Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Journey of respect and tribute

Published

on

pc_Walkers-Pembrokeshire-Coast-Path-above-Marloes-SandsA special Pembrokeshire Herald report by Dennis O’Connor
IF A tribute to the bravery of our armed forces can be measured in miles, then the rugged beauty of the 870 mile Welsh coastline will bear witness to a unique and moving tribute over the next few months as eleven teams of four men and women embark on a personal journey of respect and tribute. 
Fifty young Welsh Guardsmen have lost their lives whilst on active duty since the end of WWII. Jan Koops and David (Dai) Graham are both veteran Welsh Guards who served in the Falklands War.
They are aware of the devastating impact that active service can have on soldiers and their families as they cope with bereavement and these two men are the driving force behind the team organising the Walk on Wales (WOW) challenge which aims to raise one million pounds for the benefit of two charities, the Welsh Guards Afghanistan Appeal and the Combat Stress Charity.
Each name, rank and number of the fallen has been inscribed on a specially commissioned silver baton which also conceals the names of a further eight soldiers from other regiments and Corps who were killed on active duty whilst attached to the Welsh Guards. The baton will pass from team to team along the coast for the duration of the walk (August 25th – November 2nd) before finally being delivered to its resting place at Llandaf Cathedral.
Both charities provide essential support. Many have returned safe from battle but have suffered and continue to suffer from symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD) which severely inhibits their ability to lead “normal” lives.
In preparation for the event, the teams have undertaken months of arduous training out on the coast in all weather conditions. Each mile completed in training has been considered as a small sacrifice to those who have given so much more.
The WOW logistic team based in Cardiff has been busy ensuring that the success of the event and safety and welfare of the teams and guest walkers remains a priority. This has been aided greatly by significant sponsorship by large companies including Bluestone and Radio Pembrokeshire.
The Pembrokeshire coast bears host to the Walk on Wales teams as they enter St. Dogmaels on October 3rd before continuing along the whole of the coast towards the Carmarthenshire border. 
Team 7 (New Quay to Whitesands Bay) is led by Jim Salmon, who is from St. Davids and Team 9 (Freshwater West to Burry Port) is headed by another local man, Rob Davies from Letterston.
Both men are veteran Welsh Guards, and Jim says: "I'm privileged to be part of a team involved in raising funds for these two charities.” Rob Davies added,  ‘I loved my  time in the Regiment and really enjoy getting involved with all  things to do with the Welsh Guards, so when the message came to me that Walk on Wales was looking for someone to lead a team from Freshwater West to Burry Port, I jumped at the chance.”
Throughout the challenge, the teams will be joined by some well-known faces including including MPs Stephen Crabb and Simon Hart. Members of the public who want to pay their own personal respects are welcomed and encouraged to sign up to take part in this unique event. Registration is easy through the Walk on Wales website. You can walk any distance of your choice on any day or week stage.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Charity

Local Businesses help raise astonishing £10,000 for Cardio-Respiratory Ward at Bronglais Hospital

Published

on

THE ORGANISERS of the 2021 Aberystwyth Businesspersons’ Lunch have donated the £10,000 proceeds to the Cardio-Respiratory Ward at Bronglais Hospital.

Consultant Cardiologist Dr Donogh McKeogh; Aled and Rose Rowlands;

John Davies’ widow Ann; Frank Bridle; John’s daughter and son, Angharad

and Rhodri; and Iestyn Leyshon

The lunch last December was in memory of well-known local businessman, jeweller and musician John Davies, who had helped organise the annual lunch for many years but sadly passed away just a few months before.

“John was such a lovely man, a pillar of the town and so well thought of, that we decided it was fitting that the lunch should be in his memory and that the proceeds should go to the cardiac unit where he had been treated for so many years,” said Aled Rowlands, who organised the lunch along with Frank Bridle, Layla Mangan, Gary Pemberthy, Huw Bates and Iestyn Leyshon.

“It was a very successful day, with nearly 200 people enjoying a lunch, comedian, band, auction and raffle. It was a fitting tribute to John who was such a big part of the town.”

John Davies joined his parents’ business at T J Davies at the age of 16 where he worked for 64 years after leaving Llandaff Cathedral School. He passed away in August 2021, at the age of 80.

John’s wife Ann and children Angharad and Rhodri said: “We were delighted at the generous amount that was raised in his memory at the Businesspersons Christmas lunch.

“Charity work was important to John, through his membership of the Lions Club and it is fitting that the money raised went to a department where he personally received such care and attention from Dr McKeogh and his team.

“John will be remembered not only as a businessman but also as a keen and talented trumpeter, playing with Aberystwyth Town Band, Aber Jazz and Philomusica, to name but a few, as well as playing carols with the Town Band every Christmas Day around Bronglais Hospital wards and care homes in the town.”

Pictured at the cheque presentation at Bronglais Hospital are (from left) Consultant Cardiologist Dr Donogh McKeogh; Aled and Rose Rowlands; John Davies’ widow Ann; Frank Bridle; John’s daughter and son, Angharad and Rhodri; and Iestyn Leyshon.

Continue Reading

Community

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd Aberystwyth

Published

on

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Gweinidog Iechyd Cymru yn agor canolfan newydd gwerth £1.7 miliwn i hyfforddi staff y gwasanaeth iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 30 Medi).
Mae’r Brifysgol wedi creu ystafelloedd ymarfer clinigol ansawdd uchel, yn ei Chanolfan Addysg Gofal Iechyd newydd, sydd gyferbyn ag Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Cafodd y datblygiad gwerth £1.7 miliwn ei gefnogi gyda grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru.
Rhan ganolog o’r safle newydd yw Uned Sgiliau Clinigol gydag ardaloedd efelychu ansawdd uchel sy’n adlewyrchu taith y claf o’r cartref a gwasanaethau cymunedol i asesu, gofal wedi’ i gynllunio a gofal acíwt.
Mae’r offer addysgu newydd yn cynnwys dyfeisiadau realiti rhithwir ar gyfer profi heneiddio a modelau dynol sy’n efelychu ystod eang o gyflyrau iechyd.
Dechreuodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio ar eu hastudiaethau yn y Ganolfan ym Mhrifysgol Aberystwyth ddechrau mis Medi.
Disgwylir y bydd y datblygiadau newydd yn hwb mawr i ymdrechion i gadw a recriwtio staff i’r gwasanaeth iechyd, yn enwedig yn y Canolbarth.
Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan AS: “Rwy’n falch iawn o agor y ganolfan newydd hon ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n gydweithrediad ardderchog rhwng y byrddau iechyd a’r Brifysgol a bydd yn hwb o ran recriwtio nyrsys yn yr ardal yma.
“Rwyf hefyd yn falch iawn y bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a fydd yn helpu i gyflawni ein cynlluniau i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd, fel y nodir yn ein strategaeth Mwy na Geiriau.”
Datblygwyd addysg nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid, gan gynnwys byrddau iechyd Hywel Dda, Betsi Cadwaladr a Phowys yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Fe ddyfarnodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru gytundeb i Brifysgol Aberystwyth hyfforddi nyrsys ar gyfer oedolion ac iechyd meddwl sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Caiff y myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer y graddau newydd a gychwynnodd eleni y cyfle i ddilyn hyd at hanner eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ychwanegodd yr Is-Ganghellor yr Athro Elizabeth Treasure:
“Anrhydedd fawr yw cael y Gweinidog yn ymweld i agor y Ganolfan, sydd yn fuddsoddiad arwyddocaol iawn i’r Canolbarth. Rwy’n ffyddiog bydd hyn yn hwb o ran recriwtio a chadw staff yn lleol ac yn rhanbarthol. A, thrwy gynnig llawer iawn o’r hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd yn fuddiol i’r ddarpariaeth iaith yn ein gwasanaeth iechyd yn ogystal.”
“Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am gefnogi’r prosiect. Hoffwn i ddiolch hefyd i’r holl bartneriaid sydd wedi cyflawni hyn, gan gynnwys y Byrddau Iechyd lleol, Cyngor Sir Ceredigion ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru“
“Dros y blynyddoedd i ddod, ac wrth weithio gyda phartneriaid, rydym yn awyddus i gyfrannu mwyfwy at gwrdd ag anghenion hyfforddi ein gwasanaeth iechyd. Rwy’n siŵr bydd y Ganolfan newydd yn adnodd pwysig yn hyn o beth. Dyma ni heddiw yn gosod sylfeini ar gyfer twf darpariaeth addysg gofal iechyd yma yn Aberystwyth ar gyfer y dyfodol.”

Continue Reading

Community

Urdd Gobaith Cymru honoured at Young Peacemakers Awards Ceremony

Published

on

URDD GOBAITH CYMRU and its members have been crowned ‘Young Peace Activists of the Year’ at this year’s Young Peacemakers Awards ceremony, which was held at the Llangollen International Musical Festival today (7 July), for the organisation’s Peace and Goodwill Message.

Without fail for a century, the young people of Wales have sent a Message of Peace and Goodwill to the world. It is unique – Wales and its young people are the only country in the world that have communicated a global message of peace annually.

In celebration of the Urdd’s centenary year, the 2022 Peace and Goodwill Message was launched on 18 May in a dedicated event at the Nobel Peace Center in Oslo, Norway in the company of the First Minister of Wales, Mark Drakeford along with the Aberystwyth University students who helped write the message. After being released in video form, it was shared all corners of the world, from Peru to Zimbabwe, Vietnam to New Zealand and Moldova and was available in more languages than ever before – 101.

It was also revealed that the winner of the Young International Peacemaker category of this year’s Young Peacemakers Awards was Mah Zari Kakar, an Afghan refugee who resided at the Urdd’s Residential Centre in Cardiff last year. The Urdd nominated Mah for the award as acknowledgement for her tireless work campaigning for women’s rights in Afghanistan and her willingness to continue with these efforts in Wales.

Originally from Helmand Province in Afghanistan, Mah (who was 20 at the time) was forced to flee the country last August along with her brother. She had been working with USAID (U.S. Agency for International Development), holding sessions for women so that they understood their rights.

This year marks the seventh year of the Wales Young Peacemakers Awards, which is jointly organised by the Welsh Centre for International Affairs (WCIA), Size of Wales, CWVYS and the Llangollen International Musical Eisteddfod. Young people from all over Wales are celebrated for their positive contributions to peace and global citizenship, and winners receive prizes for artwork, creative writing, and film as well as their positive work as local and global citizens.

Continue Reading

Popular This Week