Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Lansio Canolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig

Published

on

Yr Athro Chris Thomas; Dr Rachel Rahman; Yr Athro Mark Drakeford AC: Gwerfyl Pierce Jones, Dirprwy Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth.

Yr Athro Chris Thomas; Dr Rachel Rahman; Yr Athro Mark Drakeford AC: Gwerfyl Pierce Jones, Dirprwy
Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth.

DDYDD IAU 24 Mawrth lansiodd Prifysgol Aberystwyth y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig. Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yn lansiad Canolfan Rhagoriaeth Gofal Iechyd Gwledig gan yr Athro Mark Drakeford AC, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Golyga sefydlu’r ganolfan newydd y bydd Prifysgol Aberystwyth yn cydweithio’n agos iawn gyda Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r heriau unigryw o ddarparu gofal iechyd mewn ardaloedd gwledig megis canolbarth Cymru.

Bydd y Ganolfan hefyd yn cefnogi amgylchedd ymchwil deniadol i gydweithwyr clinigol mewn sefydliadau iechyd partner. Dywedodd Dr Rachel Rahman, Cyfarwyddwr y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig: “Mae darparu gofal iechyd i boblogaethau gwledig yn heriol, nid yn unig yn y DG ond hefyd mewn gwledydd datblygedig ac sy’n datblygu o amgylch y byd. Nid yw ceisio mynd i’r afael â’r heriau unigryw o ofal iechyd gwledig drwy estyniad syml o ymagweddau trefol yn effeithiol ac aml ni fyddant yn ystyried yr heriau o ddaearyddiaeth leol, naws diwylliannol, ac arbedion maint.

“Bydd y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gwneud y mwyaf o’r leoliad, sydd wedi’i gwreiddio yn y gymuned wledig o Ganolbarth- Gorllewin Cymru, i ddarparu ymchwil arloesol a dylanwadol sy’n llywio darpariaeth gofal iechyd gwledig ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.” Dywedodd Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu gweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth a’r Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru ar y prosiect newydd cyffrous hwn. Rydym yn gwybod bod yr heriau sy’n wynebu darparu gofal iechyd gwledig yn niferus ac yn amrywiol ac ynghyd â’n partneriaid, byddwn yn cymryd ymagwedd ddyfeisgar ac arloesol er mwyn dod o hyd i atebion cynaliadwy a pharhaol, ac sydd o fudd gwirioneddol i gymunedau yng Nghanolbarth- Gorllewin Cymru.”

Dywedodd Dr Sue Fish, Cyfarwyddwr Rhaglen Glinigol Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru a meddyg teulu yn y Borth, Ceredigion: “Bydd y Ganolfan Ymchwil newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi cyfle cyffrous i’r staff clinigol presennol a’r dyfodol sy’n gweithio yng Nghanolbarth Cymru i gymryd rhan mewn ymchwil a phrosiectau arloesi, a fydd yn datblygu atebion i’r heriau o ddarparu gofal iechyd gwledig. Un o’r blaenoriaethau cyntaf fydd adeiladu ar y profiad mewn telefeddygaeth sydd eisoes yn bodoli yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais i ddatblygu’r defnydd o dechnoleg, fel y gellir darparu gofal arbenigol yn nes at gartrefi pobl ar draws Canolbarth Cymru.”

Dywedodd yr Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil: “Mae gan Brifysgol Aberystwyth rôl allweddol i’w chwarae wrth wella ffyniant a lles yng nghymunedau gwledig Cymru, ac mae’r Ganolfan newydd hon yn un o glwstwr o fentrau newydd i wneud hynny. Mae heriau gofal iechyd gwledig yn gofyn am feddwl mewn modd rhyngddisgyblaethol, ac felly mae’n wych i weld yr ystod o arbenigedd y gallwn ddarparu mewn ymateb. Bydd prifysgolion a phartneriaid eraill ledled Cymru hefyd yn cyfrannu at fenter y Gweinidog yn y meysydd sy’n gryfder iddynt, ac felly rhyngom rwy’n gobeithio y gallwn yrru newid gwirioneddol yn y ffordd yr ydym yn meddwl a gwneud gofal iechyd yng Nghanolbarth Cymru yn esiampl i’r byd .”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

Elin Jones congratulates Ceredigion Talking Paper in National Assembly

Published

on

AM marks 50 years of service by local news service for the blind

Elin Jones AM has congratulated the Ceredigion Talking Newspaper in a statement in the National Assembly for Wales, marking 50 years of service to blind people in Ceredigion and beyond.

In her statement on Wednesday the 20th of January, Elin Jones said:

“Fifty years ago, in January 1970, an innovative charity was established in Ceredigion for blind people, offering the first service of its kind in Wales and the United Kingdom – a service that would enable the blind people of Ceredigion to hear the latest local news in the press.

“That innovative scheme was the Ceredigion Talking Newspaper.

“The talking newspaper was set up by Ronald Sturt, a lecturer at the College of Librarianship in Llanbadarn. Initially, the recordings of local voices reading articles from the local press were on tape cassettes and provided to 18 people.

“Nowadays, the recordings are on a USB, and there are over a hundred regular listeners of the talking newspaper and more than 60 volunteers contributing regularly. The recordings are published weekly and the coverage includes the Cambrian News, Golwg and Y Cymro.

“One reader, Eileen Sinnett, has volunteered continuously for fifty years. What a contribution she has made!

“I would like to congratulate the Ceredigion Talking Newspaper for breaking new ground in 1970, for 50 years of service and for bringing the news, in both Welsh and English, to those who cannot see or read it in Ceredigion and beyond.”

Continue Reading

Community

Young People raise money for local charities

Published

on

On 10 December 2019, young people from Ysgol Henry Richard’s Cooking Club hosted a Christmas Fayre stall, selling cakes and donated bakes from the local community to raise money for young people receiving care at Angharad Ward, Bronglais Hospital and West Wales Domestic Abuse Service. The club was led by Ceredigion Youth Service and raised over £400 for the charities.

The young people learnt how to make and produce different products, sell and raise money for charity. This gave the young people the opportunity to feel a sense of achievement by giving to others.

Ruby Cook from Ysgol Henry Richard’s Cooking Club said, “Our Cooking Club is made up of young people from Ysgol Henry Richard who attend the after school cooking club. The club focuses on cooking and leaning new life skills. It also gives young people an opportunity to socialise with their friends. We had a great time working on this project, where we baked cakes and had fun in the Christmas Fayre selling them. We would like to thank the local businesses which also donated to our stall. With your support we were able to raise more funds and give more young people gifts this Christmas.”

Mrs Ffion Davies, Ysgol Henry Richard said, “It was a lovely evening seeing the Cooking Club members have fun while making and selling cakes for worthy causes. The enthusiasm the young people showed when giving up their own time to help others at what can be a vulnerable time of year for some was inspiring. Thank you and well done to Ceredigion Youth Service and the Cooking Club members.”

Councillor Catrin Miles is the Cabinet member responsible for Learning Services. She said, “I want to congratulate the Cooking Club for their hard work and great achievement. I’m delighted that they not only raised a good sum for charity, but had fun and learnt at the same time. I’m grateful to the Ceredigion Youth Service for their continued good work and support of young people in the county.”

Ceredigion Youth Service is the designated Service for young people aged 11-25 in Ceredigion, dedicated to supporting young people’s personal, social and educational development through specialised support and open access provision. Provision includes School Based Youth Work, Outreach Youth Work and Youth Clubs. For more information or to find out what opportunities are available to you, head over to their Facebook, Instagram and Twitter pages at @GICeredigionYS.

Continue Reading

Community

Ben Lake MP pledges support for local pubs in Ceredigion

Published

on

Ben Lake MP has today pledged their support for the Long Live the Local Campaign to help pubs in Ceredigion keep their doors open. Ben Lake joins the more than 240,000 people who have signed the petition so far, including 335 in Ceredigion alone.

Ben Lake MP is calling on the Government to cut beer tax at the Budget. With £1 in every £3 pounds spent in UK pubs going to the taxman, British drinkers now pay 40% of all beer tax across the EU, but drink only 12% of the beer. Seven in ten alcoholic drinks served in pubs are beer, underlining how directly a cut in beer duty will help pubs. Brewing and pubs in Ceredigion supports 1169 jobs and contributes £23.1m to the local economy.

Commenting on the campaign, Ben Lake MP said:

“Pubs are at the heart of communities across Ceredigion, but with three pubs closing their doors for good every day across the UK, we must acknowledge that these community assets are facing significant challenges as they try to stay open. For this reason I am supporting the Long Live the Local campaign and calling on the Chancellor to cut beer tax for licenced premises in this year’s Budget to support pubs in our local communities.”

Emma McClarkin, Chief Executive of the British Beer & Pub Association, said:

“Beer duty has increased by 60% over the last 17 years and now the UK has one of the highest rates of tax in Europe. When over two thirds of all alcoholic drinks purchased in the pub are beers, a cut in beer tax would go a long way to protecting pubs across Ceredigion. We are very grateful to Ben Lake for their support for the Long Live the Local campaign, and hope that the Government listens to MPs across Parliament and the thousands of people across the country who are calling for a cut in beer tax to protect our pubs.”

Continue Reading

Popular This Week