Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Step forward for Dyfed-Powys force

Published

on

Service for residents improving: PCC Dafydd Llywelyn

DYFED-POWYS POLICE FORCE has this week received its first ever ‘Good’ rating in its legitimacy assessment – a result that Police and Crime Commissioner Dafydd Llywelyn welcomed as a ‘significant and positive step forward’.

HM Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services (HMICFRS) independently assesses the effectiveness and efficiency of police forces and fire & rescue services in the public interest.

HMICFRS defines a legitimate force as one ‘whose staff and officers are seen by the public consistently to behave fairly, ethically and within the law. It seeks to identify and resolve issues relating to fair and respectful treatment by the police’.

The assessment took place in June 2017, just over one year since Police Commissioner Dafydd Llywelyn was elected to office and appointed a new Chief Constable to lead the force. That leadership, and the improvements initiated by a command team in place for barely six months, has been recognised by HM Inspectorate.

Police and Crime Commissioner Dafydd Llywelyn said he was ‘delighted’ with the report, but added that more needs to be done to increase standards.

Commissioner Dafydd Llywelyn said: “I am delighted that the tireless efforts of the entire police force – from the leadership command team to the support staff and support officers in our communities – have led to this very positive report result this week.

“When I was elected as Commissioner, just one year before the assessment was conducted, I was adamant that standards across the force should improve.

“There’s undoubtedly more to do to increase standards, and it is my role as Commissioner to ensure the command team does not rest on its laurels and progresses steadily to an ‘Outstanding’ categorisation.

“That said, we must recognise that this is the first time ever, since the PEEL inspection process was introduced four years ago, that Dyfed-Powys has achieved a Good rating in legitimacy assessment.

“This is a significant and positive step forward, and only goes to improve the service Dyfed-Powys Police provides to local residents.”

Deputy Chief Constable Darren Davies said: “We very much welcome the latest legitimacy report from HMICFRS which gives yet further substantial evidence of the progress the force is making, having last month seen some tangible signs of improvement when they released their efficiency report. This report also considers the leadership of the force.

“This is the fourth year of the PEEL inspection process, and we are delighted that for the first time Dyfed-Powys has achieved a ‘Good’ grading in ‘legitimacy’ since the inception of the process.

“This inspection took place in June, barely six months since the new command team had been in place, and has recognised the progress being made, supported by a dedicated workforce and a Police and Crime Commissioner whose direction for the future and ethos is closely aligned with that of the Chief Officers.

“HMICFRS has recognised the significant progress that has been made against both inspection areas in the last 12 months. We are confident that when the 3rd strand of the PEEL reports on ‘effectiveness’ is published in 2018, this will bring yet further evidence of progress.

“In 2015 & 2016 Dyfed-Powys Police was graded as requires improvement in both legitimacy and efficiency. For two years running there had been no recognised improvement.

“Together with all staff, we have worked tirelessly to improve performance and we are particularly pleased that we have been graded as good with regard to our understanding of demand as well as good for the way we treat the public and good for how ethically our staff behave.

“HMICFRS has identified areas for improvement and we have already begun the work to address these points and will continue to do so whilst supporting our staff who are maintaining this positive direction of travel.

“Much has been achieved, but there remains a lot of hard work ahead to continue to strive to deliver a top quality service for our communities.”

Police and Crime Commissioner Dafydd Llywelyn concluded: “As the Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys I am delighted that the hard work and effort is being recognised. I am keen to see standards across the Force improving and believe that recent improvements are down to the new leadership, supported by a committed workforce.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

CERED wins Careers Wales Valued Partners Award

Published

on

CERED staff were presented with a Silver Award Certificate, based on the work the Menter is doing to help students prepare for their future careers, at a special awards ceremony in Cardiff on 14 November.

The Valued Partners Award, which is organised by Careers Wales, recognises the support CERED provides to schools and young people to help them better understand the world of work and more specifically the importance and value of Welsh in the workplace.

Non Davies, CERED Manager said, “CERED is delighted to be recognized as a Valued Partner. The work that Rhodri Francis and the rest of the staff have done delivering Welsh in the Workplace sessions is extremely important to ensure that our young people understand the value of the Welsh language. The information presented often changes young people’s attitudes towards the Welsh language and positively influences their decisions when considering their future.”

Careers Wales creates links between education and employers by bringing schools and businesses together to inform, inspire and engage young people in their future careers.

Launched in 2018, the Business Education Exchange now offers schools the opportunity to engage with over 13,500 employers across Wales through a host of different activities.

As a Valued Partner, CERED has worked with Careers Wales for a number of years now delivering a ‘Welsh in the Workplace’ session to Year 9 pupils as part of ‘Your Choice, Your Future’ days. These career days are held at every Secondary School in Ceredigion on an annual basis.

More than 50 companies from all over Wales attended the awards ceremony in Cardiff, with BBC Radio Wales presenter Jason Mohammed at the helm.

Nikki Lawrence, Chief Executive of Careers Wales, said, “The Valued Partners Award scheme is vital to the work that Careers Wales does, and we really appreciate the support we receive from all our Valued Partners. Ultimately, we would love for employers to contribute to the national curriculum to ensure that the skills students develop will be useful for evolving workplaces.”

“Without our Valuable Partners, we would not have been able to reach so many students so early in the process, for which we are very grateful.”

For more information on how to work with Careers Wales to help raise young people’s awareness and spark their interest in the world of work, email employerengagement@careerswales.co.uk

CERED yn ennill Gwobr Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru

Cyflwynwyd Tystysgrif Gwobr Arian i staff CERED ar sail y gwaith mae’r Fenter yn ei wneud yn helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd.

Mae Gwobr Partneriaid Gwerthfawr, sy’n rhoddedig gan gwmni Gyrfa Cymru, yn cydnabod y cymorth mae CERED yn ei roi i ysgolion a phobl ifanc i’w helpu i ddeall y byd gwaith yn well ac yn fwy penodol pwysigrwydd a gwerth y Gymraeg yn y gweithle. Cyflwynwyd y wobr mewn seremoni wobrwyo arbennig yng Nghaerdydd ar 14 Tachwedd.

Dywedodd Non Davies, Rheolwr CERED, “Mae CERED yn bles iawn o gael ei gydnabod fel Partner Gwerthfawr. Mae’r gwaith mae Rhodri Francis a gweddill y staff wedi ei wneud yn cyflwyno sesiynau Cymraeg yn y Gweithle yn hynod bwysig i sicrhau bod ein pobl ifanc yn deall gwerth y Gymraeg. Yn aml mae’r wybodaeth a gyflwynir yn newid agweddau pobl ifanc at y Gymraeg ac yn dylanwadu yn bositif ar eu penderfyniadau wrth ystyried eu dyfodol.”

Mae Gyrfa Cymru yn creu cysylltiadau rhwng addysg a chyflogwyr trwy ddod ag ysgolion a busnesau ynghyd i hysbysu, ysbrydoli a thanio diddordeb pobl ifanc yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Cafodd y Gyfnewidfa Addysg Busnes ei lansio yn 2018, ac erbyn hyn mae’n cynnig cyfle i ysgolion ddod i gysylltiad â dros 13,500 o gyflogwyr ledled Cymru trwy gyfrwng llu o wahanol weithgareddau.

Fel Partner Gwerthfawr, mae CERED wedi gweithio gyda Gyrfa Cymru ers nifer o flynyddoedd bellach gan gyflwyno sesiwn ‘Cymraeg yn y Gweithle’ i ddisgyblion Blwyddyn 9 fel rhan o ddiwrnodau ‘Eich Dewis, Eich Dyfodol’. Caiff y diwrnodau gyrfa hyn eu cynnal ym mhob Ysgol Uwchradd yng Ngheredigion yn flynyddol.

Roedd dros 50 o gwmnïau o bob cwr o Gymru yn bresennol yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, a Jason Mohammed, cyflwynydd BBC Radio Wales, oedd wrth y llyw.

Meddai Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru, “Mae cynllun Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr yn hollbwysig i’r gwaith mae Gyrfa Cymru yn ei wneud, ac rydym wir yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth a gawn gan bob un o’n Partneriaid Gwerthfawr. Yn y pen draw, byddem wrth ein bodd pe bai cyflogwyr yn cyfrannu at y cwricwlwm cenedlaethol er mwyn sicrhau y bydd y sgiliau mae myfyrwyr yn eu datblygu yn ddefnyddiol i weithleoedd sy’n esblygu.”

“Heb ein Partneriaid Gwerthfawr, ni fyddai modd i ni gyrraedd cynifer o fyfyrwyr mor gynnar yn y broses, ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am hynny.”

I gael mwy o wybodaeth am sut i weithio gyda Gyrfa Cymru i helpu i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc a thanio eu diddordeb yn y byd gwaith, e-bostiwch employerengagement@careerswales.co.uk

Continue Reading

News

Spate of overnight burglaries in Clarach, Bow Street and Ponterwyd

Published

on

POLICE are investigating a spate of burglaries overnight in Clarach, Bow Street and Ponterwyd.

A number of burglaries have been reported, with entry forced to businesses and CCTV cameras damaged or removed.

In Bow Street, entry was forced into an agricultural merchants, where items were taken; and CCTV was removed from a business.

Two vehicles – a VW Passat – registration plate CU16 OAL – and an Audi – registration YT09 TWL – were also reported stolen from a garage in the village.

A VW Crafter – registration plate GM16OTP, along with tools and equipment were stolen from a business in Ponterwyd.

Four businesses at Nantallan Business Park were targeted:

Bikes and steamers were reported stolen from one, a generator and two boxes containing LED lighting from another, a Mitsubishi L200 flatbed truck taken from the third, and tools stolen from a fourth.

Police are treating the incidents as linked, and would like to speak to anyone with information or who witnessed any suspicious behaviour in the Clarach and Bow Street areas.

Continue Reading

News

Police confirm Ellie Bryan, 18, died in collision

Published

on

DYFED-POWYS POLICE can confirm the woman who tragically died following a collision at Commins Coch was Ellie Bryan, from Aberystwyth.
The 18-year-old was a passenger in a Vauxhall Astra which was involved in a collision at around 10pm on Saturday, November 16.
Her family has released the following statement: “We are distraught by our loss of Ellie. She will be missed by us all.
“Ellie was a loving daughter, sister and granddaughter.
“We would like to thank everyone for their support at this devastating time.
“We would appreciate having time to grieve in privacy.”
Police continue to appeal for witnesses or anyone with information about the collision to contact the Serious Collision Investigation Unit.
You can report information online at: http://bit.ly/dppReportOnline, by email at: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk or by calling 101.
If you are deaf, hard of hearing or speech impaired text the non-emergency number on 07811 311 908. Quote reference: DP-20191116-353.

Continue Reading

Popular This Week