Cymraeg

Uwchgynhadledd i sicrhau bod gwerslyfrau Cymraeg ar gael

Kirsty Williams: “Prinder o werslyfrau Cymraeg ar gael’

MAE KIRSTY WILLIAMS, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi galw am gynnal uwchgynhadledd i sicrhau bod gwerslyfrau Cymraeg ar gael.

Roedd y digwyddiad arbennig yn mynegi pryderon ynghylch y cyflenwad a chreu llyfrau testun Cymraeg a Saesneg ar gyfer y newydd a grëwyd mewn cymwysterau Cymru a’r cwricwlwm newydd sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Daeth cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, CBAC, Cymwysterau Cymru, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, consortia addysgol, CYDAG ac eraill i edrych ar y mater o ddarparu llyfrau testun cywir a deunyddiau ar gyfer system addysg Cymru.

Yr uwchgynhadledd a archwiliwyd:

· Y sefyllfa bresennol mewn perthynas ag adnoddau Cymraeg.

· Nodi’r heriau a’r materion ynghylch dyfodol gwerslyfrau Cymraeg a Saesneg mewn perthynas â diwallu anghenion cwricwlwm a chymwysterau newydd.

· Rhoi cyfle i syniadau gael eu cynnig am y ffordd ymlaen.

Dywedodd Kirsty Williams: “Rydyn ni ar ganol newid mawr ym maes addysg yng Nghymru, wrth inni ddatblygu cwricwlwm newydd a threfniadau asesu newydd.

“Roedd yn destun pryder imi glywed bod prinder o werslyfrau Cymraeg ar gael. Dw i ddim yn disgwyl i blant sy’n sefyll eu harholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg fod o dan unrhyw anfantais. Rydyn ni wedi cydweithio â CBAC i edrych ar y mater hwn, a bellach mae yna arferion newydd sydd wedi helpu i leihau’r bwlch rhwng darparu gwerslyfrau Cymraeg a Saesneg.

“Ond, rwy’n cydnabod mai atebion dros dro yw’r rhain wrth inni ddiwygio’r cymwysterau ar hyn o bryd. Dw i ddim yn fodlon ar y sefyllfa bresennol. Mae’r digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd pobl sy’n gallu gwneud gwahaniaeth a helpu i gynnig atebion hir dymor.”

About the author

Dayne Stone

Add Comment

Click here to post a comment