Connect with us
Advertisement
Advertisement

Uncategorized

Alun Jones yn derbyn Medal Goffa Syr T H Parry-Williams

Published

on

TH-parrywilliamsCyflwynir y Fedal yn flynyddol i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirfoddol yn eu hardal leol, gyda phwyslais arbennig ar weithio gyda phobl ifanc. Mae Alun wedi chwarae rhan bwysig mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru dros y blynyddoedd, ac wrth i’w waith fel athro ei arwain o un lle i’r llall, byddai’n ymroi’n syth i fod yn rhan o weithgareddau lleol ac i hyfforddi, mentora a helpu pobl ifanc mewn gwahanol rannau o’r wlad. Mae’i gyfraniad arbennig yn parhau hyd heddiw yn Chwilog, lle mae Alun yn cynorthwyo gyda hyfforddi ieuenctid yr ardal ers iddo symud i’r ardal. Yn fab fferm o ardal Llanpumsaint, Sir Gâr, graddiodd Alun yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe cyn hyfforddi fel athro. Dechreuodd ei yrfa yn Ysgol Bargoed, lle bu’n weithgar iawn yn creu cyfleoedd i gyflwyno’r Gymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth, gan hyfforddi’r bechgyn yn yr ysgol a’r gymuned i chwarae rygbi. Bu’n Bennaeth Adran y Gymraeg yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Pontypridd, lle bu’n gweithio gyda’i gyd-bennaeth, Aneirin Jones, i greu gwerslyfrau i gyflwyno’r Gymraeg fel ail iaith yn y sector uwchradd. Bu’r llyfrau hyn yn ysbrydoliaeth i nifer fawr o blant a phobl ifanc, gan eu hannog i fynd ati i ddysgu’r Gymraeg yn rhugl. Roedd Alun hefyd yn weithgar yn y gymuned leol, yn rhedeg dosbarthiadau nos, a fu’n llwyddiannus iawn ymysg pobl ifanc a rhieni ifanc a oedd yn awyddus i ddysgu’r iaith. Symudodd ef a’r teulu o Bontypridd i Flaenau Ffestiniog ar ddechrau’r 70au, pan y’i penodwyd yn Bennaeth y Gymraeg, Ysgol y Moelwyn. Yma hefyd gwelodd Alun yr angen i ysbrydoli’r bobl ifanc y tu allan i’r ysgol, ac aeth ati i ffurfio partïon llefaru, grwpiau cyflwyniadau llafar, timoedd ac unigolion ar gyfer cystadlaethau siarad cyhoeddus a chyflwyniadau theatrig, gyda llawer o’r criw ifanc yn mynd ati i gystadlu am y tro cyntaf. Daeth Alun yn Bennaeth y Gymraeg yn Ysgol Penweddig, Aberystwyth, yn 1974, a dyma lle yr arhosodd y teulu am flynyddoedd, gydag Alun yn hyfforddi, mentora a chynghori cenedlaethau o bobl ifanc, gyda nifer yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfa ym myd perfformio neu gyflwyno. Bu hefyd yn gweithio gyda myfyrwyr y brifysgol, a byddai bob amser yn fodlon gwrando, annog a chynnig cymorth lle roedd angen, gan fagu hyder amryw o feirniaid ifanc. Yn ystod y cyfnod hwn bu hefyd yn weithgar yn ei gymuned yn Rhydypennau, gan sefydlu Parti Nant Afallen, a fu’n fuddugol sawl tro yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn yr Å´yl Gerdd Dant, yn ogystal â chefnogi eisteddfodau llai. Ar ôl ymddeol o Ysgol Penweddig, bu’n darlithio yn Adran Addysg y Brifysgol, lle yr ysbrydolodd genhedlaeth o athrawon gan eu argyhoeddi o bwysigrwydd gwaith allgyrsiol i sicrhau ffyniant y Gymraeg. Bu’n Brif Arholwr CBAC Cymraeg Lefel A, ac mae’n parhau i arholi’n llafar o amgylch Cymru. Erbyn hyn, ac yntau wedi ymddeol o’r brifysgol, mae’n gweithio fel golygydd i wasg Y Lolfa, ac mae’n cynghori a helpu awduron hen ac ifanc sy’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ddi-os, mae brwdfrydedd a chyfraniad Alun yn crisialu amcanion Cronfa Goffa Syr T.H. Parry-Williams, a thrwy hynny, mae’n llawn haeddu derbyn y Fedal er clod eleni. Bu Syr T.H.Parry-Williams yn gefnogwr brwd o’r Eisteddfod Genedlaethol, ac yn Awst 1975, yn dilyn ei farwolaeth ychydig fisoedd ynghynt, sefydlwyd cronfa i goffáu’i gyfraniad gwerthfawr i weithgareddau’r Eisteddfod. Gweinyddir y gronfa gan Ymddiriedolaeth Syr Thomas Parry-Williams. Derbyniodd Alun y fedal ar y llwyfan ar Dydd Llun 4 Awst.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Four RNLI lifeboats respond to mayday call in Cardigan Bay

Published

on

Four RNLI lifeboats from four lifeboat stations launched overnight to respond to a mayday call 30 miles off Cardigan Bay.

The mayday call was very weak and as the location of the vessel was unclear so Abersoch, Barmouth, New Quay and Aberystwyth RNLI volunteers were all launched over the course of the night to respond to the mayday call.

HM Coastguard received a mayday call on the evening of Sunday 8 September from a 30-foot yacht suffering from mechanical failure in Cardigan Bay but communications were lost with the vessel before a location was provided. Abersoch Atlantic 85 inshore lifeboat and Barmouth all-weather lifeboat were both tasked at 11:10pm to search an area south of Enlli (Bardsey Island) for the vessel. New Quay RNLI volunteers were also requested to prepare the all-weather lifeboat in case the search area was extended.

As the search took place a fishing trawler located the yacht 30 miles off Cardigan Bay and was able to provide clearer information to the Coastguard. New Quay all-weather lifeboat launched at 12:35am and Barmouth and Abersoch lifeboats were both stood down.

New Quay RNLI volunteers arrived on scene and established a tow. As New Quay all-weather lifeboat made their way back to the coast, Aberystwyth RNLI volunteers were paged at 8:30am and were requested to take over the tow – over nine hours after the service call first began.

Aberystwyth Atlantic 85 inshore lifeboat launched at 8:45am and took over the tow from New Quay all-weather lifeboat. The yacht was safely towed into Aberystwyth Marina.

New Quay RNLI volunteers were finally able to return to station and recovered the lifeboat at 10:30am – ten hours after the all-weather lifeboat was first paged.

Continue Reading

Uncategorized

Farmers affected by mental health issues are encouraged to look for help

Published

on

THOSE farmers going through a tough time have been encouraged to seek help as World Suicide Prevention Day gets underway on Tuesday (Sept 10).
The worldwide initiative, which takes place on 10 September ever year, aims to shine a spotlight on action to prevent suicide.

One person takes their own life every 40 seconds and more people die by suicide every year than in war, the World Health Organisation (WHO) said today.

The Farmers’ Union of Wales (FUW) is using this day to urge farmers and farm workers battling with mental health difficulties to seek help.
Levels of depression within the industry are thought to be increasing in the UK and suicide rates, particularly for males under 40, are among the highest in any occupational group.

The Health and Safety Executive (HSE) has identified stress, depression and anxiety as some the main causes of work-related ill health for farmers.

FUW President, Glyn Roberts, said: “Poor mental health is an issue that affects the farming community greatly and it is well known that loneliness and social isolation can lead to mental health problems.
The FUW understands that failing to deal with poor mental wellbeing could have serious consequences and lead to the farm running inefficiently, a serious injury, relationship breakdowns, poor physical health and even worse, it could lead to suicide.”

He added that everyone can make a contribution in preventing suicide and believes that it is by joining together, those suffering can be better supported.

“Suicidal behaviour is universal and it knows no boundaries. It can affect anyone and therefore we all have a role to play to collectively address the challenges. Of course, preventing suicide often requires the efforts of many, like family, friends, co-workers, community members, educators, healthcare professionals, and governments.
We must remember that every life lost represents someone’s partner, child, parent, friend or colleague. For each suicide there are countless other people who suffer intense grief,” Mr Roberts said.

The overall illness rate for agricultural workers, which includes stress, depression and anxiety, is 46 percent higher than the industry average.
There is help available with rural-based charities such as the Farming Community Network, the DPJ Foundation and Royal Agricultural Benevolent Institution (RABI) helping farmers who are suffering from mental health difficulties.

Continue Reading

Uncategorized

Bus pass users beware

Published

on

USERS of concessionary bus passes in Wales are being made aware of an important change to the scheme.

Holders will need to reapply for their passes before Tuesday, 31 December this year when their current pass will expire and all current green-coloured passes will be accepted up to that date. New-style ‘Concessionary Travel Cards’ are being introduced as a replacement, Transport for Wales has announced.

From now, users can reapply on the website: www.tfw.wales/travelcards from a smartphone, tablet or computer. Those without website access or unsure about using a computer are advised to ask a family member, friend or someone they trust to apply on their behalf.

For those still unable to perform the process electronically, Pembrokeshire County Council will be arranging a drop-in session in November where they will be taken through the process. Details of when and where will appear in due course.

Card users are advised to apply for their new-style card in plenty of time before the end of the year to ensure they can continue to receive the benefits of concessionary travel.

The old-style cards will not be recognised by electronic readers on buses in the New Year and the new-style cards offer the same free travel rights and benefits as the current cards and are designed to work as part of an integrated travel network in the future.

Continue Reading

Popular This Week