Connect with us
Advertisement
Advertisement

Uncategorized

Y Gweinidog Addysg yn croesawu Adroddiad rhagorol Ceredigion gan Estyn

Published

on

Y GweinidogMAE’R GWEINIDOG Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, wedi croesawu’r adroddiad ‘”Rhagorol” a roddwyd i awdurdod lleol Ceredigion gan Estyn. Galwodd hefyd ar i awdurdodau lleol ledled Cymru ddilyn eu hesiampl.

Yn ôl yr adroddiad a gyhoeddwyd dyfarnwyd graddau rhagorol i’r awdurdod lleol mewn meysydd sy’n cynnwys arweinyddiaeth, cynhwysiant cymdeithasol a lles disgyblion, cymorth ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol a gweithio mewn partneriaeth. Nodwyd hefyd mai cyfraddau presenoldeb ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd Ceredigion oedd yr uchaf yng Nghymru.

Dywedodd y Gweinidog: “Dyma adroddiad gwych i’r system addysg yng Nghymru a charwn longyfarch yr athrawon, yr ysgolion ac awdurdod lleol Ceredigion yn bersonol am yr holl waith a wnaed ganddynt yn codi safonau ac anelu at ragoriaeth. Mae’r hyn a wnaethant yn tystio i’r ffaith bod y gwelliannau sydd angen eu cyflwyno yn ein hysgolion o fewn ein cyrraedd.

“Rwy’n cydnabod bod anghenion ac amgylchiadau pob awdurdod lleol yng Nghymru yn wahanol ond, o ran y meysydd lle mae angen gwella, mae Ceredigion yn arwain y ffordd.

“Mae’n amlwg felly bod arweinyddiaeth o’r radd flaenaf yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Arweinyddiaeth ar y lefelau uchaf o fewn y cyngor ac arweinyddiaeth yn ysgolion Ceredigion. Hynny, ynghyd â’r sylw parhaus ar les a chyflawniad disgyblion, sydd wrth wraidd llwyddiant a pherfformiad yr awdurdod lleol.

“Yr her i bawb ohonom nawr yw gweld lle gallwn ddysgu o esiampl Ceredigion a sicrhau ein bod yn rhannu’r arferion gorau mor eang ag y bo modd – rhwng ysgolion â’i gilydd, rhwng awdurdodau â’i gilydd a rhwng consortia â’i gilydd.”

Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, “Mae hwn yn ganlyniad rhagorol i Geredigion.O’r pymtheg dyfarniad a nodwyd yn yr adroddiad, rwyf wrth fy modd i weld bod Ceredigion yn rhagorol mewn 11 ohonynt ac yn dda mewn 4. Rwy’n credu bod hyn yn arwydd clir o ansawdd y ddarpariaeth a gyflwynir yma yng Ngheredigion gan dîm ymroddedig o weithwyr proffesiynol dan arweiniad Eifion Evans (y Cyfarwyddwr Strategol) ac Arwyn Thomas a Barry Rees (y Penaethiaid Gwasanaeth). Mae hefyd yn adlewyrchu’n gadarnhaol ar ymrwymiad Cynghorwyr Ceredigion sydd wedi pennu Addysg fel un o’n meysydd blaenoriaeth o bwys.”

Dywed yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Dysgu, y Cynghorydd Hag Harries, “Rwy’n teimlo’n hynod falch o’r adroddiad hwn, yn enwedig am ei fod yn cydnabod yr ymdrech sylweddol a wnaeth y tîm i sicrhau’r dyfarniad. Mae cynghorwyr a staff Ceredigion wedi gweithio’n ddiflino dros nifer o flynyddoedd i gyrraedd y safon uchel hwn o wasanaeth. Un ffactor sy’n arbennig o ddymunol i mi yw ein bod yn gallu dangos lefelau uchel o berfformiad ym mhob un o’r cyfnodau addysg.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Aberaeron: Playing field gains Centenary Field status

Published

on

THE PARK known as Square Field in the centre of Aberaeron has been designated a Centenary Field and named as Cae Canmlwyddiant Ceredigion Centenary Field – Cae Sgwâr / Square Field, Aberaeron.

In gaining the Centenary Field status, the field will be protected in perpetuity to honour the memory of the millions who lost their lives in the First World War. Cae Canmlwyddiant Ceredigion Centenary Field – Cae Sgwâr / Square Field, Aberaeron is the first Centenary Field in Ceredigion.

Ceredigion County Council’s Armed Forces Champion, Councillor Paul Hinge said, “I am delighted that Aberaeron Town Council’s application to dedicate this fantastic green space as a Centenary Field has been accepted by Fields in Trust, and that the County Council was able to support it. It pays an important tribute to those who lost their lives in the First World War, including many young Ceredigion men went to war and didn’t return.

This has been an interesting journey and one that as the Armed Forces Champion and a veteran, I am proud to support.”

A plaque commemorating the status was unveiled by Her Majesty’s Lord Lieutenant of Dyfed, Miss Sara Edwards.

The Mayor of Aberaeron and Local Member, Councillor Elizabeth Evans, said, “Aberaeron residents are rightly proud of Cae Sgwâr’s new status as the designated Centenary Field of Ceredigion, it has a proud history of being the towns recreational field and there isn’t one community in Ceredigion whose children haven’t played on it at some point. It is a fitting commemoration in this hundredth anniversary year of the ending of the First World War and as we remember the past, we also look to the future and Cae Sgwar’s newly protected status in perpetuity as a recreational field, thanks to the Centenary Field Trust.”

A short ceremony was held to unveil the plaque where Miss Edwards, Councillor Hinge and Councillor Evans spoke alongside Ceredigion County Council’s Chairman, Councillor Hag Harris and the Fields in Trust Chairman, Brynmor Williams.

David Lewis, Aberaeron Branch of The Royal British Legion; Miss Elin Jones AM; Councillor Hag Harris, Ceredigion County Council Chairman; Councillor Paul Hinge, Ceredigion County Council Armed Forces Champion; Councillor Elizabeth Evans, Mayor of Aberaeron and Local Member; Miss Sara Edwards, Her Majesty’s Lord Lieutenant of Dyfed; John Lewis, Aberaeron Town Improvement Committee; Carwyn Lloyd-Jones, The Lord Lieutenant’s Cadet; Robin Williams, Fields in Trust; Brynmor Williams, Fields in Trust Chairman; Alun Williams, Ceredigion County Council Corporate Lead Officer for Policy and Performance; Huw Evans, Aberaeron Memorial Hall Committee.

Continue Reading

News

Workshop held on Ceredigion’s economic future

Published

on

A WORKSHOP was held for Elected Members on Thursday, March 8, to discuss Ceredigion’s Economic Future bringing together some of the county’s biggest organisations to share what they had to offer and what partnership working could look like in the future.

With an introduction and background to Growing Mid Wales by Chief Executive of Ceredigion County Council, Eifion Evans, Ceredigion’s Economic Future Members Workshop proceeded to discuss partnership working with the organisations. Aberystwyth University, Qinetiq Group PLC, West Wales Airport Ltd, Thales Group and Volac International Ltd were in attendance talking about future investment opportunities and outlining significant plans in the county for growth.

Councillor Ellen ap Gwynn, Chair of the Growing Mid Wales Partnership and Ceredigion County Council Leader, said: “Holding this workshop and working together with some of the county’s organisations shows the strong position that we are in to develop. I’m looking forward to seeing the exciting developments of Growing Mid Wales in the coming years and particularly so in terms of longer term prospects. The workshop was very important for Members in making them aware of these opportunities and the session was welcomed by all who attended.”

Significant opportunities were recognised as the Mid Wales region starts to develop its response to the Government on the possibilities for a Growth Deal.

Continue Reading

Uncategorized

Council services returning to normal

Published

on

WITH the snow and ice thawing across Ceredigion, Council services are returning to normal after wintry weather, but weather conditions continue to affect some services.

Council workers have recently spread 1,560 tons of grit on the roads and have carried out seven continuous 12 hour shifts. Council vehicles responding to the wintry weather have travelled approximately 10,100 miles. The B4343 has now reopened.

All waste collection teams were deployed today (5 March), however access issues in some locations may impact on the ability to provide a full service. Information on any waste service disruption can be found at http://www.ceredigion.gov.uk/resident/bins-recycling/recycling-bin-collection-dates/waste-disruptions/ or by contacting 01545 572 572.

The Council’s Household Waste sites have reopened. It is likely all waste services will be functioning as usual during the first half of the week.

Councillor Ray Quant MBE, the Cabinet member responsible for Technical Services said, “Council staff have been out in all conditions and every hour throughout the day and night to keep Ceredigion residents safe. The outstanding teamwork and dedication shown during the adverse weather situation is to be highly commended and I’m sure everyone is very grateful for their work. It’s also important to keep in mind that the planning work that was carried out before the weather hit Ceredigion has allowed staff to prioritise and uses resources effectively for maximum impact.”

Ysgol Bro Teifi remains closed today due to water supply disruption. Pupils and staff from Rhos-y-wlad Campus, Ysgol Rhoshelyg will transfer to Llangeitho Campus for a few days due to water leakage. Dihewyd School and Canolfan Aeron sent pupils home due to water supply disruption. Every other school in Ceredigion has reopened after being closed on Thursday and Friday (01 and 02 March 2018) due to wintry weather.

Continue Reading

Popular This Week