Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Ceredigion Youth Service launches new INSPIRE programme

Published

on

A NEW personal and social development programme for young people has been launched in Ceredigion by the Ceredigion Youth Service. The Inspire programme is a 12-week programme for young people aged 16-25.

The programme gives young people opportunities to access planned weekly youth work provision and professional support, to help them reach their future goals. Activities include team building workshops, vocational taster courses at Ceredigion Training and Dysgu Bro, Creativity workshop with Ceredigion Museum, a Sea Voyage experience and much more.

The young people will work towards achieving an Agored Cymru Level 1 Award in Personal and Social Education. They will have the opportunity to progress towards the Level 1 Certificate, which is an equivalent GCSE D-G grade.

Under the programme, four young people recently participated in a Sea Voyage experience with Challenge Wales, a Cardiff-based charity. The charity gives young people and adults funded opportunities to experience new ways of learning and to develop their interpersonal skills. The four young people involved helped navigate the 60ft schooner from Pwllheli to Neyland over a 2 day period. They developed their personal and social skills by working as part of a team and experience the work needed to sail at sea.

The Inspire programme also gives young people involved an opportunity to plan their own community project. The Youth Service were successful in attaining a Youth Led Grant of £500 from CAVO, which will now be used to support the young people with project planning and delivery. The young people will work together for a 6-week period to identify a community need and use the funding to plan an event to benefit that community.

Ceredigion Youth Service’s Principal Youth Officer, Gethin Jones, said: “The Inspire programme is an example of positive Youth Work provision, as it is led by the young people and the focus is on their personal development. The programme’s aim is to build their experiences and skills through introducing them to various activities and taster courses; and then supporting them to develop their own community project, helping them to develop important life skills and also to integrate with a community in which they feel is important.”

At the end of the programme, the young people will have one-to-one sessions with a Communities for Work+ Mentor and Youth Worker, to focus on the next step and what is required for them to reach their goal. This could be employment, further training and/or education or other opportunities. The programme works in close partnership with other youth support services, such as CCC’s ESF project Cam Nesa, in providing more intensive support with aspects such as health and wellbeing.

Councillor Catrin Miles, Cabinet Member with responsibility for Lifelong Learning, said: “This is a fantastic opportunity for young people in Ceredigion to get involved in new, exciting activities and courses that will help develop skills and qualities that are required for their future aspirations. It’s so pleasing to see the Youth Service continuing to develop programmes such as this to benefit the lives of young people.”

For more information about this programme, or to find out what other opportunities are available to you, head over to CYS Facebook, Twitter and Instagram pages at @GICeredigionYS, website www.giceredigionys.co.uk or contact the Team on youth@ceredigion.gov.uk.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

CERED wins Careers Wales Valued Partners Award

Published

on

CERED staff were presented with a Silver Award Certificate, based on the work the Menter is doing to help students prepare for their future careers, at a special awards ceremony in Cardiff on 14 November.

The Valued Partners Award, which is organised by Careers Wales, recognises the support CERED provides to schools and young people to help them better understand the world of work and more specifically the importance and value of Welsh in the workplace.

Non Davies, CERED Manager said, “CERED is delighted to be recognized as a Valued Partner. The work that Rhodri Francis and the rest of the staff have done delivering Welsh in the Workplace sessions is extremely important to ensure that our young people understand the value of the Welsh language. The information presented often changes young people’s attitudes towards the Welsh language and positively influences their decisions when considering their future.”

Careers Wales creates links between education and employers by bringing schools and businesses together to inform, inspire and engage young people in their future careers.

Launched in 2018, the Business Education Exchange now offers schools the opportunity to engage with over 13,500 employers across Wales through a host of different activities.

As a Valued Partner, CERED has worked with Careers Wales for a number of years now delivering a ‘Welsh in the Workplace’ session to Year 9 pupils as part of ‘Your Choice, Your Future’ days. These career days are held at every Secondary School in Ceredigion on an annual basis.

More than 50 companies from all over Wales attended the awards ceremony in Cardiff, with BBC Radio Wales presenter Jason Mohammed at the helm.

Nikki Lawrence, Chief Executive of Careers Wales, said, “The Valued Partners Award scheme is vital to the work that Careers Wales does, and we really appreciate the support we receive from all our Valued Partners. Ultimately, we would love for employers to contribute to the national curriculum to ensure that the skills students develop will be useful for evolving workplaces.”

“Without our Valuable Partners, we would not have been able to reach so many students so early in the process, for which we are very grateful.”

For more information on how to work with Careers Wales to help raise young people’s awareness and spark their interest in the world of work, email employerengagement@careerswales.co.uk

CERED yn ennill Gwobr Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru

Cyflwynwyd Tystysgrif Gwobr Arian i staff CERED ar sail y gwaith mae’r Fenter yn ei wneud yn helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd.

Mae Gwobr Partneriaid Gwerthfawr, sy’n rhoddedig gan gwmni Gyrfa Cymru, yn cydnabod y cymorth mae CERED yn ei roi i ysgolion a phobl ifanc i’w helpu i ddeall y byd gwaith yn well ac yn fwy penodol pwysigrwydd a gwerth y Gymraeg yn y gweithle. Cyflwynwyd y wobr mewn seremoni wobrwyo arbennig yng Nghaerdydd ar 14 Tachwedd.

Dywedodd Non Davies, Rheolwr CERED, “Mae CERED yn bles iawn o gael ei gydnabod fel Partner Gwerthfawr. Mae’r gwaith mae Rhodri Francis a gweddill y staff wedi ei wneud yn cyflwyno sesiynau Cymraeg yn y Gweithle yn hynod bwysig i sicrhau bod ein pobl ifanc yn deall gwerth y Gymraeg. Yn aml mae’r wybodaeth a gyflwynir yn newid agweddau pobl ifanc at y Gymraeg ac yn dylanwadu yn bositif ar eu penderfyniadau wrth ystyried eu dyfodol.”

Mae Gyrfa Cymru yn creu cysylltiadau rhwng addysg a chyflogwyr trwy ddod ag ysgolion a busnesau ynghyd i hysbysu, ysbrydoli a thanio diddordeb pobl ifanc yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Cafodd y Gyfnewidfa Addysg Busnes ei lansio yn 2018, ac erbyn hyn mae’n cynnig cyfle i ysgolion ddod i gysylltiad â dros 13,500 o gyflogwyr ledled Cymru trwy gyfrwng llu o wahanol weithgareddau.

Fel Partner Gwerthfawr, mae CERED wedi gweithio gyda Gyrfa Cymru ers nifer o flynyddoedd bellach gan gyflwyno sesiwn ‘Cymraeg yn y Gweithle’ i ddisgyblion Blwyddyn 9 fel rhan o ddiwrnodau ‘Eich Dewis, Eich Dyfodol’. Caiff y diwrnodau gyrfa hyn eu cynnal ym mhob Ysgol Uwchradd yng Ngheredigion yn flynyddol.

Roedd dros 50 o gwmnïau o bob cwr o Gymru yn bresennol yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, a Jason Mohammed, cyflwynydd BBC Radio Wales, oedd wrth y llyw.

Meddai Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru, “Mae cynllun Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr yn hollbwysig i’r gwaith mae Gyrfa Cymru yn ei wneud, ac rydym wir yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth a gawn gan bob un o’n Partneriaid Gwerthfawr. Yn y pen draw, byddem wrth ein bodd pe bai cyflogwyr yn cyfrannu at y cwricwlwm cenedlaethol er mwyn sicrhau y bydd y sgiliau mae myfyrwyr yn eu datblygu yn ddefnyddiol i weithleoedd sy’n esblygu.”

“Heb ein Partneriaid Gwerthfawr, ni fyddai modd i ni gyrraedd cynifer o fyfyrwyr mor gynnar yn y broses, ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am hynny.”

I gael mwy o wybodaeth am sut i weithio gyda Gyrfa Cymru i helpu i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc a thanio eu diddordeb yn y byd gwaith, e-bostiwch employerengagement@careerswales.co.uk

Continue Reading

News

Spate of overnight burglaries in Clarach, Bow Street and Ponterwyd

Published

on

POLICE are investigating a spate of burglaries overnight in Clarach, Bow Street and Ponterwyd.

A number of burglaries have been reported, with entry forced to businesses and CCTV cameras damaged or removed.

In Bow Street, entry was forced into an agricultural merchants, where items were taken; and CCTV was removed from a business.

Two vehicles – a VW Passat – registration plate CU16 OAL – and an Audi – registration YT09 TWL – were also reported stolen from a garage in the village.

A VW Crafter – registration plate GM16OTP, along with tools and equipment were stolen from a business in Ponterwyd.

Four businesses at Nantallan Business Park were targeted:

Bikes and steamers were reported stolen from one, a generator and two boxes containing LED lighting from another, a Mitsubishi L200 flatbed truck taken from the third, and tools stolen from a fourth.

Police are treating the incidents as linked, and would like to speak to anyone with information or who witnessed any suspicious behaviour in the Clarach and Bow Street areas.

Continue Reading

News

Police confirm Ellie Bryan, 18, died in collision

Published

on

DYFED-POWYS POLICE can confirm the woman who tragically died following a collision at Commins Coch was Ellie Bryan, from Aberystwyth.
The 18-year-old was a passenger in a Vauxhall Astra which was involved in a collision at around 10pm on Saturday, November 16.
Her family has released the following statement: “We are distraught by our loss of Ellie. She will be missed by us all.
“Ellie was a loving daughter, sister and granddaughter.
“We would like to thank everyone for their support at this devastating time.
“We would appreciate having time to grieve in privacy.”
Police continue to appeal for witnesses or anyone with information about the collision to contact the Serious Collision Investigation Unit.
You can report information online at: http://bit.ly/dppReportOnline, by email at: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk or by calling 101.
If you are deaf, hard of hearing or speech impaired text the non-emergency number on 07811 311 908. Quote reference: DP-20191116-353.

Continue Reading

Popular This Week