Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Tir wedi’i brynu ar gyfer prosiect £8m Cylch Caron

Published

on

cylchcaronAR DYDD IAU, 24 Mawrth, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford bod tir wedi’i brynu ar gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn Nhregaron. Prynwyd y safle gyda £727,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru. Dadorchuddiwyd arwydd ar y safle gan yr Athro Drakeford, ynghyd â Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Steve Moore ac Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn i nodi bod y tir wedi’i brynu. Bydd datblygiad Cylch Caron yn dod ag iechyd, tai a gwasanaethau cymdeithasol ynghyd ar un safle gan gymryd lle Ysbyty Cymunedol Tregaron, cartref preswyl Bryntirion a’r feddygfa. Dywedodd yr Athro Drakeford: “Rwy’n falch o allu cyhoeddi’r cam pwysig hwn yn natblygiad canolfan newydd Cylch Caron. Y llynedd, fe wnes i a’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, gyhoeddi £5.8m ar gyfer y ganolfan newydd, lle bydd gwasanaethau pwysig ar gael o dan yr un to ac yn agosach at y bobl sydd eu hangen.

“Trwy gydweithio a chanolbwyntio ar ymyrraeth gynnar, bydd y gwasanaethau hyn yn helpu pobl i fyw bywydau egnïol ac annibynnol.” Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a chadeirydd y bwrdd gwasanaethau lleol: “Mae’r cyhoeddiad hwn yn garreg filltir allweddol i brosiect Cylch Caron, ac rydyn ni un cam yn agosach at ddarparu gwasanaethau tai, iechyd a chymdeithasol effeithlon a chynaliadwy o ansawdd uchel sy’n gwasanaethu cymuned wledig Tregaron a’r ardaloedd cyfagos. “Bydd y datblygiad yn fwy nag adeilad. Bydd yn hwyluso’r gwaith o ddarparu’r model gofal cymunedol integredig a ddatblygwyd ar gyfer Ceredigion, a bydd gan lawer mwy o gleientiaid fynediad gwell at y gwasanaethau hyn.”

Dywedodd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Steve Moore: “Mae hyn yn newyddion gwych i Dregaron. Rwy’n falch ein bod wedi gallu gweithio gyda chydweithwyr o Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion i gyrraedd y pwynt arwyddocaol hwn yn y prosiect. “Bydd y datblygiad yn ffordd o weithio’n integredig i sicrhau gwerth am arian a chaniatáu cyfleoedd newydd i ddarparu’r gwasanaethau sydd eu hangen ar y boblogaeth leol. “Hoffwn dalu teyrnged i’n holl randdeiliaid, gan gynnwys ein staff a chydweithwyr yr awdurdod lleol am eu cyfraniad at gyrraedd y garreg filltir hon yn y prosiect.

Edrychwn ymlaen at barhau i gydweithio â’n partneriaid i gyflawni’r datblygiad.” Mae datblygiad Cylch Caron, dan arweiniad Bwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion, yn bosibl diolch i gyfanswm buddsoddiad o £8.1m gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy yn un o rannau mwyaf gwledig Cymru. Bydd y ganolfan yn gartref i amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys meddygfa, fferyllfa gymunedol, clinigau i gleifion allanol, gwasanaethau nyrsio yn y gymuned, gofal nyrsio hirdymor a gofal dydd.

Mae yna hefyd gynlluniau ar gyfer 34 o fflatiau i bobl sydd angen mwy o ofal a chymorth i aros yn eu cartrefi, a chwe lle iechyd a gofal cymdeithasol integredig i bobl nad oes angen iddyn nhw aros yn yr ysbyty, ond sydd angen mwy o gymorth cyn dychwelyd adref. Mae’r gwaith yn symud ymlaen ar y cynlluniau manwl ar gyfer prosiect Cylch Caron – bydd yr achos busnes llawn yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ac erbyn yr haf, bydd Landlord Cymdeithasol Cofrestredig wedi’i benodi. Chwaraeodd Elin Jones ran bwysig yn y datblygiadau hyn, fel y dywedodd y Gweinidog yn ei sylwadau.

AC Ceredigion drefnodd y cyfarfod cychwynol rhwng y Gweinidog a grwp o feddygon lleol, a berswadiodd Llywodraeth Cymru o’r angen am ddechrau o’r newydd wrth gynllunio dyfodol Bronglais a’r NHS yng Nghymru wledig. Ers hynny, comisiynwydd Adolygiad Longley, a arweiniodd at sefydlu grwp cydweithredol y canolbarth, a chamau gwirioneddol ymlaen fel agor 12 o welyau ym Mronglais a hysbysebu swyddi newydd arbenigol yn nhriniaeth y galon a meysydd eraill. Meddai Elin Jones: “Mae’n destun balchder i mi y bydd ardal Tregaron yn gartref i’r prosiect gofal iechyd cymdeithasol integredig, modern hwn. “Bydd nifer o gyfleusterau yng Nghylch Caron.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi cadarnhau y bydd chwe gwely yn cael eu darparu i gymryd lle’r Ysbyty presennol. Bydd hefyd yno feddygfa, ac amrywiaeth o lety preswyl a gofal, yn cael eu darparu gan yr awdurdod lleol a’r drydedd sector. “Ni ddylai’r Gwasanaeth Iechyd anghofio’n hardaloedd gwledig. Y ffordd ymlaen, yn fy marn i, yw i integreiddio gofal iechyd a chymdeithasol yn llawn. Mae’r buddsoddiad yma yn hwb i ardal Tregaron, a gobeithio bydd yn fodel y bydd ardaloedd eraill am ei efelychu.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

Wizardry night a success at Aberystwyth Library

Published

on

The fourth Harry Potter Book Night was held at Aberystwyth Library on Friday, 07 February.

After dark, it was a time for fans to celebrate the iconic series of books with events all around the World.

Ceredigion Library Service held the event at Aberystwyth Town Library, which was decorated with all things Harry Potter.

Emyr Lloyd and Delyth Huws, both Assistant Librarians organised the night. They were very pleased with the success and turnout. Emyr Lloyd said, “We enjoy putting on the Harry Potter Book night. The fourth one was no different with 86 children attending the free event and very positive feedback. We hope events such as these spark a joy of reading in the young and old.”

Three Owls from New Quay Birds of Prey came by and Luke the close-up magician entertained the audience. The children were also entertained with a reading from one of the books and also a crafts and activities area.

Follow the events of the Ceredigion Library Service on Facebook @llyfrgellceredigionlibrary. The next event will be a sale of stock on 22 February between 10am and 4pm at the Bandstand in Aberystwyth.

Continue Reading

Community

Stage set for post-apocalyptic phenomenon

Published

on

On Monday, 2 March, Cwmni’r Frân Wen, in partnership with Galeri will bring the theatre adaptation of Manon Steffan Ros’ post-apocalyptic novel to Theatr Felinfach as part of its tour of Wales.

‘Llyfr Glas Nebo’ is a Welsh language literary phenomenon.

The novel has made an enormous impression since its publication in 2018. A week after winning the Prose Medal in the 2018 Cardiff National Eisteddfod, a reprint was being prepared. It swept the boards at last year’s Wales Book of the Year awards and has already been named as a set text for GCSE.

The novel follows the amazing story of Siôn, his mother Rowenna, and his younger sister, Dwynwen as they attempt to survive after a nuclear accident – a nightmare that had a devastating effect on the inhabitants of the village of Nebo and beyond.

Tara Bethan plays the mother, with Eben James playing her son, Sion. Tara said: “It’s a huge honour to play a part in adapting ‘Llyfr Glas Nebo’ for the stage – there’s no doubt that it’s one of the most exciting Welsh novels in recent years.”

As the dust settles after a nuclear apocalypse, Rowenna and her children Siôn and Dwynwen are facing a world where signs of life are quickly disappearing. Their story is recorded in a little blue book as the family tries to survive the devastating effects of the incident.

‘Llyfr Glas Nebo’ is an unflinching story about life, death and hope. You will laugh. You will cry. But above all, you will question how we live, love and care about the world around us. Frân Wen and Galeri are proud to bring Manon Steffan Ros’ beautifully harrowing novel to stage.

Tickets are selling fast. Contact the Box Office on 01570 470697 or go online to theatrfelinfach.cymru. Tickets are £12 for adults, £10 for OAPs and members and £8 for students, young people and children. Age Guidance is 12+.

Continue Reading

Community

Oldest St. David’s Procession in Wales?

Published

on

Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron (Aberaeron’s St David’s procession) was founded by the late Alun Williams, the former headteacher of Ysgol Gynradd Aberaeron in 1979 and is possibly the oldest procession of its kind in Wales which continues to this day.

The date of the 2020 Gorymdaith Gŵyl Dewi in Aberaeron is Monday 02 March with the procession due to start at 9.30 a.m. The 2020 procession will be a little different to that of previous years as Ysgol Gyfun Aberaeron pupils will join Ysgol Gynradd Aberaeron pupils to walk around the town. The two schools will walk from their sites to Alban Square where both schools will join and walk together to Pwllcam where a short ceremony will bring the event to a close at 10 a.m.

Councillor Ellen ap Gwynn is Ceredigion County Council’s Leader. She said, “St David’s processions have become more and more commonplace in recent years. There are now processions held in towns and cities across Wales such as Cardiff, Aberystwyth, Lampeter and Cardigan. Just as in these other locations the aim of Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron is to draw as many local people together to celebrate the day of the Patron Saint of Wales, Welsh identity and the Welsh Language in a sea of song and colour in the town centre.”

40 years since the first procession, Ysgol Gynradd Aberaeron is still the organiser of the procession and this year they have been co-operating with Ysgol Gyfun Aberaeron and Cered, the local language promotion initiative to develop the event. As part of this cooperation the Welsh Council at Ysgol Gynradd Aberaeron and Cered’s Welsh in Business Officer Siriol Teifi will distribute information to the town’s businesses in order to give them ideas on how to be a part of the event.

Anyone is welcome to join the procession – individuals or groups. If you would like to take part or if you would like further details, contact Cered on 01545 572 350 or cered@ceredigion.gov.uk.

As well as Aberaeron, remember the other four parades in the county to celebrate St. David’s Day.

· Tregaron, Friday 28 February, 2:00pm.

· Cardigan, Saturday 29 February, 10:30am.

· Lampeter, Saturday 29 February, 11:00am.

· Aberstwyth, Saturday 29 February, 1:00pm.

Continue Reading

Popular This Week