasanaethau lleol: “Mae’r cyhoeddiad hwn yn garreg filltir allweddol i brosiect Cylch Caron, ac rydyn ni un cam yn agosach at ddarparu gwasanaethau tai, iechyd a chymdeithasol effeithlon a chynaliadwy o ansawdd uchel sy’n gwasanaethu cymuned wledig Tregaron a’r ardaloedd cyfagos. “Bydd y datblygiad yn fwy nag adeilad. Bydd yn hwyluso’r gwaith o ddarparu’r model gofal cymunedol integredig a ddatblygwyd ar gyfer Ceredigion, a bydd gan lawer mwy o gleientiaid fynediad gwell at y gwasanaethau hyn.”

Dywedodd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Steve Moore: “Mae hyn yn newyddion gwych i Dregaron. Rwy’n falch ein bod wedi gallu gweithio gyda chydweithwyr o Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion i gyrraedd y pwynt arwyddocaol hwn yn y prosiect. “Bydd y datblygiad yn ffordd o weithio’n integredig i sicrhau gwerth am arian a chaniatáu cyfleoedd newydd i ddarparu’r gwasanaethau sydd eu hangen ar y boblogaeth leol. “Hoffwn dalu teyrnged i’n holl randdeiliaid, gan gynnwys ein staff a chydweithwyr yr awdurdod lleol am eu cyfraniad at gyrraedd y garreg filltir hon yn y prosiect.

Edrychwn ymlaen at barhau i gydweithio â’n partneriaid i gyflawni’r datblygiad.” Mae datblygiad Cylch Caron, dan arweiniad Bwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion, yn bosibl diolch i gyfanswm buddsoddiad o £8.1m gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy yn un o rannau mwyaf gwledig Cymru. Bydd y ganolfan yn gartref i amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys meddygfa, fferyllfa gymunedol, clinigau i gleifion allanol, gwasanaethau nyrsio yn y gymuned, gofal nyrsio hirdymor a gofal dydd.

Mae yna hefyd gynlluniau ar gyfer 34 o fflatiau i bobl sydd angen mwy o ofal a chymorth i aros yn eu cartrefi, a chwe lle iechyd a gofal cymdeithasol integredig i bobl nad oes angen iddyn nhw aros yn yr ysbyty, ond sydd angen mwy o gymorth cyn dychwelyd adref. Mae’r gwaith yn symud ymlaen ar y cynlluniau manwl ar gyfer prosiect Cylch Caron – bydd yr achos busnes llawn yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ac erbyn yr haf, bydd Landlord Cymdeithasol Cofrestredig wedi’i benodi. Chwaraeodd Elin Jones ran bwysig yn y datblygiadau hyn, fel y dywedodd y Gweinidog yn ei sylwadau.

AC Ceredigion drefnodd y cyfarfod cychwynol rhwng y Gweinidog a grwp o feddygon lleol, a berswadiodd Llywodraeth Cymru o’r angen am ddechrau o’r newydd wrth gynllunio dyfodol Bronglais a’r NHS yng Nghymru wledig. Ers hynny, comisiynwydd Adolygiad Longley, a arweiniodd at sefydlu grwp cydweithredol y canolbarth, a chamau gwirioneddol ymlaen fel agor 12 o welyau ym Mronglais a hysbysebu swyddi newydd arbenigol yn nhriniaeth y galon a meysydd eraill. Meddai Elin Jones: “Mae’n destun balchder i mi y bydd ardal Tregaron yn gartref i’r prosiect gofal iechyd cymdeithasol integredig, modern hwn. “Bydd nifer o gyfleusterau yng Nghylch Caron.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi cadarnhau y bydd chwe gwely yn cael eu darparu i gymryd lle’r Ysbyty presennol. Bydd hefyd yno feddygfa, ac amrywiaeth o lety preswyl a gofal, yn cael eu darparu gan yr awdurdod lleol a’r drydedd sector. “Ni ddylai’r Gwasanaeth Iechyd anghofio’n hardaloedd gwledig. Y ffordd ymlaen, yn fy marn i, yw i integreiddio gofal iechyd a chymdeithasol yn llawn. Mae’r buddsoddiad yma yn hwb i ardal Tregaron, a gobeithio bydd yn fodel y bydd ardaloedd eraill am ei efelychu.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

New Quay dog charity supported by national company

Published

on

John Burns: Has been feeding happy and healthy pets since 1993​

​A CHARITY based in New Quay, Ceredigion, that rescues and rehomes German shepherd dogs, is celebrating securing backing from the charitable arm of one of the UK’s biggest and most successful independent pet food companies.

The Burns Pet Nutrition Foundation, part of Burns Pet Nutrition, a family company in Wales that makes specialist foods designed for the health and well-being of pets, has unveiled three charities it will support in 2018.

One of these is the UK German Shepherd Rescue, a rescue charity made up of volunteers who donate their free time to helping rescue and rehoming unwanted German shepherd dogs and puppies throughout the UK.

Suzanne Syers, founder of UK German Shepherd Rescue, said she is looking forward to partnering with Burns on many levels.

Suzanne said: “UK German Shepherd Rescue are thrilled to be chosen as one of Burns’ Charities of the Year for 2018, and are grateful for the package of support from Burns which will help us immensely. We are looking forward to developing a strong partnership with everyone at Burns and also to benefit from the nutritional advice and support that they can bring to help improve the quality of diet (and overall wellbeing) of the dogs in our care.”

The other two charities backed by Burns in 2018 are: Forever Hounds Trust, which matches greyhounds and lurchers to happy homes; and Dogs for the Disabled, an Irish charity that trains assistance dogs to assist physically disabled children and adults to carry out a range of practical tasks.

The Burns Pet Nutrition Foundation has run the Burns’ Charity of the Year since 2015 in addition to other community schemes including Burns in the Community and Burns by Your Side, a scheme that helps school children improve their literacy and communication skills with the aid of trained volunteers and their reading dogs.

The chosen charities will receive free, healthy pet food which has been developed by Veterinary Surgeon, ​​John Burns and has been feeding happy and healthy pets since 1993. The charities will also receive expert advice from Burns’ team of in-house nutritionists, joint promotional opportunities, and in some cases, financial donations. These new charities will replace the two charities it supported this year: the National Animal Welfare Trust (NAWT) and Appaws for Autism.

John Burns, Veterinary Surgeon and founder of Burns Pet Nutrition, said: “Myself and the Burns Pet Nutrition team are extremely passionate about supporting and giving back to the community in any way, shape or form possible – and the same goes for charities in need of the support they aren’t currently receiving.

“We are looking forward to working with the selected charities throughout 2018 and, hopefully, they will feel the benefit of the support Burns Pet Nutrition can offer. We’re proud to be entering our third year of running Burns’ Charities of the Year, and we look forward to the years to follow.”

Continue Reading

Community

New Sensory Room for Aberystwyth respite service

Published

on

Opening the sensory room: Adrian Jones

A FANTASTIC facility is ready to use in Aberystwyth which will aim to benefit the disabled within the community.

Bryn Siriol, a respite service for adults with learning disabilities located on Fifth Avenue in Penparcau, has now opened a new sensory room for those with learning disabilities throughout Ceredigion and is the result of a three-year project.

The Herald spoke to Karen Dagg, who had been the registered manager at Bryn Siriol for seven years.

Describing the sensory room and its benefits, Karen said: “The sensory room provides a ‘quiet’ room where the people we support can relax. The people using our service have varying support needs all have a learning disability and some have physical disabilities.

“The sensory room is now equipped with fibre optic lights, bubble/light machine, projector, glitter ball and a water bed. The room is accessible to people who are in wheelchairs.”

She described the journey that was taken to open the sensory room: “The sensory room has always been a dream for myself and the staff at Bryn Siriol. A few years ago we were fortunate enough to receive a bequest from Mr Williams, whose daughter Thelma used to use the respite service before moving into supported living in the Cardigan area.

“The money Mr Williams left to us was enough to purchase the sensory chalet, have it erected and for some of the equipment, however there was a considerable shortfall.

“The shortfall has been possible due to the hard work of the staff team at Bryn Siriol doing car boot sales with items generously donated by the residents of Ceredigion. Also some of the staff from CTLD (Local Authority) did a sponsored walk.”

“How important do you feel it is for Bryn Siriol to have such a facility?” we asked.

“The sensory room will be available to all people with a learning disability and this gives them the opportunity to enjoy the facilities as well as meeting other people from within the area. As far as I am aware there is not another facility like this within Ceredigion.”

Karen told us how successful the sensory room had been so far and how she thinks it will bring the community together.

“The sensory room has been used by people who access the respite service and there has been fantastic feedback not just in words but in the faces of the people with profound disabilities who are unable to communicate verbally.

“The sensory room has only been open since October 4 and we are anxiously waiting for people from outside of our service to enjoy the facility.”

Bryn Siriol will be holding a tea party on November 8 at the service. People are welcome to go along and join them for tea and cakes, as well as to look at the sensory facility.

Continue Reading

Community

Going for Growth event helps businesses reach new markets

Published

on

Going for Growth: A successful day

F​OOD CENTRE WALES recently hosted a very successful ‘Going for Growth’ event to help local food and drink businesses to focus their attention on developing and reaching new markets.

The event was well attended with over 70 attendees, mainly consisting of local food and drink producers as well as other business support agencies.

In extending a welcome to everyone to Horeb, ​​Leader of Ceredigion County Council, Councillor Ellen ap Gwynn, said​:​ “The food industry is one of the main industries in the County, with some 3,700 people working in it and, of course, based on our excellent agricultural products. Some of the most strategic and iconic companies of the food sector in Wales have sites in Ceredigion, for example, Rachel’s, Dunbia (formerly Oriel Jones), Tŷ Nant and Volac. Horeb Food Centre has served most of the Ceredigion food and drink companies since it opened in 1996. We are very pleased that the Centre has also successfully provided services to many other companies across Wales and beyond.”

Rachel Rowlands, founder of Rachel’s Organic, opened the event by sharing her experience of growing a food business. Welsh Government presented the latest industry research data to help businesses identify potential growth areas for their businesses. Ruth Davies from Cwm Farm, who shared her experience of product development, supplying Selfridges and exporting.

Arwyn Davies, new Business Development Manager for Food Centre Wales who will talk about how food and drink producers can benefit from the support offered by the Food Technologists and the HELIX project. The morning finished with Morrisons buyer, Matt Trigg, explaining what they look for in food products and how to get onto their supermarket shelves. He also met with many of the producers for private meetings in the afternoon.

Councillor Gareth Lloyd, Cabinet Member with responsibility for Economic and Community Development highlighted the important role of Food Centre Wales in the food and drink industry in Ceredigion, saying, “This event goes to show how valuable Food Centre Wales is for small and medium businesses. I’m certain that local food and drink businesses were inspired from the Going for Growth event where they were treated to experience, knowledge and advice. We’re proud of the high standard of our locally produced food and drink within Ceredigion and are enthusiastic about how we can show support in local businesses to flourish. I’m very much looking forward to the exiting developments in the food and drinks industry in the future.”

The delegates enjoyed a lunch of locally produced food incorporating many food producers who have received help from Food Centre Wales. The afternoon started with attendees participating in a tour of the Research and Development building, followed by 1-2-1 sessions with Food Technologists, Matt Trigg and other business support Agencies – Business Wales, Landsker, Finance Wales, Antur Teifi, Menter a Busnes and Lantra.

The event was organised in collaboration with Cywain and the LEADER groups – Arwain Sir Benfro (Pembrokeshire), RDP Sir Gâr (Carmarthenshire) and Cynnal y Cardi (Ceredigion).

The HELIX project is a Welsh Government initiative designed to help develop the food and drink industry in Wales take advantage of the much needed funding available to help their businesses grow in the marketplace. New and existing small and medium enterprise food and drink manufacturers are able to access bespoke assistance from food technologists that is specific and tailored to the individual business.

If you are a food or drink producer and would like to receive help from Food Centre Wales, phone 01559 362230 or email gen@foodcentrewales.org.uk.

Continue Reading

Popular This Week