Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Busnesau Aber cefnogi BID

Published

on

abercefMEWN ARDAL Gwella Busnes mae busnesau’n gweithredu ac yn ariannu cronfa fuddsoddi ar gyfer canol tref Aberystwyth. Codir ardoll o 1.25% ar werth ardrethol pob busnes cymwys er mwyn creu cronfa o fwy na miliwn o bunnau i’w fuddsoddi yn Aberystwyth dros bum mlynedd. Caiff yr arian ei wario ar raglen benodol o brosiectau a fydd yn rhoi pob cyfle i Aberystwyth lwyddo yn y cyfnod anodd hwn, a gwneud gwahaniaeth go iawn i’r dref yn y pum mlynedd dan sylw. Er mwyn sefydlu Ardal Gwella Busnes mae angen cynnal pleidlais ddemocrataidd o blith holl fusnesau’r Ardal Gwella Busnes arfaethedig.

Os bydd mwyafrif yn pleidleisio o blaid sefydlu Ardal Gwella Busnes, caiff cwmni newydd di-elw ei ffurfio – a bydd hwnnw’n cael ei reoli gan fwrdd o bobl fusnes leol – a fydd yn casglu treth gan yr holl fusnesau cymwys. Bydd y cyfraniadau hynny’n mynd at ariannu gwasanaethau a gwelliannau’r Ardal Gwella Busnes. Mae busnesau yn Aberystwyth wedi pleidleisio ar y cynnig BID. Derbyniwyd 97 pleidlais o blaid y cynnig, gyda 84 busnes yn pleidleisio yn erbyn y cynnig. Roedd 45% o’r rheiny a oedd yn medru pleidleisio wedi gwneud, sydd yn uchelach na’r cyfartaledd cenedlaethol o 40%. Nod yr AGB yw gwella’r ardal fel lle i weithio ac i ymweld ag ef.

Mae’r broses yma yn cael ei arwain gan grŵp llywio gwirfoddol o fobl busnes canol tref Aberystwyth o dan yr enw Aberystwyth ar y Blaen sydd wedi cael ei sefydlu ac wedi arwain proses o sefydlu’r AGB. Bydd y grŵp nawr yn ffurfio cwmni ‘nid er elw’ o bob busnes cymwys yn y dref – y rhai a fydd yn talu’r ardoll – waeth sut y gwnaethant bleidleisio. Bydd y cwmni AGB yn darparu prosiectau a gwasanaethau sydd wedi eu targedu sy’n newydd, unigryw a ddim yn cael eu darparu gan unrhyw asiantaeth neu sefydliad arall ar hyn o bryd. Mae Aberystwyth ar y Blaen am ddatblygu rhaglen pum mlynedd o welliannau yng nghanol y dref trwy gasglu ardoll wrth pob busnes cymwys.

Bydd potensial i gasglu ychydig dros £700,000 rhwng 2016 ac 2021 i’w fuddsoddi mewn rhaglen gynhwysfawr o welliannau. Gwneir pob ymdrech i ddod o hyd i arian cyfatebol o ffynonellau eraill. Caiff Aberystwyth ar y Blaen ei ariannu trwy godi ardoll o 1.25% ar werth trethiannol (GT) pob eiddo, neu uned busnes, sydd o fewn ffiniau’r AGB sydd a GT o £6,000 neu fwy. Ni fydd y busnesau sydd a GT is na hynny’n gorfod talu ardoll yr AGB.

Dywed y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol: “Trwy pleidleisio o blaid yr AGB, mae busnesau wedi dangos bod ganddynt yr archwaeth i wneud newidiadau yn lleol sydd o bwysigrwydd iddyn hwy, a gwella canol y dref yr un pryd. “Mae hyn yn amser cyffrous i Aberystwyth, a dwi’n ddiolchgar i Aberystwyth ar y Blaen am eu ymdrechion i greu AGB.”

Dywed Tony Bates o Cyfreithwyr Morris & Bates ac sydd hefyd yn aelod o Grŵp Llywio Aberystwyth ar y Blaen: “Mae’r gwaith caled yn dechrau nawr a dwi’n gobeithio y gallwn denu pobl efo gweledigaeth, craffter busnes a cred yn Aberystwyth fel lle delfrydol i weithio a byw. Byddwn hefyd yn hoffi gweld rheiny wnaeth bleidleisio ‘yn erbyn’ yn dod yn rhan o Fwrdd y Cyfarwyddwyr, fel ein bod yn cynnwys sbectrwm deinamig ac eang o syniadau a phersonoliaethau.”

Bydd y rhaglen yn ffocysu ar wella mynediad a chysylltiadau fel parcio a gosod Wi-Fi am ddim. Bydd hefyd yn edrych ar farchnata a hybu a chynnal ymgyrchoedd Cysylltiadau Cyhoeddus a meithrin perthynas gyda’r wasg leol. Bydd yn creu cymuned fusnes gryfach trwy ddatblygu symbyliad i fusnesau a chynlluniau mentora ac atgyfnerthu’r berthynas trwy weithio gyda’r awdurdodau lleol a gweithio gyda’r mentrau cyfredol er mwyn atal troseddau. Bydd y gwasanaethau hyn yn ychwanegol i’r rhai sy’n cael eu darparu gan Gyngor Sir Ceredigion a Chyngor Tref Aberystwyth.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

Directory of services launched by Ceredigion’s Carers Unit as part of Carers Rights Day

Published

on

WHETHER you are a new carer or have been caring for someone for a while, it’s important that you understand your rights and you’re able to access the support that is available to you as soon as you need it. Wherever you are in your caring journey.

It is more important than ever that Carers look after their own health and wellbeing as well as the people they care for. This year for Carers Rights Day, Ceredigion Carers Unit and our partners wanted to ensure Carers have the information and the knowledge that they need at their fingertips, so they can feel confident asking for what they need.

Ceredigion Carers Unit and partners have brought together a Bumper Edition of the Winter Carers Magazine. It’s a ‘Carers Rights Day Directory of services’ bursting with useful information and advice on your rights, including, where to get help and support in West Wales.

There is also a free Carers programme of talks & short training sessions online (also with access by telephone). This programme runs right through until end of March 2021.

Being a carer can take its toll on your wellbeing. Following a recent Carers UK survey, 78% of Carers in Wales said that they have been unable to take any, or a sufficient, breaks from their caring role since the outbreak of COVID-19. As a result of this, surveyed Carers also reported that their health and wellbeing had been affected, with 66% reporting that their mental health had worsened due to the pandemic.

Councillor Catherine Hughes, Carers Champion for Ceredigion County Council, said: “The magazine and the programme of talks & short courses appeals to a huge variety of unpaid Carers. There is something in there for parent Carers, dementia Carers, young Carers, those caring for someone affected by mental health or substance misuse issues and everything in between. And relevant to those caring for people of all ages. If you know of anyone with caring responsibilities who would benefit from this magazine or the free advice sessions, please pass it on.”

Catherine Moyle, Carers Support and Development Officer, Ceredigion County Council, Carers Unit said: “A warm welcome is extended to all unpaid Carers in the county and those that you care for. These are challenging times. Reaching out for support when you need it is a form of self-care and it boosts your resilience. It takes a strong person to carry on caring – it takes a stronger, more resilient person to reach out to others.”

The programme of online sessions and the magazine are available on Ceredigion County Council’s website here: http://www.ceredigion.gov.uk/resident/social-care-wellbeing/support-for-carers/carers-rights-day-2020/ and on their Facebook pages @CeredigionCC under events.

If you would prefer to request a printed copy of the magazine or would like any further information, please get in touch with the Ceredigion Carers Unit on 01970 633564 or e-mail carersunit@ceredigion.gov.uk.

Continue Reading

Community

Development of Ceredigion’s first Wellbeing Hub approved

Published

on

THE PROPOSAL to develop a Wellbeing Centre in Lampeter was approved at a Cabinet meeting on 01 December 2020.

As part of its commitment to form an Adult Wellbeing Program, Ceredigion County Council intends to establish Wellbeing Hubs in North, Mid and South Ceredigion as well as pop-up provision in other locations in the County. Each Wellbeing Hub (area) will host a ‘Wellbeing Centre’ – a facility that enhances its core offer of Leisure provision with areas for meeting, consultation and treatment to contribute to improving the physical, mental and social well-being of the County’s residents.

Councillor Catherine Hughes said, “It is clear that residents’ support needs are changing and the Wellbeing Centre should be able to offer assistance and provide services to ensure that they respond to need and offer support to a wide range of support for people of all ages. It’s great to see this positive first step for the residents of mid Ceredigion.”

The Wellbeing Centre development concept will be presented to the Corporate Project Management Board and Development Group to ensure that it follows the agreed protocols for a project of this status. Ceredigion County Council intends to develop further Wellbeing Centres in the North and South of the County. The learning through the creation of the first Centre in Lampeter will influence the other Centres and implement the program in the future.

The Wellbeing Hub in Lampeter is being developed with the help of a grant from the Welsh Government.

In approving the application, this allows the Welfare Services to progress the project work on the development of the Wellbeing Centre in Lampeter.

Continue Reading

Community

Lampeter to have its say on £10,000 funding for community groups

Published

on

Community groups in Lampeter will soon have the chance to apply for funds from a pot of £10,000
committed by Dyfed-Powys Police Police and Crime Commissioner Dafydd Llywelyn.
The commissioner has called on groups to take advantage of funding for projects that aim to
improve safety in the area.

Mr Llywelyn has committed £140,000 for Neighbourhood Policing Teams to spend within the
communities they serve. Each team will receive £10,000, with communities themselves voting on
how the money is allocated.

Lampeter is next on the list of events – and the NPT is calling on partner organisations and people
who live or work in the town to join forces and form a community planning group to make key
decisions.

Mr Llywelyn said: “I have committed to fund this new and innovative approach to community
funding as I think it’s vital that local residents have a say in how money is spent in their local area.
“They are best placed to work with the police, and indeed other partner agencies, to identify where
the money is needed and what would most benefit the local communities.
“Communities should be influencing the decisions.

“I urge the various community groups in Lampeter to consider the funding that I have made
available, and to contact the Lampeter NPT to discuss ideas, so the whole community can work
together to improve community safety.”

The planning group will attend several meetings – either socially distanced or online – over the next
few months to agree on key decisions and planning. Details will then be released on how groups can
apply for the funding, and an event will take place, giving people a chance to vote on which projects
should benefit.

Superintendent Ifan Charles, force lead on participatory budgeting, said: “Participatory budgeting is
a way of giving communities a greater say in how their community evolves.

“Problem solving to find long term solutions to solve the issues that cause communities the greatest
harm, is at the core of our new neighbourhood policing model.

“Through informed community engagement and problem solving, the new neighbourhood structure
should reduce the long-term harm for our communities and with that, demand on our response
officers, but this will only work if our communities and partners are equally engaged.
“Participatory budgeting has worked really well elsewhere and I’m really excited to lead the
introduction of this innovative approach here.”

If you live, work or play in Lampeter and would like to be involved, or if you have any questions,
please register an interest at LampeterPB@dyfed-powys.pnn.police.uk
Follow the NPT on Twitter at @LampeterPolice for further updates. #LampeterPB

Continue Reading

Popular This Week