Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Adeiladwch hi ac mi ddôn nhw?

Published

on

Trenau newydd: Hen lwybrau

Trenau newydd: Hen lwybrau

MAE POBL yn dal i gofio rheilffordd Caerfyrddin i Aberystwyth. Fe’i caewyd yn derfynol i nwyddau, sef llaeth, ym 1973, bron union ganrif ar ôl ei chodi.

Dros y blynyddoedd, bu nifer yn ceisio adfer rhan o’r lein ar gyfer rheilffordd dreftadaeth, ond, ers tua 2000, bu’r galw a’r drafodaeth am ail-greu cledrau rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth yn cynyddu. Yn ddiweddar iawn, sefydlwyd grŵp ymgyrchu Traws Link Cymru i weithio dros adfer y cyswllt hwn, a’r cyswllt atodol i Fangor. Nid peiriannydd sifil mohonof ac nid wyf yn ymddiddori mewn trenau yn arbennig, felly fy unig ddiddordeb i yw adnabod y posibiliad o agor cefn gwlad gorllewin Cymru i drafnidiaeth fodern a gweld datblygiadau cyffrous a all gryfhau’r economi yn sylweddol.

Felly, nid wyf am gynnig lein, yn benodol, na’r math o lwybr y gellid ei gymryd, ond mae’n werth trafod yr opsiynau. Mae’r hyrwyddwyr y tu ôl i Traws Link Cymru yn awgrymu defnyddio tipyn o’r hen lein, sydd yno o hyd, gyda darn newydd o Alltwalis i Gaerfyrddin ac ail-leoli pwrpasol mewn lleoedd eraill.

Byddai hynny’n golygu taith o ryw awr a hanner rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Mae hyn yn cymharu’n ffafriol gyda’r awr a chwarter a gymerir, i bob pwrpas, mewn car, a’r ddwy awr – fel y gwn yn iawn -ar y bws. Byddai eraill yn ffafrio ailystyried y beirianneg yn llwyr, gan gynnig dull cledrau ysgafn, efallai, o’r math sy’n caniatáu i drenau fynd oddi ar y cledrau i redeg ar olwynion yn hytrach na chledrau traddodiadol. Byddai hynny yn golygu, o bosibl, llai o waith peirianyddol. Yr hyn sydd gennym erbyn hyn, yn siŵr, yw’r dechnoleg a’r beirianneg nad oedd gan y Fictoriaid, ac ni fyddai codi lein o’r fath yn anhawster peirianyddol o gwbl.

Cwestiwn arall, mae’n wir, yw’r defnydd a’r gost. Rwy’n ffyddiog nad oes amheuaeth y daw pobl i ddefnyddio’r lein hon. Aiff yn gyswllt hanfodol rhwng de a gogledd Cymru, ac o’r gorllewin i Abertawe a Chaerdydd. Mae 55,000 o bobl yn byw ar hyd y llwybr arfaethedig rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, sy’n cymharu â’r 50,000-sydd ychydig yn llai – sydd yn byw ar hyd y llwybr o Aberystwyth i’r Amwythig. Mae’r lein honno nid yn unig ar agor o hyd, ond mae’n cynyddu o ran ei defnydd. Gyda thwf Caerfyrddin ac Aberystwyth fel canolfannau gwaith ac economaidd – ac mae Plaid Cymru am weld mwy o ffocws ar hynny – nid oes dwywaith na fyddai’r lein yn denu pobl yn eu cannoedd o filoedd. Byddai llawer yn ei defnyddio i gymudo, i ymweld ag ysbytai, i siopa ac fel rhan o’r rhwydwaith o’r de i’r gogledd. Byddai llawer o bobl eraill am ei defnyddio ar gyfer twristiaeth, mae’n siŵr. Byddai hyd yn oed yn gyfle i symud ambell un o lorïau Mansel Davies oddi ar yr hewl ac i’r rheilffordd.

Byddai’r gost, yn wir, yn her. Adeiladwyd lein newydd ar gyfer ardal y Borders yn yr Alban – yn wir, mae’n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd – sy’n 31 milltir o hyd. Bydd yn costio tua £11m y filltir.

Amcangyfrif cost o hyd at £750m i ailgysylltu Caerfyrddin ac Aberystwyth trwy reilffordd.

Mae’n wir fod hynny’n llawer o arian, ond gallai peirianwaith arall ddod â chost y lein i lawr. Os dodwch chi’r mater yng nghyd-destun cau’r bwlch rhwng Cricieth a Bangor, gwelliannau ar lein y Cambrian a lein Calon Cymru, ac yng nghyd-destun cysylltiadau bysus, yr hyn a gewch chi yw rhwydwaith cyfan gwbl genedlaethol a fyddai’n cynnig opsiynau go iawn i deithio heb gar drwy’r rhan fwyaf o Gymru.

At hynny, bydd gennych gynllun a fyddai’n creu gwaith a sgiliau yn y gorllewin ac yn un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn economaidd drwy Ewrop. Byddai cyfle am brentisiaethau lleol, cyfle am sgiliau yn y coleg, a chyfle am gaffael lleol i fusnesau dros gyfnod hir. Byddai buddsoddiad o dros £500m i gysylltu’r ddwy dref bwysig hon yn gwneud mwy i gadw’r iaith yn fyw yn siroedd Caerfyrddin a Cheredigion na’r un strategaeth iaith na’r un tasglu, waeth ba mor wych ydynt.

Yr hyn yr wyf yn chwilio amdano yw ymdeimlad o ddychymyg a gweledigaeth y gallai’r gorllewin gael gwasanaeth rheilffordd go iawn unwaith eto. Y dasg gyntaf i unrhyw Lywodraeth sy’n cymryd trafnidiaeth gyhoeddus o ddifrif yw sicrhau bod y llwybr rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth yn cael ei drin fel coridor trafnidiaeth o bwys cenedlaethol, sydd â gwasanaethau bysiau rheolaidd.

Ar ôl yr astudiaeth dichonoldeb a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru rydym angen rhaglen fuddsoddi fawr yn isadeiledd trafnidiaeth er mwyn adeiladu’r peiriant economaidd y gorllewin.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

The Little Mill Players present Robin Hood and the Babes in the Wood by Ben Crocker

Published

on

Robin Hood and the Babes in the Wood is this year’s Little Mill Players Pantomime. Performances will be at Theatr Felinfach from Thursday 30 January to Saturday 01 February at 7:30pm. There will also be a matinée performance on Saturday 01 February at 2:30pm.

Robin Hood may be the best archer in the land, but can he escape the clutches of the dastardly Sheriff of Nottingham and save the Babes? Come along and join Winnie Widebottom, Marion, Little Joan, Friar Tuck and the Outlaws (and also, surprisingly, the Smugglers Cove WI who have come to Sherwood Forest on a camping holiday and get caught up in the adventure). Boo, hiss and cheer to help make sure the Sheriff gets his just deserts. Expect much fun, laughter and song in this family friendly production.

The Little Mill Players have existed as long as Theatr Felinfach has been in existence, since 1972. Members of the company come from various parts of Ceredigion and even Carmarthenshire. The age range of the cast varies from 7 to 60+ and their jobs vary from manual to managerial as well as school pupils and students. This year they are again thrilled to have several new faces and hope this trend will continue.

The show’s director, Stephen Entwistle, has been a member of the group for over 16 years. He began life with the group as the Musical Director, then progressed onto the stage and is now the ‘boss’!

One of the longest serving members of the current cast is Dilys Megicks, the show’s production assistant, who has been a member for some 24 years. During that time she has portrayed a wide array of characters including a baddy, a chicken and is currently Chair of the Smuggler’s Cove WI! She enjoys all aspects of the traditional pantomime.

Another, now established, member of the cast is Andrew Tyrrell who, over the years, has truly made the role of panto ‘Dame’ his own. He most certainly is the comedian of the cast. Andrew also takes charge of prop building and supplies.

Remember to follow Theatr Felinfach’s Facebook page for opportunities to win tickets to the production. Tickets are available from Theatr Felinfach’s Box Office on 01570 470697 or online at theatrfelinfach.cymru. Ticket prices are £9 for adults, £8 for Senior Citizens and £6 for children.

Continue Reading

Community

NHS volunteers needed

Published

on

Volunteering for the NHS can be incredibly rewarding and Hywel Dda UHB are looking for new people to join their Volunteering for Health service in Ceredigion.

There are many reasons why you may consider volunteering with Hywel Dda UHB. It is a great way to experience what it is like in a hospital environment if you are thinking about a career in health. It can also help you to give something back if you’ve been a patient yourself or had a relative in hospital.

There are many different volunteer roles available such as patient befrienders on our wards and welcome volunteers at hospital receptions, and we are particularly looking for people who would be able to help with the shop trolley and help as patient befrienders on our wards at Bronglais Hospital.

Volunteer information sessions will be held in February and anyone who may be interested in becoming a volunteer can find out more by contacting the Volunteering for Health team on 01267 244401 or HDd.VolunteerForHealth@wales.nhs.uk.

David Fretwell, Volunteer Manager at Hywel Dda UHB, said: “One of the greatest benefits volunteers can bring to the NHS is the support and comfort you bring to our patients. We particularly want to establish a shop trolley at Bronglais Hospital but we encourage anyone local to Ceredigion who wants to volunteer for their NHS to get in touch.”

To find out more about Hywel Dda UHB’s Volunteering for Health Service please visit www.hywelddahb.wales.nhs.uk/volunteering

Continue Reading

Community

Elin Jones backs calls for Epilepsy Nurse working in Ceredigion

Published

on

ELIN JONES has joined people living with epilepsy and those who support them to discuss issues relating to the healthcare and wellbeing of epilepsy sufferers in the Aberystwyth area, and has reiterated their call for a specific Epilepsy Nurse in the local Health Board.

Epilepsy Aberystwyth District Support Group meets on the second Saturday of each month, in Tesco’s Community Space in Aberystwyth from 11.00am until 1.00pm.

Following the meeting, Elin Jones said:

“It is important that epilepsy sufferers have appropriate local healthcare support.

“Many epilepsy sufferers are prohibited from driving, and therefore face additional barriers to accessing health and social support.

“There is currently no specialist epilepsy nurse in the Hywel Dda Health Board and I will be raising with the need to appoint such a necessary role with the Chief Executive.

“Meetings such as this with local action groups provide me with valuable insight into the variety of challenges faced by people with specific conditions in Ceredigion and it allows me to represent them more effectively with relevant authorities.”

Continue Reading

Popular This Week