Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Cerddwyr Cylch Teifi

Published

on

cylchteifiYM MIS Mawrth, buom yn ardal Cwm Cuch gyda Howard Williams i’n harwain. Gan gychwyn wrth dafarn y Nag’s Head, aethom ar daith gylch ar hen stad Clynfyw. Roedd Howard wedi paratoi taflen o nodiadau am nodweddion diddorol y daith i bawb, a chawsom fwynhau llwybr y Cerfluniau, eirlysiau wrth y miloedd, golygfa dda i lawr ar Afon Cych a’r Cwm, a chlywed am gysylltiadau â’r Mabinogi, hanes y stad a’r hen ardd furiedig. Aeth llawer ohonom i gael croeso a lluniaeth yn Nhafarn y Nag’s Head ar ôl cerdded. Taith hyfryd eto, ac roedd yn dda gweld rhai cerddwyr newydd yn ymuno â ni. Fis Ebrill 9fed, bydd Reg Davies yn arwain taith yn ardal Dinas ac Aber-bach.

Cychwynnwn o Faes Parcio Capel Tabor, Dinas (SN005 384 Cod post: SA42 0XG). O gyfeiriad Aberteifi, trowch i’r dde gyferbyn â lloches byses ar ôl mynd heibio’r troad i Bwllgwaelod). Dewch mewn da bryd i ddechrau ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda. Awn ar daith gylch ddwy awr, tua 2.5 milltir, ar lwybrau i fferm Tre-wrach, lawr lôn dawel a llwybr da i draeth Aber-bach ac yn ôl ar y lôn i ddychwelyd i’r Capel. Bydd un llecyn a all fod yn fwdlyd, dwy sticil, ac esgyniad o ryw 400 troedfedd, y rhan fwyaf ohono ar y ffordd yn ôl i’r Capel, sy’n eithaf serth ar y dechrau. Gallwn ddisgwyl daith brydferth, hanesyddol gydag ymweliad â pherl o draethell anghysbell.

Ac wedyn bydd cyfle i gael lluniaeth yn nhafarndai Trefdraeth a Dinas a hefyd yng nghaffi Flas Fronlas, Trefdraeth. Ym mis Mai, 14eg, cerddwn yn ardal Cwm Soden a Chastell Bach, ger Cwm Tydu, gan adael man parcio Eglwys Llandysiliogogo (SN363 572) (Cod post SA44 6LH), am 10.30yb. Howard Williams fydd yr arweinydd eto. Mae’r man parcio ryw 200 metr yn brin o Eglwys St Tysilio. O’r A487 rhwng Plwmp a Synod trowch i Gaerwedros, mynd trwy’r pentref a syth ymlaen, ar draws yr heol rhwng Llwyndafydd a Nanternis, tuag at Gwmtydu; ar ôl rhyw filltir trowch i’r dde tuag at yr eglwys.

Nid oes lle i fwy na rhyw 15 car ar y tir pwrpasol ond gallwn barcio’n ofalus hefyd ar y borfa ar hyd yr heolydd o bobtu’r gyffordd. Er hynny, fe fydd yn syniad da dod â chyn lleied o geir ag y bo modd, er enghraifft drwy gwrdd â gyrwyr eraill yng Nghwmtydu a rhannu ceir wrth fynd ymlaen. Dewch mewn da bryd i ddechrau fel arfer ar y daith am 10:30, os gwelwch yn dda. Awn ar daith gylch ddwy awr tua dwy filltir ar lwybrau da; dros gaeau i’r penrhyn i’r gogledd o Gwmtydu, ar lwybr yr arfordir i lawr i Draeth Cwm Soden (serth mewn mannau) ac wedyn lan y Cwm a’i lethr ddeheuol i’r Eglwys.

Bydd esgyniad o ryw 350 troedfedd, yn bennaf wrth ddringo’r llwybr serth gyda llawer o risiau ar y diwedd i gyrraedd yr eglwys. Wrth gerdded, cawn weld golygfeydd gwych o’r arfordir, blodau ar eu gorau, Castell Bach, caer amlwg o’r Oes Haearn, cwm prydferth, rhaeadrau annisgwyl, ac eglwys mewn llecyn hyfryd. Ac wedyn bydd cyfle i gael lluniaeth yn y Crown yn Llwyndafydd neu yn y Caffi yng Nghwmtydu. Fis Mehefin 11eg, cerddwn yn ardal Cilgerran a Llechryd gydag Emyr Phillips yn arwain, a hon fydd ein taith olaf y tymor hwn. Bydd croeso cynnes i bawb ar bob taith. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Philippa Gibson, 01239 654561 philippa.gibson@gmail. com

Dyddiadau’r teithiau nesaf: 9 Ebrill: Ardal Dinas ac Aber-bach Gadael maes parcio Capel Tabor, Dinas (SN005 384) (Cod post SA42 0XG), am 10.30yb. Arweinydd: Reg Davies 14 Mai: Cwm Soden, ger Cwm Tydu Gadael man parcio Eglwys Llandysiliogogo (SN363 572) (Cod post SA44 6LH), am 10.30yb. Arweinydd: Howard Williams 11 Mehefin: Ardal Cilgerran a Llechryd Gadael maes parcio Neuadd Cilgerran (SN198 428) (Cod post SA43 2TE), am 10.30yb. Efallai bydd y man cychwyn yn newid yn nes at y dyddiad. Arweinydd: Emyr Phillips

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

Wizardry night a success at Aberystwyth Library

Published

on

The fourth Harry Potter Book Night was held at Aberystwyth Library on Friday, 07 February.

After dark, it was a time for fans to celebrate the iconic series of books with events all around the World.

Ceredigion Library Service held the event at Aberystwyth Town Library, which was decorated with all things Harry Potter.

Emyr Lloyd and Delyth Huws, both Assistant Librarians organised the night. They were very pleased with the success and turnout. Emyr Lloyd said, “We enjoy putting on the Harry Potter Book night. The fourth one was no different with 86 children attending the free event and very positive feedback. We hope events such as these spark a joy of reading in the young and old.”

Three Owls from New Quay Birds of Prey came by and Luke the close-up magician entertained the audience. The children were also entertained with a reading from one of the books and also a crafts and activities area.

Follow the events of the Ceredigion Library Service on Facebook @llyfrgellceredigionlibrary. The next event will be a sale of stock on 22 February between 10am and 4pm at the Bandstand in Aberystwyth.

Continue Reading

Community

Stage set for post-apocalyptic phenomenon

Published

on

On Monday, 2 March, Cwmni’r Frân Wen, in partnership with Galeri will bring the theatre adaptation of Manon Steffan Ros’ post-apocalyptic novel to Theatr Felinfach as part of its tour of Wales.

‘Llyfr Glas Nebo’ is a Welsh language literary phenomenon.

The novel has made an enormous impression since its publication in 2018. A week after winning the Prose Medal in the 2018 Cardiff National Eisteddfod, a reprint was being prepared. It swept the boards at last year’s Wales Book of the Year awards and has already been named as a set text for GCSE.

The novel follows the amazing story of Siôn, his mother Rowenna, and his younger sister, Dwynwen as they attempt to survive after a nuclear accident – a nightmare that had a devastating effect on the inhabitants of the village of Nebo and beyond.

Tara Bethan plays the mother, with Eben James playing her son, Sion. Tara said: “It’s a huge honour to play a part in adapting ‘Llyfr Glas Nebo’ for the stage – there’s no doubt that it’s one of the most exciting Welsh novels in recent years.”

As the dust settles after a nuclear apocalypse, Rowenna and her children Siôn and Dwynwen are facing a world where signs of life are quickly disappearing. Their story is recorded in a little blue book as the family tries to survive the devastating effects of the incident.

‘Llyfr Glas Nebo’ is an unflinching story about life, death and hope. You will laugh. You will cry. But above all, you will question how we live, love and care about the world around us. Frân Wen and Galeri are proud to bring Manon Steffan Ros’ beautifully harrowing novel to stage.

Tickets are selling fast. Contact the Box Office on 01570 470697 or go online to theatrfelinfach.cymru. Tickets are £12 for adults, £10 for OAPs and members and £8 for students, young people and children. Age Guidance is 12+.

Continue Reading

Community

Oldest St. David’s Procession in Wales?

Published

on

Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron (Aberaeron’s St David’s procession) was founded by the late Alun Williams, the former headteacher of Ysgol Gynradd Aberaeron in 1979 and is possibly the oldest procession of its kind in Wales which continues to this day.

The date of the 2020 Gorymdaith Gŵyl Dewi in Aberaeron is Monday 02 March with the procession due to start at 9.30 a.m. The 2020 procession will be a little different to that of previous years as Ysgol Gyfun Aberaeron pupils will join Ysgol Gynradd Aberaeron pupils to walk around the town. The two schools will walk from their sites to Alban Square where both schools will join and walk together to Pwllcam where a short ceremony will bring the event to a close at 10 a.m.

Councillor Ellen ap Gwynn is Ceredigion County Council’s Leader. She said, “St David’s processions have become more and more commonplace in recent years. There are now processions held in towns and cities across Wales such as Cardiff, Aberystwyth, Lampeter and Cardigan. Just as in these other locations the aim of Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron is to draw as many local people together to celebrate the day of the Patron Saint of Wales, Welsh identity and the Welsh Language in a sea of song and colour in the town centre.”

40 years since the first procession, Ysgol Gynradd Aberaeron is still the organiser of the procession and this year they have been co-operating with Ysgol Gyfun Aberaeron and Cered, the local language promotion initiative to develop the event. As part of this cooperation the Welsh Council at Ysgol Gynradd Aberaeron and Cered’s Welsh in Business Officer Siriol Teifi will distribute information to the town’s businesses in order to give them ideas on how to be a part of the event.

Anyone is welcome to join the procession – individuals or groups. If you would like to take part or if you would like further details, contact Cered on 01545 572 350 or cered@ceredigion.gov.uk.

As well as Aberaeron, remember the other four parades in the county to celebrate St. David’s Day.

· Tregaron, Friday 28 February, 2:00pm.

· Cardigan, Saturday 29 February, 10:30am.

· Lampeter, Saturday 29 February, 11:00am.

· Aberstwyth, Saturday 29 February, 1:00pm.

Continue Reading

Popular This Week