Connect with us
Advertisement
Advertisement

Uncategorized

Hedd Wyn: Bardd o heddwch, bardd y gwrthdaro

Published

on

Cerflun: Hedd Wyn yn Tawsfynydd.

Cerflun: Hedd Wyn yn Tawsfynydd.

GANED Ellis Humphrey Evans yn Nhrawsfynydd, ar Ionawr 13 1887, yn fab hynaf i Evan a Mary Evans. Wedi iddo adael yr ysgol yn 14 oed bu’n gweithio fel bugail ar fferm ei rieni, Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd. Yn ei lencyndod bu’n barddoni a chystadlu mewn nifer o eisteddfodau lleol o dan y ffugenw ‘Hedd Wyn’, a thrwy’r rhain fe ddatblygodd ei ddawn fel bardd. Enillodd y gyntaf o’i 6 cadair yn Eisteddfod y Bala yn 1907 am ei awdl ‘Y Dyffryn’, a daeth yn agos iawn at gipio’i gadair gyntaf mewn Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth yn 1916.

Gyda dechrau’r Rhyfel Mawr yn 1914 newidiodd naws gweithiau Hedd Wyn i drafod hunllef y rhyfel ac ysgrifennodd gerddi er cof am gyfeillion a fu farw ar faes y gad. Yn Hydref 1916 dechreuodd Hedd Wyn weithio ar gyfansoddi ei awdl ‘Yr Arwr’, cyn ei orfodi o ganlyniad i Ddeddf Orfodaeth Filwrol 1916 i ymuno â 15fed Bataliwn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a hwylio i Ffrainc ym mis Mehefin 1917. Cyhoeddwyd o lwyfan seremoni’r Cadeirio fod Hedd Wyn wedi’i ladd yn y Rhyfel Mawr, er mawr tristwch i’r gynulleidfa.

Yn absenoldeb yr enillydd, rhoddwyd mantell ddu dros y Gadair ac fe’i hadwaenir fyth ers hynny fel ‘Y Gadair Ddu’. Mae’r Gadair yn cynrychioli cenhedlaeth o Gymry ifanc a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ers 1917, mae’r Ysgwrn wedi’i gadw yn y teulu Evans, gan nai Hedd Wyn, Gerald Williams yn fwyaf diweddar. Ers marwolaeth Hedd Wyn, mae’r teulu wedi croesawu ymwelwyr i’r Ysgwrn, gan gadw at addewid a wnaeth i fam Hedd Wyn, Mary Evans, ‘i gadw’r drws yn agored’, i ymwelwyr o Gymru, Prydain a thu hwnt, sydd wedi’u cyfareddu gan stori Hedd Wyn.

Mae’r Ysgwrn yn cynrychioli cyfnod o hanes cymdeithasol, diwylliannol ac amaethyddol ar droad yr G20. Mae bywyd a chyfraniad llenyddol Hedd Wyn hefyd yn cynrychioli cenhedlaeth goll o lanciau ifanc a aberthasant eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. O’r herwydd, mae etifeddiaeth Hedd Wyn yn arbennig o berthnasol i gymunedau Cymreig yn ogystal â chymunedau ledled Ewrop. A’i rhyw ddawn anwar oedd yn ei enaid? Neu ynteu hiraeth am lawntiau euraid? O’i ôl mae bro’i anwyliaid – dan wyll trwch Heb ei wên a’i degwch pur bendigaid. – Yr Awr

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Chairman’s contribution to local charity

Published

on

Chairman of Ceredigion County Council, Councillor Hag Harris presenting a cheque of £400 to Elin Vaughan-Miles, Lampeter Family Coordinator.

AS Councillor Hag Harris’ year as Chairman of Ceredigion County Council for 2018-2019 draws to a close, the Chairman’s Annual Dinner was held. During the evening, donations were received supporting the charity of the Chair’s choice, which was Lampeter Family Centre.

Lampeter Family Centre is open five days a week to all families with children under the age of 11 years old. It is a free, open access environment which provides a service to families in a welcoming and non-judgemental environment.

The centre offers a variety of sessions throughout the week including baby group, lunch club, language and play sessions for parents and toddlers. They also offer free play sessions, craft activities and ‘Out and About’ sessions which promotes the services on offer in the community.

Councillor Hag Harris presented a cheque of £400 for Lampeter Family Centre and said, “It is a pleasure to present this money to a truly deserving charity. Lampeter Family Centre is a fantastic support service for families with young children. It is a great resource and benefit for the community.”

The Centre also offers a variety of courses for parents to gain new skills, including Welsh lessons to help families who have recently moved to the area to integrate into the community. Over the last year, the Centre has supported 102 families.

Lampeter Family Centre is situated at Canolfan Dulais, Pontfaen Road in Lampeter. For more information, phone 01570 423847 or email lampeterfamilycentre@gmail.com.

Continue Reading

Uncategorized

Beach clean up by Aberaeron Community Ambassadors

Published

on

Aberaeron Community Ambassadors after the clean-up at Aberaeron beach.

ON Tuesday 26 March, Aberaeron Community Ambassadors organised and hosted a beach clean at Aberaeron beach during their lunch hour. Whilst carrying out the clean-up, the young people had the opportunity to learn about looking after the environment around them.

Aberaeron Community Ambassadors is made up of Ysgol Gyfun Aberaeron pupils and members of Aberaeron Youth Club. The group is part of Ceredigion Youth Service and is led by young volunteers and local young people.

School-based Youth Worker at Ysgol Gyfun Aberaeron, Rebeca Davies said, “The ambassadors did a great job organising and hosting their first community project, which was well planned and executed. It’s fantastic to see that our young people are so eager to get involved and give up their time for the benefit their local communities. Well done to Aberaeron Community Ambassadors!”

The recently established group now has 20 members aged between 11-18. Its aim is to organise and undertake activities and events which will benefit the community around Aberaeron.

Thomas Evans, Head Boy at Ysgol Gyfun Aberaeron and Young Volunteer with Ceredigion Youth Service said, “We had a great time litter picking at our local beach. It was a really good opportunity to give something back to the community, and that is the aim of the group. The group is looking forward to our next project.”

Ceredigion Youth Service is the designated Service for young people aged 11-25 in Ceredigion, dedicated to supporting young people’s personal, social and educational development through specialised support and open access provision. For more information or to find out what opportunities are available to you, head over to their Facebook, Twitter or Instagram pages at @GICeredigionYS or contact the team on youth@ceredigion.gov.uk.

Continue Reading

Uncategorized

Cold temperatures likely to lead to icy conditions

Published

on

A YELLOW weather warning is in place over Wales from 10pm tonight (Jan 16) and 11am tomorrow morning (Jan 17).

As temperatures drop, there is a strong chance of ice patches causing dangerous conditions for motorists.

Icy patches developing with wintry showers also affecting some areas.

What to expect

  • Some injuries from slips and falls on icy surfaces
  • Probably some ice on some untreated roads, pavements and cycle paths
Continue Reading

Popular This Week