Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Lansio Canolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig

Published

on

Yr Athro Chris Thomas; Dr Rachel Rahman; Yr Athro Mark Drakeford AC: Gwerfyl Pierce Jones, Dirprwy Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth.

Yr Athro Chris Thomas; Dr Rachel Rahman; Yr Athro Mark Drakeford AC: Gwerfyl Pierce Jones, Dirprwy
Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth.

DDYDD IAU 24 Mawrth lansiodd Prifysgol Aberystwyth y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig. Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yn lansiad Canolfan Rhagoriaeth Gofal Iechyd Gwledig gan yr Athro Mark Drakeford AC, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Golyga sefydlu’r ganolfan newydd y bydd Prifysgol Aberystwyth yn cydweithio’n agos iawn gyda Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r heriau unigryw o ddarparu gofal iechyd mewn ardaloedd gwledig megis canolbarth Cymru.

Bydd y Ganolfan hefyd yn cefnogi amgylchedd ymchwil deniadol i gydweithwyr clinigol mewn sefydliadau iechyd partner. Dywedodd Dr Rachel Rahman, Cyfarwyddwr y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig: “Mae darparu gofal iechyd i boblogaethau gwledig yn heriol, nid yn unig yn y DG ond hefyd mewn gwledydd datblygedig ac sy’n datblygu o amgylch y byd. Nid yw ceisio mynd i’r afael â’r heriau unigryw o ofal iechyd gwledig drwy estyniad syml o ymagweddau trefol yn effeithiol ac aml ni fyddant yn ystyried yr heriau o ddaearyddiaeth leol, naws diwylliannol, ac arbedion maint.

“Bydd y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gwneud y mwyaf o’r leoliad, sydd wedi’i gwreiddio yn y gymuned wledig o Ganolbarth- Gorllewin Cymru, i ddarparu ymchwil arloesol a dylanwadol sy’n llywio darpariaeth gofal iechyd gwledig ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.” Dywedodd Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu gweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth a’r Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru ar y prosiect newydd cyffrous hwn. Rydym yn gwybod bod yr heriau sy’n wynebu darparu gofal iechyd gwledig yn niferus ac yn amrywiol ac ynghyd â’n partneriaid, byddwn yn cymryd ymagwedd ddyfeisgar ac arloesol er mwyn dod o hyd i atebion cynaliadwy a pharhaol, ac sydd o fudd gwirioneddol i gymunedau yng Nghanolbarth- Gorllewin Cymru.”

Dywedodd Dr Sue Fish, Cyfarwyddwr Rhaglen Glinigol Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru a meddyg teulu yn y Borth, Ceredigion: “Bydd y Ganolfan Ymchwil newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi cyfle cyffrous i’r staff clinigol presennol a’r dyfodol sy’n gweithio yng Nghanolbarth Cymru i gymryd rhan mewn ymchwil a phrosiectau arloesi, a fydd yn datblygu atebion i’r heriau o ddarparu gofal iechyd gwledig. Un o’r blaenoriaethau cyntaf fydd adeiladu ar y profiad mewn telefeddygaeth sydd eisoes yn bodoli yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais i ddatblygu’r defnydd o dechnoleg, fel y gellir darparu gofal arbenigol yn nes at gartrefi pobl ar draws Canolbarth Cymru.”

Dywedodd yr Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil: “Mae gan Brifysgol Aberystwyth rôl allweddol i’w chwarae wrth wella ffyniant a lles yng nghymunedau gwledig Cymru, ac mae’r Ganolfan newydd hon yn un o glwstwr o fentrau newydd i wneud hynny. Mae heriau gofal iechyd gwledig yn gofyn am feddwl mewn modd rhyngddisgyblaethol, ac felly mae’n wych i weld yr ystod o arbenigedd y gallwn ddarparu mewn ymateb. Bydd prifysgolion a phartneriaid eraill ledled Cymru hefyd yn cyfrannu at fenter y Gweinidog yn y meysydd sy’n gryfder iddynt, ac felly rhyngom rwy’n gobeithio y gallwn yrru newid gwirioneddol yn y ffordd yr ydym yn meddwl a gwneud gofal iechyd yng Nghanolbarth Cymru yn esiampl i’r byd .”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

Christmas gift fair returns

Published

on

Last year at the Food Fair: The annual Christmas celebrations return this year

NEXT Friday (Oct 20), the annual craft and gifts extravaganza will return to Aberystwyth Arts Centre to get the locals in the mood for Christmas.

The Winter Craft & Gift Fair is sure to get visitors feeling festive in the run up to Christmas with over 80 stalls selling a wonderful array of crafts and gifts, many produced by local makers from Ceredigion and mid Wales.

This year will feature many regular stalls, as well as some who will be selling at the fair for the first time, so prepare to discover the unusual and unexpected at this year’s fair with it’s new layout and products for 2017.

The fair will be open from 10am to 8pm, Monday to Saturday and 12 to 5.30pm on Sundays all the way up until December 23.

On Saturday​,​ ​November ​​25, ​the Arts Centre’s Christmas Food Fair will take over the Great Hall for the day. There will be the very best of Welsh produce with cheese, meats, fish, wine, cider, pastries, puddings, jams and much, much more from many local producers. The Food Fair is the perfect place to stock up on a few gastronomic goodies in the run up to Christmas. There will also be live musical entertainment to get you in the Christmassy mood! The fair will be on 10am-4pm and entry is free!

Continue Reading

Community

‘​I​t’s ok to say’

Published

on

FUW raise awareness: Urging people to 'say' on World Mental Health Day​

​ON WORLD MENTAL HEALTH DAY, farmers across Wales are being reminded that ‘it’s ok to say’ and the Farmers’ Union of Wales is urging them not to hide problems from themselves, their families and friends and to talk about their personal feelings.

The FUW made a commitment at the Royal Welsh Agricultural Show in July to continue raising awareness of mental health problems in rural communities and is therefore renewing the call for those who might be suffering from mental health problems to seek help.

“The focus of this year’s World Mental Health day is on mental health in the workplace and farms are just that. In our places of work we’ve faced some pretty low-points in the last few years. Bovine TB, price volatility and uncertainty about our future post-Brexit, this all puts a strain on our resolve and will have many feeling stressed and under immense pressure,” said Union President Glyn Roberts​.​

“But we must break the stigma attached to mental health, so if you’re feeling vulnerable, please open-up and speak to someone. That doesn’t just mean today, but always. Farmers and farming families need to continue talking openly about what they are experiencing and the FUW strongly encourages anyone who is worried about their own mental health or a loved-one, to seek help from the Farming Community Network, Tir Dewi, The DPJ Foundation, Mind Cymru or Call Helpline Wales,” added Glyn Roberts.

Continue Reading

Community

Scholarship scheme funds student’s Masters

Published

on

One of the chosen few: Stella Foster (Pic. Mark Woodward)

A TALYBONT native is one of just 28 people in the UK to be awarded a scholarship granted by energy company ScottishPower.

Stella Foster, 32, gratefully received the grant from the Scottish Power Foundation for the 2017/18 academic year.

Having just completed an undergraduate degree in Chemistry at the University of York, Stella will begin her Masters in Environmental Sciences this week at the University of East Anglia. Environmental science degrees integrate biology, physical science and information sciences to examine environmental systems (air, water, etc.) and how they interact.

The sought-after scholarship covers full enrolment costs as well as a living allowance. On top of this, the scholars will receive unique opportunities including meeting leading industry professionals.

“Travelling around the world and living in China before I started my undergraduate studies made me aware of the astounding change of pace in urbanisation; the two-hour bus ride from where I lived to Shanghai, there wasn’t a moment where you couldn’t see a construction site,” Stella said.

“This fast and dramatic development creates issues with the environment, and I’m really excited to learn about the creative and fascinating solutions out there, and hopefully come up with some of my own,” she added.

Since it was launched in 2010, the ScottishPower Foundation scholarships programme has provided £1.5m in grants towards training the next generation in their chosen field.

Continue Reading

Popular This Week