Cymraeg

Cymraeg

Gallai gadael yr UE fod yn gatalydd

YN ÔL Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, dylai seneddau’r DU ddod at ei gilydd i drafod sut y gallent weithio’n agosach yn sgil gadael yr UE...

Cymraeg

Ansicr fydd dyfodol ‘Y Cymro’

MAE YMGYRCHWYR iaith wedi galw ar i Lywodraeth Cymru ystyried cynyddu’r grant ar gyfer papur wythnosol Y Cymro er mwyn sicrhau ei barhad. Ym mis Mawrth eleni...

Cymraeg

Llenyddiaeth Cymru yn ymladd yn ôl

BEIRNIADWYD Llywodraeth Cymru adroddiad sy’n edrych ar y cymorth a roddir i gyhoeddi yng Nghymru. Comisiynwyd yr adolygiad eang ei gwmpas gan Ken Skates ym mis...