Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Adeiladwch hi ac mi ddôn nhw?

Published

on

Trenau newydd: Hen lwybrau

Trenau newydd: Hen lwybrau

MAE POBL yn dal i gofio rheilffordd Caerfyrddin i Aberystwyth. Fe’i caewyd yn derfynol i nwyddau, sef llaeth, ym 1973, bron union ganrif ar ôl ei chodi.

Dros y blynyddoedd, bu nifer yn ceisio adfer rhan o’r lein ar gyfer rheilffordd dreftadaeth, ond, ers tua 2000, bu’r galw a’r drafodaeth am ail-greu cledrau rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth yn cynyddu. Yn ddiweddar iawn, sefydlwyd grŵp ymgyrchu Traws Link Cymru i weithio dros adfer y cyswllt hwn, a’r cyswllt atodol i Fangor. Nid peiriannydd sifil mohonof ac nid wyf yn ymddiddori mewn trenau yn arbennig, felly fy unig ddiddordeb i yw adnabod y posibiliad o agor cefn gwlad gorllewin Cymru i drafnidiaeth fodern a gweld datblygiadau cyffrous a all gryfhau’r economi yn sylweddol.

Felly, nid wyf am gynnig lein, yn benodol, na’r math o lwybr y gellid ei gymryd, ond mae’n werth trafod yr opsiynau. Mae’r hyrwyddwyr y tu ôl i Traws Link Cymru yn awgrymu defnyddio tipyn o’r hen lein, sydd yno o hyd, gyda darn newydd o Alltwalis i Gaerfyrddin ac ail-leoli pwrpasol mewn lleoedd eraill.

Byddai hynny’n golygu taith o ryw awr a hanner rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Mae hyn yn cymharu’n ffafriol gyda’r awr a chwarter a gymerir, i bob pwrpas, mewn car, a’r ddwy awr – fel y gwn yn iawn -ar y bws. Byddai eraill yn ffafrio ailystyried y beirianneg yn llwyr, gan gynnig dull cledrau ysgafn, efallai, o’r math sy’n caniatáu i drenau fynd oddi ar y cledrau i redeg ar olwynion yn hytrach na chledrau traddodiadol. Byddai hynny yn golygu, o bosibl, llai o waith peirianyddol. Yr hyn sydd gennym erbyn hyn, yn siŵr, yw’r dechnoleg a’r beirianneg nad oedd gan y Fictoriaid, ac ni fyddai codi lein o’r fath yn anhawster peirianyddol o gwbl.

Cwestiwn arall, mae’n wir, yw’r defnydd a’r gost. Rwy’n ffyddiog nad oes amheuaeth y daw pobl i ddefnyddio’r lein hon. Aiff yn gyswllt hanfodol rhwng de a gogledd Cymru, ac o’r gorllewin i Abertawe a Chaerdydd. Mae 55,000 o bobl yn byw ar hyd y llwybr arfaethedig rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, sy’n cymharu â’r 50,000-sydd ychydig yn llai – sydd yn byw ar hyd y llwybr o Aberystwyth i’r Amwythig. Mae’r lein honno nid yn unig ar agor o hyd, ond mae’n cynyddu o ran ei defnydd. Gyda thwf Caerfyrddin ac Aberystwyth fel canolfannau gwaith ac economaidd – ac mae Plaid Cymru am weld mwy o ffocws ar hynny – nid oes dwywaith na fyddai’r lein yn denu pobl yn eu cannoedd o filoedd. Byddai llawer yn ei defnyddio i gymudo, i ymweld ag ysbytai, i siopa ac fel rhan o’r rhwydwaith o’r de i’r gogledd. Byddai llawer o bobl eraill am ei defnyddio ar gyfer twristiaeth, mae’n siŵr. Byddai hyd yn oed yn gyfle i symud ambell un o lorïau Mansel Davies oddi ar yr hewl ac i’r rheilffordd.

Byddai’r gost, yn wir, yn her. Adeiladwyd lein newydd ar gyfer ardal y Borders yn yr Alban – yn wir, mae’n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd – sy’n 31 milltir o hyd. Bydd yn costio tua £11m y filltir.

Amcangyfrif cost o hyd at £750m i ailgysylltu Caerfyrddin ac Aberystwyth trwy reilffordd.

Mae’n wir fod hynny’n llawer o arian, ond gallai peirianwaith arall ddod â chost y lein i lawr. Os dodwch chi’r mater yng nghyd-destun cau’r bwlch rhwng Cricieth a Bangor, gwelliannau ar lein y Cambrian a lein Calon Cymru, ac yng nghyd-destun cysylltiadau bysus, yr hyn a gewch chi yw rhwydwaith cyfan gwbl genedlaethol a fyddai’n cynnig opsiynau go iawn i deithio heb gar drwy’r rhan fwyaf o Gymru.

At hynny, bydd gennych gynllun a fyddai’n creu gwaith a sgiliau yn y gorllewin ac yn un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn economaidd drwy Ewrop. Byddai cyfle am brentisiaethau lleol, cyfle am sgiliau yn y coleg, a chyfle am gaffael lleol i fusnesau dros gyfnod hir. Byddai buddsoddiad o dros £500m i gysylltu’r ddwy dref bwysig hon yn gwneud mwy i gadw’r iaith yn fyw yn siroedd Caerfyrddin a Cheredigion na’r un strategaeth iaith na’r un tasglu, waeth ba mor wych ydynt.

Yr hyn yr wyf yn chwilio amdano yw ymdeimlad o ddychymyg a gweledigaeth y gallai’r gorllewin gael gwasanaeth rheilffordd go iawn unwaith eto. Y dasg gyntaf i unrhyw Lywodraeth sy’n cymryd trafnidiaeth gyhoeddus o ddifrif yw sicrhau bod y llwybr rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth yn cael ei drin fel coridor trafnidiaeth o bwys cenedlaethol, sydd â gwasanaethau bysiau rheolaidd.

Ar ôl yr astudiaeth dichonoldeb a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru rydym angen rhaglen fuddsoddi fawr yn isadeiledd trafnidiaeth er mwyn adeiladu’r peiriant economaidd y gorllewin.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

The Prince’s Foundation’s 7 for 70 project in Ceredigion gathers speed

Published

on

Representatives of a charity behind a new centre to celebrate Welsh heritage, craft and culture have been encouraged by the progress made at the sacred site in Ceredigion.

The conversion of The Beudy ‒ pronounced “bay-dee”, meaning a cowshed ‒ at Strata Florida will mark the completion of the first phase of a project to restore the farmhouse and farm buildings owned by the Strata Florida Trust and supported by The Prince’s Foundation. The completed conversion will be officially opened later this year.

The wider project at Strata Florida is one of seven across the UK undertaken by The Prince’s Foundation to coincide with The Prince’s 70th birthday in 2018 in a campaign known as 7 for 70. Spearheaded by communities and supported by The Prince’s Foundation, the seven projects focus on landmark buildings and sites, whether neglected, in need of a new use, or requiring construction.

Mark Webb, fundraising and development manager for The Prince’s Foundation, visited Strata Florida, 16 miles south-east of Aberystwyth, alongside Peter Mojsa, representing the grant-giving charity Allchurches Trust, and was heartened by the impressive conversion work completed so far.

He said: “We share a vision with the Ceredigion community whereby Strata Florida regains its place as a foremost cultural heritage site in Wales, and the progress being made in the conversion of The Beudy is really encouraging.

“We hope to generate a renewed awareness of the significance of the site and establish it as a symbol of celebration of Welsh heritage, language and culture. Strata Florida Trust is aiming to create opportunities for a wide range of residential educational activities associated with the legacy of the site, its buildings, landscape and rural context.”

The Strata Florida Archaeology Field School is being run in partnership with Breaking Ground Heritage, an organisation that specialises in promoting wellbeing and rehabilitation through heritage-based activities, specifically to individuals with severe physical and psychological challenges. The school forms part of a three-year pilot project that has received £177,400 in grant funding from Allchurches Trust and is designed to encourage people to consider and pursue careers in archaeology.

Kim Hitch, director of projects for The Prince’s Foundation, said: “The Prince’s Foundation is proud of its contribution in preserving traditional skills, arts, and crafts, through its education and training programmes. In the same way that much of the training we offer helps to fill skills gaps and address the issue of shrinking workforces in certain industries, we hope that by supporting Strata Florida Trust run this archaeological field school, we can help address the dearth of new talent emerging in archaeology in the UK.”

Paul Playford, grants officer for Allchurches Trust, said: “We’re proud to support this exceptionally exciting project that is helping to halt the decline in practical archaeological opportunities and skills in the UK, breathing new life into this fascinating profession as well as enriching the local economy and protecting an important cultural site in Wales for future generations.

“We’re very much looking forward to seeing what treasures will be unearthed as the trenches open for a second summer and students and visitors discover the secrets of this ecclesiastical heritage gem, benefiting from the rich knowledge of the experts on-site and hopefully inspiring a love for archaeology and history that will last a lifetime.”

The Prince’s Foundation launched its 7 for 70 initiative to identify and undertake seven high-impact community regeneration projects throughout the United Kingdom. Drawing on more than 20 years of experience of heritage-led regeneration, project management, community engagement and architectural design, the charity, based at Dumfries House in Ayrshire, is working in partnership with local communities to support them in regeneration projects. The work also builds upon the successful community outreach work undertaken at Dumfries House – the restoration of nearby New Cumnock Town Hall in 2016 and the rebuilding of New Cumnock’s outdoor swimming pool in 2017. Both projects were completed in partnership with the local community in response to an appeal for assistance in saving these two much-loved local assets.

Successful 7 for 70 projects include The Duke of Rothesay Highland Games Pavilion, a Braemar-based showcase of Scotland’s rich history of traditional highland sports, and a summerhouse at the centre of a renovated walled garden at Hillsborough Castle in Northern Ireland. While projects are owned and operated by the local community, The Prince’s Foundation offers its fundraising, development and communications expertise to help identify funding options and deliver the capital phase. The Prince’s Foundation lends its wealth of expertise and knowledge in the heritage and built environment sectors, and in doing so to add the necessary value to ensure the projects’ successful completion.

The chief objective of The Prince’s Foundation is to create sustainable communities. The charity aims to achieve this by developing and managing places to visit, running a diverse programme of education and training for all ages with particular focus on traditional and heritage skills, and offering employment, most notably at its headquarters at Dumfries House in Ayrshire and in London. Its activity spans the world, with education programmes and placemaking initiatives in Europe, Africa, Asia, and North America.

Continue Reading

Community

Wizardry night a success at Aberystwyth Library

Published

on

The fourth Harry Potter Book Night was held at Aberystwyth Library on Friday, 07 February.

After dark, it was a time for fans to celebrate the iconic series of books with events all around the World.

Ceredigion Library Service held the event at Aberystwyth Town Library, which was decorated with all things Harry Potter.

Emyr Lloyd and Delyth Huws, both Assistant Librarians organised the night. They were very pleased with the success and turnout. Emyr Lloyd said, “We enjoy putting on the Harry Potter Book night. The fourth one was no different with 86 children attending the free event and very positive feedback. We hope events such as these spark a joy of reading in the young and old.”

Three Owls from New Quay Birds of Prey came by and Luke the close-up magician entertained the audience. The children were also entertained with a reading from one of the books and also a crafts and activities area.

Follow the events of the Ceredigion Library Service on Facebook @llyfrgellceredigionlibrary. The next event will be a sale of stock on 22 February between 10am and 4pm at the Bandstand in Aberystwyth.

Continue Reading

Community

Stage set for post-apocalyptic phenomenon

Published

on

On Monday, 2 March, Cwmni’r Frân Wen, in partnership with Galeri will bring the theatre adaptation of Manon Steffan Ros’ post-apocalyptic novel to Theatr Felinfach as part of its tour of Wales.

‘Llyfr Glas Nebo’ is a Welsh language literary phenomenon.

The novel has made an enormous impression since its publication in 2018. A week after winning the Prose Medal in the 2018 Cardiff National Eisteddfod, a reprint was being prepared. It swept the boards at last year’s Wales Book of the Year awards and has already been named as a set text for GCSE.

The novel follows the amazing story of Siôn, his mother Rowenna, and his younger sister, Dwynwen as they attempt to survive after a nuclear accident – a nightmare that had a devastating effect on the inhabitants of the village of Nebo and beyond.

Tara Bethan plays the mother, with Eben James playing her son, Sion. Tara said: “It’s a huge honour to play a part in adapting ‘Llyfr Glas Nebo’ for the stage – there’s no doubt that it’s one of the most exciting Welsh novels in recent years.”

As the dust settles after a nuclear apocalypse, Rowenna and her children Siôn and Dwynwen are facing a world where signs of life are quickly disappearing. Their story is recorded in a little blue book as the family tries to survive the devastating effects of the incident.

‘Llyfr Glas Nebo’ is an unflinching story about life, death and hope. You will laugh. You will cry. But above all, you will question how we live, love and care about the world around us. Frân Wen and Galeri are proud to bring Manon Steffan Ros’ beautifully harrowing novel to stage.

Tickets are selling fast. Contact the Box Office on 01570 470697 or go online to theatrfelinfach.cymru. Tickets are £12 for adults, £10 for OAPs and members and £8 for students, young people and children. Age Guidance is 12+.

Continue Reading

Popular This Week