Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

‘Galluogi athrawon i ddysgu’

Published

on

‘Galluogi athrawon i ddysgu’

‘Galluogi athrawon i ddysgu’

AR DYDD Mercher 15 Mehefin dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ei bod am weld Cymru’n cyflawni ei huchelgais i ddatblygu cwricwlwm o’r radd flaenaf. Wrth ddisgrifio ei gweledigaeth ar gyfer y cwricwlwm ar ôl cael ei phenodi i’r rôl, soniodd Ysgrifennydd y Cabinet ei bod eisiau codi safon yr addysgu yng Nghymru yn ogystal â safon y proffesiwn drwy gydweithio’n agos ag athrawon.

Pwysleisiodd hefyd y bydd clywed llais rhieni a disgyblion yn hanfodol i’w dull o weithio. Dywedodd Kirsty Williams: “Roeddwn yn gwbl gefnogol o weledigaeth yr Athro Graham Donaldson ar gyfer cwricwlwm newydd pan gafodd ei chyhoeddi y llynedd. Fodd bynnag, mae’r proffesiwn wedi dweud wrthyf eu bod yn aml yn teimlo wedi’u llethu gan bolisïau a mentrau newydd.

Fy ffocws, felly, fydd sicrhau bod y rhaglen i ddiwygio addysg yn cael ei gweithredu’n dda. Mae hyn yn cynnwys gwneud yn siŵr bod y gweithlu yn ganolog i’r datblygiadau hyn ac yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen er mwyn gallu cyflawni potensial y cwricwlwm newydd yn eu hysgolion. “Rwyf am sicrhau ein bod yn gwneud y pethau sylfaenol yn iawn, sef galluogi athrawon i gael addysgu, ac arweinwyr i gael arwain.

Rwyf am weithio’n agos gyda’r proffesiwn i helpu athrawon ac ymarferwyr i fod cystal ag y gallant fod, gan godi safon yr addysgu ar yr un pryd ac, yn bwysig iawn, codi statws y proffesiwn yn gyffredinol. Heb athrawon ac ymarferwyr brwd, sy’n cael eu gwerthfawrogi ac sydd â’r sgiliau angenrheidiol, allwn ni ddim cyflawni unrhyw beth. “Rwyf hefyd am glywed llais rhieni a phlant wrth inni ddatblygu ein cwricwlwm newydd.

Yn aml, mae dymuniadau’r llywodraeth a phryderon y proffesiwn yn rheoli’r drafodaeth gyhoeddus am ein system addysg, ond rwyf am glywed oddi wrth gymaint o rieni a phlant â phosibl, fel bod yr hyn y maen nhw am ei weld yn llywio fy agenda i. “Rwy’n benderfynol o gyflawni ein huchelgais i ddatblygu cwricwlwm sydd ymhlith y gorau yn y byd. Mae hon yn agenda heriol.

Gwella dysgu a chodi safonau – dyna’r nod yn y bôn; dydy ein plant, ein pobl ifanc a’n cenedl yn haeddu dim byd llai.” Gwnaeth y Gweinidog hefyd sôn y byddai’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar y trywydd iawn i fod ar gael i ysgolion er mwyn helpu i sicrhau bod gan ddysgwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ffynnu mewn byd cynyddol ddigidol. Heddiw, mae mwy na 250 o athrawon yn dod at ei gilydd yn Llandudno i glywed am y datblygiadau diweddaraf mewn dysgu digidol yng Nghymru.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Ceredigion’s first ‘Welsh in the Workplace’ Fair to be held

Published

on

CEREDIGION’S first ‘Welsh in the Workplace’ Fair will be held to encourage and support businesses who want to increase their bilingual provision in their daily work. 

With the 2020 Ceredigion National Eisteddfod on the horizon, Cered: Menter Iaith Ceredigion’s Welsh in the Workplace Officers are busy assisting the county’s businesses in benefitting from the use of Welsh in their business. To this end, the Welsh will be the focus for a special event at the beginning of October with a Welsh in the Workplace Fair. 

Huw Marshall from ‘Yr Awr Gymraeg’ (The Welsh hour) will lead in how to raise your business profile and how to effectively market in order to attract more customers. During the day there will be opportunities to ask a panel of businesses who already operate bilingually whilst learning from their experiences and the challenges they faced. The panel will consist of Emlyn Jones (Diogel Events), Kerry Ferguson (Gwe Cambrian), Eleri Davies (Blaenwaun Caravan Park) and Sioned Thomas (Ffenestri Kevin Thomas Windows), chaired by Keith Henson (Coleg Ceredigion).

Councillor Catherine Hughes, Cabinet Member with responsibility for Culture said, “It is heart-warming to see a valuable and important Fair such as this being held in Ceredigion for the first time by Cered. It’s a very special opportunity to see businesses in one place and hear the experiences from those who use the Welsh language daily in their work.”

Later in the afternoon, there will be opportunities for businesses to visit an array of information stands from Learn Welsh, Ceredigion Training, Cynnal y Cardi, Business Wales, Antur Teifi, the Welsh Language Commissioner, Coleg Ceredigion and Cymraeg Byd Busnes.

The Fair is to be held on Thursday, 04 October 2018, between 10:30 and 15:30 at Cardigan Castle. Limited spaces are available, so register and reserve your place on tocyn.cymru. Simultaneous translation facilities and refreshments including tea and coffee will be available.

The ‘Welsh in the Workplace’ project has received LEADER support through the Cynnal y Cardi Local Action Group (administered by Ceredigion County Council) which is funded through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

For further information, contact Pat Jones, Welsh Language Business Development Officer, Cered, Menter Iaith Ceredigion on Pat.jones@ceredigion.gov.uk or 01545 572350.

Continue Reading

News

Woman claimed benefits after £138,000 inheritance

Published

on

A NEW QUAY woman continued claiming benefits despite inheriting £138,000.
Susan Marion, aged 57, was then awarded £18,417 which she was not entitled to.
Marion was found guilty by a jury at Swansea crown court this afternoon of failing to notify Ceredigion County Council and the Department for Work and Pensions of inheritances that would have affected her right to benefits.
Ieuan Rees, prosecuting, told the jury how a series of inheritances meant that Marion had well above the £16,000 limit of savings and capital.
Marion, of Plas y Wern, Gilfachrheda, told the court she did not accept that the money was rightfully her’s.
She said it had been left to her by her father, grandmother and an aunt.
She said she considered the money tainted because her father and grandfather had kept battery chickens and killed lambs, both of which she disapproved of.
At first, she added, she had been willing to keep the £11,000 left to her by her aunt, but then discovered she had raced whippets, which she also considered to be cruel.
Mr Rees said that despite her views she had used the money to open four accounts at Barclays bank.
Marion, who had denied the charges, will be sentenced on October 19 and was granted bail until then.
Continue Reading

News

Join the stand against scams

Published

on

CEREDIGION residents will get the opportunity to learn more about how they can protect themselves against scams in an event to be held at the Bandstand, Aberystwyth on 27 September between 9:30am and 1:30pm.

Ceredigion County Council have joined the National Trading Standards (NTS) Scams Team and Wales Against Scam Partnership (WASP) who will be touring Wales holding scam awareness events between 24 and 28 September.

Friends Against Scams is an NTS initiative that aims to protect and prevent people from becoming victims of scams by empowering communities to ‘Take a Stand Against Scams’.

Councillor Gareth Lloyd, Cabinet Member with responsibility for Public Protection Services said, “Scams often target the most vulnerable people in society but the reality is that anyone can become a victim of scams. Scams damage lives and can affect people financially and emotionally so I’m proud that Ceredigion County Council has joined the work of the National Trading Standards Scams Team, Friends Against Scams and others who are working together to prevent people from being victims of scams. By signing up as an organisation we undertake to actively promote the Friends Against Scams initiative.”

Each year scams cause between £5bn and £10bn worth of detriment to UK consumers. In addition to the financial impact, scams can have a severe emotional and psychological impact on victims.

Louise Baxter, Team Manager in the National Trading Standards Scams Team said: “The tactics used by scammers leave victims socially isolated and ashamed of telling their friends and families what’s really going on behind closed doors. It is fantastic to have a great organisation to help us tackle this problem on a local, regional and national level and I would encourage all those that are interested in showing their support to join the campaign and be part of our growing Friends Against Scams network.”

Call by at the Bandstand, Aberystwyth on 27 September between 9:30am and 1:30pm to learn more on how to protect yourself from scams. For more information about becoming a Friend Against Scams, visitwww.friendsasagainstscams.org.uk

Continue Reading

Popular This Week