Connect with us
Advertisement
Advertisement

Uncategorized

Newidiadau i bill cynllunio a gefnogir

Published

on

Cllr Jamie Adams

Cllr Jamie Adams

MAE JAMIE ADAMS, Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin, wedi ymuno ag arweinwyr nifer o gynghorau i rybuddio Llywodraeth Cymru mewn llythyr agored y gallan nhw golli “cyfle hanesyddol” drwy beidio newid eu Bil Cynllunio er mwyn cryfhau’r Gymraeg. Mae’r llythyr wedi ei lofnodi gan arweinwyr cynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Wrecsam, Conwy, Ynys Môn, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr ynghyd â chynghorwyr eraill.

Mae’r llythyr agored gan y saith arweinydd yn dilyn gohebiaeth gan arweinydd Cyngor Sir Gâr sy’n galw am i’r Gweinidog Carl Sargeant wneud y Gymraeg yn ganolog i’r Bil. Yn yr ohebiaeth, mae cynghorwyr yn galw am tri phrif newid i’r Bil: gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth statudol fel bod modd caniatáu neu wrthod datblygiadau ar sail eu heffaith iaith yn unig; sicrhau bod cynghorau lleol yn cael penderfynu ar eu targedau tai ar sail anghenion lleol ac yn annibynnol o’r Llywodraeth yng Nghaerdydd;a sefydlu pwrpas statudol i’r drefn gynllunio fel bod modd lywio’r drefn mewn cyfeiriad sy’n llesol i’r amgylchedd, yr agenda taclo’r tlodi a’r Gymraeg.

Gan rybuddio am effaith peidio â newid y Bil, medd yr arweinwyr: “Pe collir y cyfle hanesyddol hwn i sicrhau bod y drefn gynllunio yn adlewyrchu anghenion Cymru, byddai’n peryglu ein gallu i gryfhau’r Gymraeg yn ein cymunedau am nifer o flynyddoedd i ddod.” Wrth groesawu’r datganiad dywedodd Tamsin Davies, llefarydd cymunedau cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Mae momentwm yn sicr tu ôl i’n hymgyrch, ac rwy’n meddwl y bydd yn amhosib i’r Llywodraeth wrthod newid y Bil erbyn hyn – mae ‘na ormod o wrthwynebiad.

Ymysg ein blaenoriaethau mae seilio’r nifer o dai ar anghenion lleol cymunedau, yn hytrach na thargedau cenedlaethol, gyda’r penderfyniadau yn cael eu gwneud yn lleol. Mae hefyd angen gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth statudol; fel mae’r arweinwyr wedi dweud mae angen yr eglurder bod modd i gynghorwyr wrthod neu ganiatáu datblygiad ar sail ei effaith iaith. Gyda’r gyfraith tu ôl iddi, gallai’r Gymraeg ffynnu ar lefel gymunedol dros y blynyddoedd i ddod.”

Ychwanegodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith: “Oherwydd ein bod yn obeithiol y bydd y Llywodraeth yn newid y Bil rydyn ni’n galw ar Gyngor Sir Penfro i drafod nawr effeithiau newidiadau’r Bil Cynllunio ar unrhyw ddatblygiadau sydd ar y gweill. Os ydyn nhw’n galw ar y Llywodraeth i roi’r Gymraeg yn ganolog mae dyletswydd arnyn nhw i wneud yr un peth hefyd. Roedd ffigyrau Cyfrifiad 2011 yn dangos twf yn y niferoedd sy’n siarad Cymraeg mewn rhai ardaloedd yn Sir Benfro; mae’r cyngor yn trafod darpariaeth addysg Gymraeg ac rydyn ni wedi bod yn galw arnyn nhw i ddechrau ar y broses o newid iaith gwaith y cyngor. Mae gwir angen sicrhau fod y cyngor ei hun yn ystyried y Gymraeg ar draws pob maes – gan gynnwys cynllunio.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Chairman’s contribution to local charity

Published

on

Chairman of Ceredigion County Council, Councillor Hag Harris presenting a cheque of £400 to Elin Vaughan-Miles, Lampeter Family Coordinator.

AS Councillor Hag Harris’ year as Chairman of Ceredigion County Council for 2018-2019 draws to a close, the Chairman’s Annual Dinner was held. During the evening, donations were received supporting the charity of the Chair’s choice, which was Lampeter Family Centre.

Lampeter Family Centre is open five days a week to all families with children under the age of 11 years old. It is a free, open access environment which provides a service to families in a welcoming and non-judgemental environment.

The centre offers a variety of sessions throughout the week including baby group, lunch club, language and play sessions for parents and toddlers. They also offer free play sessions, craft activities and ‘Out and About’ sessions which promotes the services on offer in the community.

Councillor Hag Harris presented a cheque of £400 for Lampeter Family Centre and said, “It is a pleasure to present this money to a truly deserving charity. Lampeter Family Centre is a fantastic support service for families with young children. It is a great resource and benefit for the community.”

The Centre also offers a variety of courses for parents to gain new skills, including Welsh lessons to help families who have recently moved to the area to integrate into the community. Over the last year, the Centre has supported 102 families.

Lampeter Family Centre is situated at Canolfan Dulais, Pontfaen Road in Lampeter. For more information, phone 01570 423847 or email lampeterfamilycentre@gmail.com.

Continue Reading

Uncategorized

Beach clean up by Aberaeron Community Ambassadors

Published

on

Aberaeron Community Ambassadors after the clean-up at Aberaeron beach.

ON Tuesday 26 March, Aberaeron Community Ambassadors organised and hosted a beach clean at Aberaeron beach during their lunch hour. Whilst carrying out the clean-up, the young people had the opportunity to learn about looking after the environment around them.

Aberaeron Community Ambassadors is made up of Ysgol Gyfun Aberaeron pupils and members of Aberaeron Youth Club. The group is part of Ceredigion Youth Service and is led by young volunteers and local young people.

School-based Youth Worker at Ysgol Gyfun Aberaeron, Rebeca Davies said, “The ambassadors did a great job organising and hosting their first community project, which was well planned and executed. It’s fantastic to see that our young people are so eager to get involved and give up their time for the benefit their local communities. Well done to Aberaeron Community Ambassadors!”

The recently established group now has 20 members aged between 11-18. Its aim is to organise and undertake activities and events which will benefit the community around Aberaeron.

Thomas Evans, Head Boy at Ysgol Gyfun Aberaeron and Young Volunteer with Ceredigion Youth Service said, “We had a great time litter picking at our local beach. It was a really good opportunity to give something back to the community, and that is the aim of the group. The group is looking forward to our next project.”

Ceredigion Youth Service is the designated Service for young people aged 11-25 in Ceredigion, dedicated to supporting young people’s personal, social and educational development through specialised support and open access provision. For more information or to find out what opportunities are available to you, head over to their Facebook, Twitter or Instagram pages at @GICeredigionYS or contact the team on youth@ceredigion.gov.uk.

Continue Reading

Uncategorized

Cold temperatures likely to lead to icy conditions

Published

on

A YELLOW weather warning is in place over Wales from 10pm tonight (Jan 16) and 11am tomorrow morning (Jan 17).

As temperatures drop, there is a strong chance of ice patches causing dangerous conditions for motorists.

Icy patches developing with wintry showers also affecting some areas.

What to expect

  • Some injuries from slips and falls on icy surfaces
  • Probably some ice on some untreated roads, pavements and cycle paths
Continue Reading

Popular This Week