Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Lansio Canolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig

Published

on

Yr Athro Chris Thomas; Dr Rachel Rahman; Yr Athro Mark Drakeford AC: Gwerfyl Pierce Jones, Dirprwy Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth.

Yr Athro Chris Thomas; Dr Rachel Rahman; Yr Athro Mark Drakeford AC: Gwerfyl Pierce Jones, Dirprwy
Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth.

DDYDD IAU 24 Mawrth lansiodd Prifysgol Aberystwyth y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig. Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yn lansiad Canolfan Rhagoriaeth Gofal Iechyd Gwledig gan yr Athro Mark Drakeford AC, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Golyga sefydlu’r ganolfan newydd y bydd Prifysgol Aberystwyth yn cydweithio’n agos iawn gyda Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r heriau unigryw o ddarparu gofal iechyd mewn ardaloedd gwledig megis canolbarth Cymru.

Bydd y Ganolfan hefyd yn cefnogi amgylchedd ymchwil deniadol i gydweithwyr clinigol mewn sefydliadau iechyd partner. Dywedodd Dr Rachel Rahman, Cyfarwyddwr y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig: “Mae darparu gofal iechyd i boblogaethau gwledig yn heriol, nid yn unig yn y DG ond hefyd mewn gwledydd datblygedig ac sy’n datblygu o amgylch y byd. Nid yw ceisio mynd i’r afael â’r heriau unigryw o ofal iechyd gwledig drwy estyniad syml o ymagweddau trefol yn effeithiol ac aml ni fyddant yn ystyried yr heriau o ddaearyddiaeth leol, naws diwylliannol, ac arbedion maint.

“Bydd y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gwneud y mwyaf o’r leoliad, sydd wedi’i gwreiddio yn y gymuned wledig o Ganolbarth- Gorllewin Cymru, i ddarparu ymchwil arloesol a dylanwadol sy’n llywio darpariaeth gofal iechyd gwledig ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.” Dywedodd Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu gweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth a’r Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru ar y prosiect newydd cyffrous hwn. Rydym yn gwybod bod yr heriau sy’n wynebu darparu gofal iechyd gwledig yn niferus ac yn amrywiol ac ynghyd â’n partneriaid, byddwn yn cymryd ymagwedd ddyfeisgar ac arloesol er mwyn dod o hyd i atebion cynaliadwy a pharhaol, ac sydd o fudd gwirioneddol i gymunedau yng Nghanolbarth- Gorllewin Cymru.”

Dywedodd Dr Sue Fish, Cyfarwyddwr Rhaglen Glinigol Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru a meddyg teulu yn y Borth, Ceredigion: “Bydd y Ganolfan Ymchwil newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi cyfle cyffrous i’r staff clinigol presennol a’r dyfodol sy’n gweithio yng Nghanolbarth Cymru i gymryd rhan mewn ymchwil a phrosiectau arloesi, a fydd yn datblygu atebion i’r heriau o ddarparu gofal iechyd gwledig. Un o’r blaenoriaethau cyntaf fydd adeiladu ar y profiad mewn telefeddygaeth sydd eisoes yn bodoli yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais i ddatblygu’r defnydd o dechnoleg, fel y gellir darparu gofal arbenigol yn nes at gartrefi pobl ar draws Canolbarth Cymru.”

Dywedodd yr Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil: “Mae gan Brifysgol Aberystwyth rôl allweddol i’w chwarae wrth wella ffyniant a lles yng nghymunedau gwledig Cymru, ac mae’r Ganolfan newydd hon yn un o glwstwr o fentrau newydd i wneud hynny. Mae heriau gofal iechyd gwledig yn gofyn am feddwl mewn modd rhyngddisgyblaethol, ac felly mae’n wych i weld yr ystod o arbenigedd y gallwn ddarparu mewn ymateb. Bydd prifysgolion a phartneriaid eraill ledled Cymru hefyd yn cyfrannu at fenter y Gweinidog yn y meysydd sy’n gryfder iddynt, ac felly rhyngom rwy’n gobeithio y gallwn yrru newid gwirioneddol yn y ffordd yr ydym yn meddwl a gwneud gofal iechyd yng Nghanolbarth Cymru yn esiampl i’r byd .”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

Wizardry night a success at Aberystwyth Library

Published

on

The fourth Harry Potter Book Night was held at Aberystwyth Library on Friday, 07 February.

After dark, it was a time for fans to celebrate the iconic series of books with events all around the World.

Ceredigion Library Service held the event at Aberystwyth Town Library, which was decorated with all things Harry Potter.

Emyr Lloyd and Delyth Huws, both Assistant Librarians organised the night. They were very pleased with the success and turnout. Emyr Lloyd said, “We enjoy putting on the Harry Potter Book night. The fourth one was no different with 86 children attending the free event and very positive feedback. We hope events such as these spark a joy of reading in the young and old.”

Three Owls from New Quay Birds of Prey came by and Luke the close-up magician entertained the audience. The children were also entertained with a reading from one of the books and also a crafts and activities area.

Follow the events of the Ceredigion Library Service on Facebook @llyfrgellceredigionlibrary. The next event will be a sale of stock on 22 February between 10am and 4pm at the Bandstand in Aberystwyth.

Continue Reading

Community

Stage set for post-apocalyptic phenomenon

Published

on

On Monday, 2 March, Cwmni’r Frân Wen, in partnership with Galeri will bring the theatre adaptation of Manon Steffan Ros’ post-apocalyptic novel to Theatr Felinfach as part of its tour of Wales.

‘Llyfr Glas Nebo’ is a Welsh language literary phenomenon.

The novel has made an enormous impression since its publication in 2018. A week after winning the Prose Medal in the 2018 Cardiff National Eisteddfod, a reprint was being prepared. It swept the boards at last year’s Wales Book of the Year awards and has already been named as a set text for GCSE.

The novel follows the amazing story of Siôn, his mother Rowenna, and his younger sister, Dwynwen as they attempt to survive after a nuclear accident – a nightmare that had a devastating effect on the inhabitants of the village of Nebo and beyond.

Tara Bethan plays the mother, with Eben James playing her son, Sion. Tara said: “It’s a huge honour to play a part in adapting ‘Llyfr Glas Nebo’ for the stage – there’s no doubt that it’s one of the most exciting Welsh novels in recent years.”

As the dust settles after a nuclear apocalypse, Rowenna and her children Siôn and Dwynwen are facing a world where signs of life are quickly disappearing. Their story is recorded in a little blue book as the family tries to survive the devastating effects of the incident.

‘Llyfr Glas Nebo’ is an unflinching story about life, death and hope. You will laugh. You will cry. But above all, you will question how we live, love and care about the world around us. Frân Wen and Galeri are proud to bring Manon Steffan Ros’ beautifully harrowing novel to stage.

Tickets are selling fast. Contact the Box Office on 01570 470697 or go online to theatrfelinfach.cymru. Tickets are £12 for adults, £10 for OAPs and members and £8 for students, young people and children. Age Guidance is 12+.

Continue Reading

Community

Oldest St. David’s Procession in Wales?

Published

on

Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron (Aberaeron’s St David’s procession) was founded by the late Alun Williams, the former headteacher of Ysgol Gynradd Aberaeron in 1979 and is possibly the oldest procession of its kind in Wales which continues to this day.

The date of the 2020 Gorymdaith Gŵyl Dewi in Aberaeron is Monday 02 March with the procession due to start at 9.30 a.m. The 2020 procession will be a little different to that of previous years as Ysgol Gyfun Aberaeron pupils will join Ysgol Gynradd Aberaeron pupils to walk around the town. The two schools will walk from their sites to Alban Square where both schools will join and walk together to Pwllcam where a short ceremony will bring the event to a close at 10 a.m.

Councillor Ellen ap Gwynn is Ceredigion County Council’s Leader. She said, “St David’s processions have become more and more commonplace in recent years. There are now processions held in towns and cities across Wales such as Cardiff, Aberystwyth, Lampeter and Cardigan. Just as in these other locations the aim of Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron is to draw as many local people together to celebrate the day of the Patron Saint of Wales, Welsh identity and the Welsh Language in a sea of song and colour in the town centre.”

40 years since the first procession, Ysgol Gynradd Aberaeron is still the organiser of the procession and this year they have been co-operating with Ysgol Gyfun Aberaeron and Cered, the local language promotion initiative to develop the event. As part of this cooperation the Welsh Council at Ysgol Gynradd Aberaeron and Cered’s Welsh in Business Officer Siriol Teifi will distribute information to the town’s businesses in order to give them ideas on how to be a part of the event.

Anyone is welcome to join the procession – individuals or groups. If you would like to take part or if you would like further details, contact Cered on 01545 572 350 or cered@ceredigion.gov.uk.

As well as Aberaeron, remember the other four parades in the county to celebrate St. David’s Day.

· Tregaron, Friday 28 February, 2:00pm.

· Cardigan, Saturday 29 February, 10:30am.

· Lampeter, Saturday 29 February, 11:00am.

· Aberstwyth, Saturday 29 February, 1:00pm.

Continue Reading

Popular This Week