Cymraeg

Wythnos Genedlaethol Chwarae mewn ysbyty

screen-shot-2016-10-17-at-11-47-09YR WYTHNOS hon, staff y Bwrdd Iechyd wedi bod yn dathlu arwyr go iawn ar ein wardiau ac unedau plant yn ysbytai Bronglais, Glangwili a Llwynhelyg.

Amryw o weithgareddau wedi’u cynnal yn ystod Wythnos Genedlaethol Chwarae mewn Ysbyty – o gystadlaethau lliwio a phosteri i ymweliadau gan arwyr go iawn eraill megis swyddogion y gwasanaeth tân a’r heddlu. Diolch i’n holl staff, plant a theuluoedd sydd wedi cymryd rhan.

About the author

Dayne Stone

Add Comment

Click here to post a comment