Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Adeiladwch hi ac mi ddôn nhw?

Published

on

Trenau newydd: Hen lwybrau

Trenau newydd: Hen lwybrau

MAE POBL yn dal i gofio rheilffordd Caerfyrddin i Aberystwyth. Fe’i caewyd yn derfynol i nwyddau, sef llaeth, ym 1973, bron union ganrif ar ôl ei chodi.

Dros y blynyddoedd, bu nifer yn ceisio adfer rhan o’r lein ar gyfer rheilffordd dreftadaeth, ond, ers tua 2000, bu’r galw a’r drafodaeth am ail-greu cledrau rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth yn cynyddu. Yn ddiweddar iawn, sefydlwyd grŵp ymgyrchu Traws Link Cymru i weithio dros adfer y cyswllt hwn, a’r cyswllt atodol i Fangor. Nid peiriannydd sifil mohonof ac nid wyf yn ymddiddori mewn trenau yn arbennig, felly fy unig ddiddordeb i yw adnabod y posibiliad o agor cefn gwlad gorllewin Cymru i drafnidiaeth fodern a gweld datblygiadau cyffrous a all gryfhau’r economi yn sylweddol.

Felly, nid wyf am gynnig lein, yn benodol, na’r math o lwybr y gellid ei gymryd, ond mae’n werth trafod yr opsiynau. Mae’r hyrwyddwyr y tu ôl i Traws Link Cymru yn awgrymu defnyddio tipyn o’r hen lein, sydd yno o hyd, gyda darn newydd o Alltwalis i Gaerfyrddin ac ail-leoli pwrpasol mewn lleoedd eraill.

Byddai hynny’n golygu taith o ryw awr a hanner rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Mae hyn yn cymharu’n ffafriol gyda’r awr a chwarter a gymerir, i bob pwrpas, mewn car, a’r ddwy awr – fel y gwn yn iawn -ar y bws. Byddai eraill yn ffafrio ailystyried y beirianneg yn llwyr, gan gynnig dull cledrau ysgafn, efallai, o’r math sy’n caniatáu i drenau fynd oddi ar y cledrau i redeg ar olwynion yn hytrach na chledrau traddodiadol. Byddai hynny yn golygu, o bosibl, llai o waith peirianyddol. Yr hyn sydd gennym erbyn hyn, yn siŵr, yw’r dechnoleg a’r beirianneg nad oedd gan y Fictoriaid, ac ni fyddai codi lein o’r fath yn anhawster peirianyddol o gwbl.

Cwestiwn arall, mae’n wir, yw’r defnydd a’r gost. Rwy’n ffyddiog nad oes amheuaeth y daw pobl i ddefnyddio’r lein hon. Aiff yn gyswllt hanfodol rhwng de a gogledd Cymru, ac o’r gorllewin i Abertawe a Chaerdydd. Mae 55,000 o bobl yn byw ar hyd y llwybr arfaethedig rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, sy’n cymharu â’r 50,000-sydd ychydig yn llai – sydd yn byw ar hyd y llwybr o Aberystwyth i’r Amwythig. Mae’r lein honno nid yn unig ar agor o hyd, ond mae’n cynyddu o ran ei defnydd. Gyda thwf Caerfyrddin ac Aberystwyth fel canolfannau gwaith ac economaidd – ac mae Plaid Cymru am weld mwy o ffocws ar hynny – nid oes dwywaith na fyddai’r lein yn denu pobl yn eu cannoedd o filoedd. Byddai llawer yn ei defnyddio i gymudo, i ymweld ag ysbytai, i siopa ac fel rhan o’r rhwydwaith o’r de i’r gogledd. Byddai llawer o bobl eraill am ei defnyddio ar gyfer twristiaeth, mae’n siŵr. Byddai hyd yn oed yn gyfle i symud ambell un o lorïau Mansel Davies oddi ar yr hewl ac i’r rheilffordd.

Byddai’r gost, yn wir, yn her. Adeiladwyd lein newydd ar gyfer ardal y Borders yn yr Alban – yn wir, mae’n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd – sy’n 31 milltir o hyd. Bydd yn costio tua £11m y filltir.

Amcangyfrif cost o hyd at £750m i ailgysylltu Caerfyrddin ac Aberystwyth trwy reilffordd.

Mae’n wir fod hynny’n llawer o arian, ond gallai peirianwaith arall ddod â chost y lein i lawr. Os dodwch chi’r mater yng nghyd-destun cau’r bwlch rhwng Cricieth a Bangor, gwelliannau ar lein y Cambrian a lein Calon Cymru, ac yng nghyd-destun cysylltiadau bysus, yr hyn a gewch chi yw rhwydwaith cyfan gwbl genedlaethol a fyddai’n cynnig opsiynau go iawn i deithio heb gar drwy’r rhan fwyaf o Gymru.

At hynny, bydd gennych gynllun a fyddai’n creu gwaith a sgiliau yn y gorllewin ac yn un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn economaidd drwy Ewrop. Byddai cyfle am brentisiaethau lleol, cyfle am sgiliau yn y coleg, a chyfle am gaffael lleol i fusnesau dros gyfnod hir. Byddai buddsoddiad o dros £500m i gysylltu’r ddwy dref bwysig hon yn gwneud mwy i gadw’r iaith yn fyw yn siroedd Caerfyrddin a Cheredigion na’r un strategaeth iaith na’r un tasglu, waeth ba mor wych ydynt.

Yr hyn yr wyf yn chwilio amdano yw ymdeimlad o ddychymyg a gweledigaeth y gallai’r gorllewin gael gwasanaeth rheilffordd go iawn unwaith eto. Y dasg gyntaf i unrhyw Lywodraeth sy’n cymryd trafnidiaeth gyhoeddus o ddifrif yw sicrhau bod y llwybr rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth yn cael ei drin fel coridor trafnidiaeth o bwys cenedlaethol, sydd â gwasanaethau bysiau rheolaidd.

Ar ôl yr astudiaeth dichonoldeb a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru rydym angen rhaglen fuddsoddi fawr yn isadeiledd trafnidiaeth er mwyn adeiladu’r peiriant economaidd y gorllewin.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

A reminder to residents and visitors as the number of Delta cases increase

Published

on

CEREDIGION is starting to see an increase in the number of COVID-19 cases in Ceredigion and across Wales over recent days. The Delta variant has been detected in Ceredigion; a different variant which causes a wider range symptoms than previously, the Council has said.

We are becoming increasingly concerned about this increase; the current rate per 100 thousand of the population is 33 and this is likely to increase further over the coming days. This is a significant rise, considering at the beginning of June the rate per 100 thousand of the population was as low as 2.8 per 100 thousand.

The new variant of COVID-19 is in all parts of Wales. It spreads faster and we need to be more vigilant and ensure that we follow the most recent guidelines which are as follows:

·       Only members of your extended household can enter your home.

·       Face coverings continue to be mandatory in the indoor public spaces that are open (subject to certain exemptions and exceptions), and on public transport and in taxis.

·       People should try and work from home if they can.

·       People should maintain social distancing, including outdoors, and don’t mix with too many different groups of people.

·       People should wash their hands regularly and follow other advice on hygiene.

·       People must self-isolate when told to do so by NHS Wales Test, Trace, Protect or as soon as you develop symptoms

·       Book a test if you experience any of the symptoms.

Symptoms of the Delta variant of coronavirus include a headache, followed by sore throat, runny nose and fever. We are urging people who feel unwell with ANY of these symptoms to book a test, be extra cautious, social distance, and maintain good hand hygiene.

As everybody is making the most of a summer with more relaxed restrictions than at the start of the year, it’s still vital for everyone to remember we’re still battling this virus and trying to prevent the threat of a third wave. Limiting your contacts is essential for keeping the infection rate down and it’s how we will ultimately protect each and every one of us.

In Ceredigion, over 68% have received the first vaccine and over 44% have now received the second vaccine. A first dose of the vaccine is now available to everyone over 18. The second vaccine significantly improves your immunity, so it is important that you get your second dose to complete your course of vaccinations.

Getting both vaccine doses and following COVID-19 guidelines will protect us all against the new variant. Hywel Dda University Health Board (HDdUHB) are now running walk-in clinics for first and second dose vaccination from Monday 21 to Sunday 27 June. More information on the HDdUHB website.

Together, we can keep Ceredigion safe.

Continue Reading

Community

Youth Work Week – Support for young people from a flexible and devoted team

Published

on

THIS YEAR Youth Work Week is from 23 to 30 June. It is an opportunity to celebrate the positive stories and successes from the last 12 months – highlighting the innovation, resilience and resourcefulness that the sector has shown during an exceptionally difficult year.

Ceredigion Youth Service have utilised their provision since the beginning of the pandemic to offer digital spaces and opportunities for young people to socialise, receive education and take part in online activities and workshops.

During Youth Work Week, the Youth Work Sector will be highlighting their success stories on social media and recognising the contribution that all those working in Youth Work Services have made to young people and communities. There will be opportunities for young people to take part in various activities, workshops and competitions to celebrate the week. This year, Youth Work Week is based around the theme ‘Expressive’ where each day of the week there is an opportunity to highlight achievements, say thank you, and increase understanding around youth work – covering youth work services in the broadest sense.

One of our young member’s said: “Through having the support of a Youth Worker during the pandemic it has meant I have had opportunities to receive a phone call or text whenever I want or need, I have been offered to go for a walk if needed and I was offered the oppportunity to go into school several days a week during lockdown. Being able to have these resources at my hands has meant that I have been able to cope emotionally during this lockdown, but also being able to stay on top of school work which also contributes to coping better emotionally”.  

Elen James, Corporate Lead Officer – Porth Cymorth Cynnar said “I have seen first-hand the value and the impact youth work can have on young people’s lives here in Ceredigion. For many young people Youth Work is their lifeline. Youth Work provides young people with a safe space, a doorway to opportunities and prepares them for their future, but most important of all, Youth Work allows young people to be heard, to relax, to have fun, to learn, to socialise, to grow and to develop. Ceredigion Youth service strives to provide young people with experiences and skills, which will last a lifetime”.

For more information about the work of Ceredigion Youth Service, visit their Facebook, Twitter or Instagram page @GICeredigionYS or visit their website at www.giceredigionys.co.uk.

Continue Reading

Business

Update for Multi-purpose Community Centres following First Minister announcement

Published

on

TODAY, First Minister Mark Drakeford announced that multi-purpose community centres including community centres, village halls, church halls and other community facilities can reopen from 03 May. This decision has been brought forward from 17 May.

Welsh Government announced changes during today’s briefing, and the guidance for multi-purpose community venues is being updated to ensure compliance with developments in regulations, including greater emphasis on ventilation. Welsh Government continue to advise authorities that the regulations on social gathering will still prevent a number of activities from taking place at community venues, and only organised activities for up to 15 people will be permitted.

The panel strongly advise you to make every effort to carry out your activity digitally or make contact by phone. If not, consider whether it is possible to hold your activity outdoors, in-line with Welsh Government guidance. Holding your activity indoors should be considered as a last resort. If this is the only option and it’s essential that you meet then please keep the session brief and involve as few people as possible, with all necessary procedures and protocols in place.

Those responsible for community activities should remember to;

  • maintain a social distance of 2 meters.
  • wear a face covering in indoor public spaces.
  • regularly wash your hands for 20 seconds or use hand sanitizer provided.   

A multi-agency panel has been set up to advise and support around the safe and proportionate reopening of facilities in-line with national guidance. The panel has been created under Ceredigion’s Public Services Board Sub Group; Understanding our Communities. Leading on the development of the group is Ceredigion Association of Voluntary Organisations (CAVO) and Ceredigion County Council in partnership with Heddlu Dyfed Powys Police and Mid and West Wales Fire and Rescue Service. The panel includes representation from Health & Safety, Environmental Health and Community Safety.

The panel encourages anyone responsible for community facilities to seek advice to ensure that arrangements are safe and secure and that compliance is in-line with national guidance. Prior to re-opening any community facility those managing centres must ensure that they are ‘Covid-Free Zones’.

The panel will aim to host another briefing session on April 28 at 13:30 to support those in charge of community venues with the latest developments. If you would like to join the next briefing session, please register here: https://www.eventbrite.co.uk/e/cyfleusterau-cymunedol-ceredigion-community-facilities-information-session-tickets-152071456821?aff=ebdssbonlinesearch or get in touch via the contact details below.

The multi-agency panel will continue to support and advise Community Groups and Organisations, and questions or information requests can be submitted to the group which meets on a weekly basis via CAVO on gen@cavo.org.uk or by phone on 01570 423232.

Together, we can keep Ceredigion safe.

Continue Reading

Popular This Week