Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

New Welsh language resources for Ceredigion childminders

Published

on

FROM April this year, childminders across Ceredigion will have the chance to use the special Welsh ‘Sach Stori’ resource. This aims to promote Welsh language skills to children in the county.

Cered: Menter Iaith Ceredigion has been working with Ceredigion County Council’s Childcare Unit to develop story packs which include a Welsh/bilingual story and a pack of resources that will be available to registered childminders in Ceredigion. The project has been in development for the last two years. The finished packs will be available to the county’s childminders from 18 March. The resource will be officially launched at a story session in Awen Teifi, Cardigan on 3 April at 10am.

Llinos Hallgarth, Cered’s Development Officer said, “This is an exciting project based on a period of co-operation with the county’s childminders to ensure a package that will be of particular benefit to them. The pack contains a story as well as educational materials that can reinforce the story or message of the story, all of which are in Welsh.”

“In order to encourage their use, we will be holding practical sessions for childminders across the county so that they can familiarise themselves with the finished pack and methods of presenting it.”

Emma Poole from the Childcare Unit said, “Sach Stori will be a great help to the Welsh and Non-Welsh speaking childminders to try and integrate the Welsh language into everyday life. This project will help childminders to deliver the Welsh language in an enjoyable way within the home.”

This project reinforces the work the Childcare Unit is aiming to do to raise awareness of the use of the Welsh language within childcare settings. This project will help settings to meet the requirements of the Care Inspectorate Wales and also support Welsh Government’s efforts to reach a million Welsh speakers by 2050.

The 10 ‘Sach Stori’ will be available to childminders and will be regularly renewed to keep them updated.

For further information contact Llinos Hallgarth at Cered: Menter Iaith Ceredigion on 01545 572 358 or call the Contact Centre on 01545 570 881 and ask to speak to Emma Poole at the Childcare Unit.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Vodafone opens news store creating six jobs in Aberystwyth

Published

on

VODAFONE will open the doors to a new store for the first time in Aberystwyth on 28 th
November 2019. The store, located at 11 Great Darkgate Street, is the latest addition to
Vodafone’s successful franchise partner programme.

Husband and wife franchisees Richard and Leyla Austin have more than 25 years’ combined
experience of working in the mobile industry, running the store in addition to three others
they oversee in Wolverhampton, Shrewsbury and Telford.

They have recruited six people from the Aberystwyth area to work in the store, including store manager Dan Lowe.

The new store means new and existing customers in Aberystwyth will have less distance to
travel to take advantage of the latest offers and technology such as Vodafone’s Unlimited
data plans and new smartphones. Until now, the nearest Vodafone store was a 90-minute
drive away in Carmarthen.

Richard and Leyla intend to make the new store an integral part of the Aberystwyth
community by offering communications advice and support to local businesses and
employability advice to local jobseekers.

Richard Austin said: “We are very excited about expanding our business in partnership with
Vodafone and helping to create new jobs in Aberystwyth. We know customers want not only
the best deals and the latest technology, but also a personal and friendly service and that is
what we aim to bring to the store.”

Leyla Austin said: “Community is very important to us, which is why we want to become
involved with local initiatives and community-based projects. We look forward to meeting and
working with people from Aberystwyth and surrounding areas and celebrating local business
together.”

The news comes as residents and businesses in the area also benefitting from stronger
coverage, following network improvements made at local sites as part of an ongoing UK
network and service investment programme.

Continue Reading

Community

CERED wins Careers Wales Valued Partners Award

Published

on

CERED staff were presented with a Silver Award Certificate, based on the work the Menter is doing to help students prepare for their future careers, at a special awards ceremony in Cardiff on 14 November.

The Valued Partners Award, which is organised by Careers Wales, recognises the support CERED provides to schools and young people to help them better understand the world of work and more specifically the importance and value of Welsh in the workplace.

Non Davies, CERED Manager said, “CERED is delighted to be recognized as a Valued Partner. The work that Rhodri Francis and the rest of the staff have done delivering Welsh in the Workplace sessions is extremely important to ensure that our young people understand the value of the Welsh language. The information presented often changes young people’s attitudes towards the Welsh language and positively influences their decisions when considering their future.”

Careers Wales creates links between education and employers by bringing schools and businesses together to inform, inspire and engage young people in their future careers.

Launched in 2018, the Business Education Exchange now offers schools the opportunity to engage with over 13,500 employers across Wales through a host of different activities.

As a Valued Partner, CERED has worked with Careers Wales for a number of years now delivering a ‘Welsh in the Workplace’ session to Year 9 pupils as part of ‘Your Choice, Your Future’ days. These career days are held at every Secondary School in Ceredigion on an annual basis.

More than 50 companies from all over Wales attended the awards ceremony in Cardiff, with BBC Radio Wales presenter Jason Mohammed at the helm.

Nikki Lawrence, Chief Executive of Careers Wales, said, “The Valued Partners Award scheme is vital to the work that Careers Wales does, and we really appreciate the support we receive from all our Valued Partners. Ultimately, we would love for employers to contribute to the national curriculum to ensure that the skills students develop will be useful for evolving workplaces.”

“Without our Valuable Partners, we would not have been able to reach so many students so early in the process, for which we are very grateful.”

For more information on how to work with Careers Wales to help raise young people’s awareness and spark their interest in the world of work, email employerengagement@careerswales.co.uk

CERED yn ennill Gwobr Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru

Cyflwynwyd Tystysgrif Gwobr Arian i staff CERED ar sail y gwaith mae’r Fenter yn ei wneud yn helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd.

Mae Gwobr Partneriaid Gwerthfawr, sy’n rhoddedig gan gwmni Gyrfa Cymru, yn cydnabod y cymorth mae CERED yn ei roi i ysgolion a phobl ifanc i’w helpu i ddeall y byd gwaith yn well ac yn fwy penodol pwysigrwydd a gwerth y Gymraeg yn y gweithle. Cyflwynwyd y wobr mewn seremoni wobrwyo arbennig yng Nghaerdydd ar 14 Tachwedd.

Dywedodd Non Davies, Rheolwr CERED, “Mae CERED yn bles iawn o gael ei gydnabod fel Partner Gwerthfawr. Mae’r gwaith mae Rhodri Francis a gweddill y staff wedi ei wneud yn cyflwyno sesiynau Cymraeg yn y Gweithle yn hynod bwysig i sicrhau bod ein pobl ifanc yn deall gwerth y Gymraeg. Yn aml mae’r wybodaeth a gyflwynir yn newid agweddau pobl ifanc at y Gymraeg ac yn dylanwadu yn bositif ar eu penderfyniadau wrth ystyried eu dyfodol.”

Mae Gyrfa Cymru yn creu cysylltiadau rhwng addysg a chyflogwyr trwy ddod ag ysgolion a busnesau ynghyd i hysbysu, ysbrydoli a thanio diddordeb pobl ifanc yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Cafodd y Gyfnewidfa Addysg Busnes ei lansio yn 2018, ac erbyn hyn mae’n cynnig cyfle i ysgolion ddod i gysylltiad â dros 13,500 o gyflogwyr ledled Cymru trwy gyfrwng llu o wahanol weithgareddau.

Fel Partner Gwerthfawr, mae CERED wedi gweithio gyda Gyrfa Cymru ers nifer o flynyddoedd bellach gan gyflwyno sesiwn ‘Cymraeg yn y Gweithle’ i ddisgyblion Blwyddyn 9 fel rhan o ddiwrnodau ‘Eich Dewis, Eich Dyfodol’. Caiff y diwrnodau gyrfa hyn eu cynnal ym mhob Ysgol Uwchradd yng Ngheredigion yn flynyddol.

Roedd dros 50 o gwmnïau o bob cwr o Gymru yn bresennol yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, a Jason Mohammed, cyflwynydd BBC Radio Wales, oedd wrth y llyw.

Meddai Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru, “Mae cynllun Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr yn hollbwysig i’r gwaith mae Gyrfa Cymru yn ei wneud, ac rydym wir yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth a gawn gan bob un o’n Partneriaid Gwerthfawr. Yn y pen draw, byddem wrth ein bodd pe bai cyflogwyr yn cyfrannu at y cwricwlwm cenedlaethol er mwyn sicrhau y bydd y sgiliau mae myfyrwyr yn eu datblygu yn ddefnyddiol i weithleoedd sy’n esblygu.”

“Heb ein Partneriaid Gwerthfawr, ni fyddai modd i ni gyrraedd cynifer o fyfyrwyr mor gynnar yn y broses, ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am hynny.”

I gael mwy o wybodaeth am sut i weithio gyda Gyrfa Cymru i helpu i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc a thanio eu diddordeb yn y byd gwaith, e-bostiwch employerengagement@careerswales.co.uk

Continue Reading

News

Spate of overnight burglaries in Clarach, Bow Street and Ponterwyd

Published

on

POLICE are investigating a spate of burglaries overnight in Clarach, Bow Street and Ponterwyd.

A number of burglaries have been reported, with entry forced to businesses and CCTV cameras damaged or removed.

In Bow Street, entry was forced into an agricultural merchants, where items were taken; and CCTV was removed from a business.

Two vehicles – a VW Passat – registration plate CU16 OAL – and an Audi – registration YT09 TWL – were also reported stolen from a garage in the village.

A VW Crafter – registration plate GM16OTP, along with tools and equipment were stolen from a business in Ponterwyd.

Four businesses at Nantallan Business Park were targeted:

Bikes and steamers were reported stolen from one, a generator and two boxes containing LED lighting from another, a Mitsubishi L200 flatbed truck taken from the third, and tools stolen from a fourth.

Police are treating the incidents as linked, and would like to speak to anyone with information or who witnessed any suspicious behaviour in the Clarach and Bow Street areas.

Continue Reading

Popular This Week