Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Long service awards for New Quay RNLI coxswains

Published

on

New Quay RNLI’s Coxswain Daniel Potter and Second Coxswain Steve Hartley received long service awards from the charity on Saturday 2 February. They were presented with their 30-year bar to their long service badges by Ceredigion’s MP Ben Lake.

Volunteers Dan and Steve have both given nearly 40 years’ service to New Quay Lifeboat Station and have been in their present roles as Coxswain and Second Coxswain for 25 years serving on the Mersey class all-weather lifeboat, Frank and Lena Clifford of Stourbridge.

Ben Lake MP speaking at the presentation said, “I would like to congratulate them both. It is an honour to award these badges and we would all like to express our gratitude for their long-standing service, dedication and commitment. The job they do is invaluable to our coastal community and the length of service is outstanding; it is truly humbling.”

Roger Couch, New Quay RNLI Lifeboat Operations Manager added, “It is a remarkable achievement to reach 50 years as coxswains between them. Such commitment and dedication in volunteering is incredible. These awards illustrate the outstanding devotion to duty both have given in their service to New Quay Lifeboat Station.”

Dan Potter, Coxswain and New Quay’s County Councillor said, “I would like to thank the crew and the whole team at New Quay Lifeboat Station. They are like my family and I would like to thank them for the support they have given me through the years. It has been an honour to be Coxswain here.”

Steve congratulated Dan on his long service award and said, “I would also like to thank the crew and everyone involved with the lifeboat station. I feel privileged to have received this award. It certainly has been fun, challenging and very rewarding. I just can’t believe how long it has been.”

On returning to the Houses of Commons, Ben Lake MP tabled an Early Day Motion on Monday 4 February to congratulate the long serving New Quay coxswains. The motion was sponsored by cross party group of MPs and reads;

“That this House recognises the essential service that has been provided continuously by the RNLI Lifeboats at New Quay Ceredigion for 155 years; notes the numerous lives saved at sea as a result of their work; commends the long and devoted service of many of its volunteers; thanks in particular Coxswain Daniel Potter and Second Coxswain Steve Hartley for 36 and 37 years of continuous service respectively, 25 years as Coxswains; congratulates them both on their long service awards; and wishes the New Quay RNLI and its volunteers continued success for the future.”

Community

CERED wins Careers Wales Valued Partners Award

Published

on

CERED staff were presented with a Silver Award Certificate, based on the work the Menter is doing to help students prepare for their future careers, at a special awards ceremony in Cardiff on 14 November.

The Valued Partners Award, which is organised by Careers Wales, recognises the support CERED provides to schools and young people to help them better understand the world of work and more specifically the importance and value of Welsh in the workplace.

Non Davies, CERED Manager said, “CERED is delighted to be recognized as a Valued Partner. The work that Rhodri Francis and the rest of the staff have done delivering Welsh in the Workplace sessions is extremely important to ensure that our young people understand the value of the Welsh language. The information presented often changes young people’s attitudes towards the Welsh language and positively influences their decisions when considering their future.”

Careers Wales creates links between education and employers by bringing schools and businesses together to inform, inspire and engage young people in their future careers.

Launched in 2018, the Business Education Exchange now offers schools the opportunity to engage with over 13,500 employers across Wales through a host of different activities.

As a Valued Partner, CERED has worked with Careers Wales for a number of years now delivering a ‘Welsh in the Workplace’ session to Year 9 pupils as part of ‘Your Choice, Your Future’ days. These career days are held at every Secondary School in Ceredigion on an annual basis.

More than 50 companies from all over Wales attended the awards ceremony in Cardiff, with BBC Radio Wales presenter Jason Mohammed at the helm.

Nikki Lawrence, Chief Executive of Careers Wales, said, “The Valued Partners Award scheme is vital to the work that Careers Wales does, and we really appreciate the support we receive from all our Valued Partners. Ultimately, we would love for employers to contribute to the national curriculum to ensure that the skills students develop will be useful for evolving workplaces.”

“Without our Valuable Partners, we would not have been able to reach so many students so early in the process, for which we are very grateful.”

For more information on how to work with Careers Wales to help raise young people’s awareness and spark their interest in the world of work, email employerengagement@careerswales.co.uk

CERED yn ennill Gwobr Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru

Cyflwynwyd Tystysgrif Gwobr Arian i staff CERED ar sail y gwaith mae’r Fenter yn ei wneud yn helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd.

Mae Gwobr Partneriaid Gwerthfawr, sy’n rhoddedig gan gwmni Gyrfa Cymru, yn cydnabod y cymorth mae CERED yn ei roi i ysgolion a phobl ifanc i’w helpu i ddeall y byd gwaith yn well ac yn fwy penodol pwysigrwydd a gwerth y Gymraeg yn y gweithle. Cyflwynwyd y wobr mewn seremoni wobrwyo arbennig yng Nghaerdydd ar 14 Tachwedd.

Dywedodd Non Davies, Rheolwr CERED, “Mae CERED yn bles iawn o gael ei gydnabod fel Partner Gwerthfawr. Mae’r gwaith mae Rhodri Francis a gweddill y staff wedi ei wneud yn cyflwyno sesiynau Cymraeg yn y Gweithle yn hynod bwysig i sicrhau bod ein pobl ifanc yn deall gwerth y Gymraeg. Yn aml mae’r wybodaeth a gyflwynir yn newid agweddau pobl ifanc at y Gymraeg ac yn dylanwadu yn bositif ar eu penderfyniadau wrth ystyried eu dyfodol.”

Mae Gyrfa Cymru yn creu cysylltiadau rhwng addysg a chyflogwyr trwy ddod ag ysgolion a busnesau ynghyd i hysbysu, ysbrydoli a thanio diddordeb pobl ifanc yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Cafodd y Gyfnewidfa Addysg Busnes ei lansio yn 2018, ac erbyn hyn mae’n cynnig cyfle i ysgolion ddod i gysylltiad â dros 13,500 o gyflogwyr ledled Cymru trwy gyfrwng llu o wahanol weithgareddau.

Fel Partner Gwerthfawr, mae CERED wedi gweithio gyda Gyrfa Cymru ers nifer o flynyddoedd bellach gan gyflwyno sesiwn ‘Cymraeg yn y Gweithle’ i ddisgyblion Blwyddyn 9 fel rhan o ddiwrnodau ‘Eich Dewis, Eich Dyfodol’. Caiff y diwrnodau gyrfa hyn eu cynnal ym mhob Ysgol Uwchradd yng Ngheredigion yn flynyddol.

Roedd dros 50 o gwmnïau o bob cwr o Gymru yn bresennol yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, a Jason Mohammed, cyflwynydd BBC Radio Wales, oedd wrth y llyw.

Meddai Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru, “Mae cynllun Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr yn hollbwysig i’r gwaith mae Gyrfa Cymru yn ei wneud, ac rydym wir yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth a gawn gan bob un o’n Partneriaid Gwerthfawr. Yn y pen draw, byddem wrth ein bodd pe bai cyflogwyr yn cyfrannu at y cwricwlwm cenedlaethol er mwyn sicrhau y bydd y sgiliau mae myfyrwyr yn eu datblygu yn ddefnyddiol i weithleoedd sy’n esblygu.”

“Heb ein Partneriaid Gwerthfawr, ni fyddai modd i ni gyrraedd cynifer o fyfyrwyr mor gynnar yn y broses, ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am hynny.”

I gael mwy o wybodaeth am sut i weithio gyda Gyrfa Cymru i helpu i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc a thanio eu diddordeb yn y byd gwaith, e-bostiwch employerengagement@careerswales.co.uk

Continue Reading

News

Spate of overnight burglaries in Clarach, Bow Street and Ponterwyd

Published

on

POLICE are investigating a spate of burglaries overnight in Clarach, Bow Street and Ponterwyd.

A number of burglaries have been reported, with entry forced to businesses and CCTV cameras damaged or removed.

In Bow Street, entry was forced into an agricultural merchants, where items were taken; and CCTV was removed from a business.

Two vehicles – a VW Passat – registration plate CU16 OAL – and an Audi – registration YT09 TWL – were also reported stolen from a garage in the village.

A VW Crafter – registration plate GM16OTP, along with tools and equipment were stolen from a business in Ponterwyd.

Four businesses at Nantallan Business Park were targeted:

Bikes and steamers were reported stolen from one, a generator and two boxes containing LED lighting from another, a Mitsubishi L200 flatbed truck taken from the third, and tools stolen from a fourth.

Police are treating the incidents as linked, and would like to speak to anyone with information or who witnessed any suspicious behaviour in the Clarach and Bow Street areas.

Continue Reading

News

Police confirm Ellie Bryan, 18, died in collision

Published

on

DYFED-POWYS POLICE can confirm the woman who tragically died following a collision at Commins Coch was Ellie Bryan, from Aberystwyth.
The 18-year-old was a passenger in a Vauxhall Astra which was involved in a collision at around 10pm on Saturday, November 16.
Her family has released the following statement: “We are distraught by our loss of Ellie. She will be missed by us all.
“Ellie was a loving daughter, sister and granddaughter.
“We would like to thank everyone for their support at this devastating time.
“We would appreciate having time to grieve in privacy.”
Police continue to appeal for witnesses or anyone with information about the collision to contact the Serious Collision Investigation Unit.
You can report information online at: http://bit.ly/dppReportOnline, by email at: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk or by calling 101.
If you are deaf, hard of hearing or speech impaired text the non-emergency number on 07811 311 908. Quote reference: DP-20191116-353.

Continue Reading

Popular This Week