Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Adeiladwch hi ac mi ddôn nhw?

Published

on

Trenau newydd: Hen lwybrau

Trenau newydd: Hen lwybrau

MAE POBL yn dal i gofio rheilffordd Caerfyrddin i Aberystwyth. Fe’i caewyd yn derfynol i nwyddau, sef llaeth, ym 1973, bron union ganrif ar ôl ei chodi.

Dros y blynyddoedd, bu nifer yn ceisio adfer rhan o’r lein ar gyfer rheilffordd dreftadaeth, ond, ers tua 2000, bu’r galw a’r drafodaeth am ail-greu cledrau rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth yn cynyddu. Yn ddiweddar iawn, sefydlwyd grŵp ymgyrchu Traws Link Cymru i weithio dros adfer y cyswllt hwn, a’r cyswllt atodol i Fangor. Nid peiriannydd sifil mohonof ac nid wyf yn ymddiddori mewn trenau yn arbennig, felly fy unig ddiddordeb i yw adnabod y posibiliad o agor cefn gwlad gorllewin Cymru i drafnidiaeth fodern a gweld datblygiadau cyffrous a all gryfhau’r economi yn sylweddol.

Felly, nid wyf am gynnig lein, yn benodol, na’r math o lwybr y gellid ei gymryd, ond mae’n werth trafod yr opsiynau. Mae’r hyrwyddwyr y tu ôl i Traws Link Cymru yn awgrymu defnyddio tipyn o’r hen lein, sydd yno o hyd, gyda darn newydd o Alltwalis i Gaerfyrddin ac ail-leoli pwrpasol mewn lleoedd eraill.

Byddai hynny’n golygu taith o ryw awr a hanner rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. Mae hyn yn cymharu’n ffafriol gyda’r awr a chwarter a gymerir, i bob pwrpas, mewn car, a’r ddwy awr – fel y gwn yn iawn -ar y bws. Byddai eraill yn ffafrio ailystyried y beirianneg yn llwyr, gan gynnig dull cledrau ysgafn, efallai, o’r math sy’n caniatáu i drenau fynd oddi ar y cledrau i redeg ar olwynion yn hytrach na chledrau traddodiadol. Byddai hynny yn golygu, o bosibl, llai o waith peirianyddol. Yr hyn sydd gennym erbyn hyn, yn siŵr, yw’r dechnoleg a’r beirianneg nad oedd gan y Fictoriaid, ac ni fyddai codi lein o’r fath yn anhawster peirianyddol o gwbl.

Cwestiwn arall, mae’n wir, yw’r defnydd a’r gost. Rwy’n ffyddiog nad oes amheuaeth y daw pobl i ddefnyddio’r lein hon. Aiff yn gyswllt hanfodol rhwng de a gogledd Cymru, ac o’r gorllewin i Abertawe a Chaerdydd. Mae 55,000 o bobl yn byw ar hyd y llwybr arfaethedig rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth, sy’n cymharu â’r 50,000-sydd ychydig yn llai – sydd yn byw ar hyd y llwybr o Aberystwyth i’r Amwythig. Mae’r lein honno nid yn unig ar agor o hyd, ond mae’n cynyddu o ran ei defnydd. Gyda thwf Caerfyrddin ac Aberystwyth fel canolfannau gwaith ac economaidd – ac mae Plaid Cymru am weld mwy o ffocws ar hynny – nid oes dwywaith na fyddai’r lein yn denu pobl yn eu cannoedd o filoedd. Byddai llawer yn ei defnyddio i gymudo, i ymweld ag ysbytai, i siopa ac fel rhan o’r rhwydwaith o’r de i’r gogledd. Byddai llawer o bobl eraill am ei defnyddio ar gyfer twristiaeth, mae’n siŵr. Byddai hyd yn oed yn gyfle i symud ambell un o lorïau Mansel Davies oddi ar yr hewl ac i’r rheilffordd.

Byddai’r gost, yn wir, yn her. Adeiladwyd lein newydd ar gyfer ardal y Borders yn yr Alban – yn wir, mae’n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd – sy’n 31 milltir o hyd. Bydd yn costio tua £11m y filltir.

Amcangyfrif cost o hyd at £750m i ailgysylltu Caerfyrddin ac Aberystwyth trwy reilffordd.

Mae’n wir fod hynny’n llawer o arian, ond gallai peirianwaith arall ddod â chost y lein i lawr. Os dodwch chi’r mater yng nghyd-destun cau’r bwlch rhwng Cricieth a Bangor, gwelliannau ar lein y Cambrian a lein Calon Cymru, ac yng nghyd-destun cysylltiadau bysus, yr hyn a gewch chi yw rhwydwaith cyfan gwbl genedlaethol a fyddai’n cynnig opsiynau go iawn i deithio heb gar drwy’r rhan fwyaf o Gymru.

At hynny, bydd gennych gynllun a fyddai’n creu gwaith a sgiliau yn y gorllewin ac yn un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn economaidd drwy Ewrop. Byddai cyfle am brentisiaethau lleol, cyfle am sgiliau yn y coleg, a chyfle am gaffael lleol i fusnesau dros gyfnod hir. Byddai buddsoddiad o dros £500m i gysylltu’r ddwy dref bwysig hon yn gwneud mwy i gadw’r iaith yn fyw yn siroedd Caerfyrddin a Cheredigion na’r un strategaeth iaith na’r un tasglu, waeth ba mor wych ydynt.

Yr hyn yr wyf yn chwilio amdano yw ymdeimlad o ddychymyg a gweledigaeth y gallai’r gorllewin gael gwasanaeth rheilffordd go iawn unwaith eto. Y dasg gyntaf i unrhyw Lywodraeth sy’n cymryd trafnidiaeth gyhoeddus o ddifrif yw sicrhau bod y llwybr rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth yn cael ei drin fel coridor trafnidiaeth o bwys cenedlaethol, sydd â gwasanaethau bysiau rheolaidd.

Ar ôl yr astudiaeth dichonoldeb a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru rydym angen rhaglen fuddsoddi fawr yn isadeiledd trafnidiaeth er mwyn adeiladu’r peiriant economaidd y gorllewin.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Community

Construction work due to begin on transforming Lampeter Leisure Centre next month

Published

on

AS PART of Ceredigion County Council’s wider Through-age and Wellbeing Strategy, Lampeter Leisure Centre will transform into a Wellbeing Centre. 

The Wellbeing Centre will provide a wide range of services that consider and improve the physical, mental and social aspects of an individual’s wellbeing. These Through-age services will include skills and employment advice, hardship and housing support, services for young people, support for carers and early support for Mental Health.

The Wellbeing Centre will also provide increased access to information, advice and assistance for residents on all council services. Providing opportunities for people to be physically active will remain a core component of the Wellbeing Centre. The proposed redevelopment will see a new fitness suite created on the ground floor, a spin studio and a multi-purpose room that can accommodate exercise classes on the first floor. 

To aid the transformation, Lampeter Leisure Centre will have to close to ensure that the essential building work can begin. The work is due to begin mid-July 2022.

An agreement has been put in place with the University of Wales Trinity St David’s to use their leisure facilities on their Lampeter campus while the work is being undertaken, meaning that all current users of the Leisure Centre will be accommodated.

The Council and the University are committed to continuing to work together even after the construction of the Wellbeing Centre, to ensure that there is provision within Lampeter for all sports and activities currently being played at the Leisure Centre to continue and develop.

Catrin M.S. Davies, Ceredigion County Council’s Cabinet Member for Culture, Leisure and Customer Services, said: “This significant capital investment in Lampeter Leisure Centre will ensure the future of the Centre for years and will meet the growing needs of children, young people, individuals and families in Lampeter and the surrounding area.” 

Use of the facilities at the Lampeter Campus will start week commencing Monday 11 July 2022 and will continue until the building work is complete which will be early in 2023.

Continue Reading

Community

New grants scheme launched to break barriers to accessing nature

Published

on

A £2MILLION funding pot designed to bolster community resilience by harnessing the power of nature is set to be launched by Natural Resources Wales (NRW) this summer.  

The launch of the Resilient Communities Grant Programme stems from calls for a green recovery from the Covid-19 pandemic – a recovery which places a stronger focus on action for nature and a recovery that spreads to every part of society.

 The Welsh Government’s declaration of a Climate and Nature Emergency has also galvanised communities, businesses and public bodies in Wales to work together to mitigate against and adapt to the impacts of climate change, now and in the future.

The Resilient Communities Grant will provide communities with the opportunities to restore and enhance nature in their local areas, particularly in Wales’ most disadvantaged communities, and those with little access to nature. Supporting the provision of more green space will also support the changes needed to make to society to respond to the challenges of the climate emergency and reverse the decline in biodiversity.

 With applications set to open in July, NRW is urging projects from across Wales to develop and submit proposals that have at their heart:

  • Opportunities to promote diversity and inclusion, particularly amongst communities that have less access to quality green spaces.
  • Creative ways to reconnect people with nature and their local environment to improve physical and mental health, confidence, self-esteem and encourage ‘green behaviours’.
  • Promoting health and wellbeing through therapy and nature, particularly interventions that tackle health inequalities.
  • Nature-based solutions that help communities feel safer and secure, for example improving greenspaces blighted by criminal activity.
  • Creating more opportunities to access nature, especially where this need is reflected in future development planning.
  • Opportunities to improving community awareness and understanding of climate risks, empowering communities to be involved in decision-making and taking action to tackle climate change impacts.
  • Ensuring communities feel a sense of connection and empowerment with their natural environment and have an active role over how it is managed and improved.
  • Creating opportunities for education and involvement in citizen science so communities have a better connection and greater understanding of their local environment and the benefits that a healthy environment can bring.

Gareth O’Shea, Director of Operations for NRW, said: “We have seen people connecting with nature during the Covid-19 pandemic and a greater appreciation of the way in which it underpins our health, our economy and our wider wellbeing.

“There has also been increasing recognition that the climate and nature emergencies are upon us, and its impacts are being felt amongst the parts of society that have contributed least to its acceleration. More needs to be done to mitigate and adapt now.

“Our Resilient Communities Grant Programme seeks to support that effort – providing communities with the opportunities to meet these challenges in a number of ways.

“From promoting the benefits of greater access to nature, tackling loneliness and exclusion and empowering people to influence the decisions made in their local areas, we’re encouraging people to submit proposals that can make a significant difference to the health, wellbeing and resilience of current and future generations.”

The Resilient Communities Grant Programme can provide 100% funding and applications are welcomed for amounts from £10,000 to £250,000. Applications can be made across different places and address multiple themes. Applicants who collaborate with other partners to submit joint applications are also warmly welcomed.

For further information on NRW’s Resilient Communities Grant Programme and the upcoming webinar, please visit: Natural Resources Wales / Current grant funding opportunities or contact grants.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Continue Reading

Community

Ceredigion man runs Cardiff half marathon as thank you to Wales Air Ambulance

Published

on

A CEREDIGION man has raised just under £2,000 for the Wales Air Ambulance as a thank you after its crews flew to the aid of him and his brother-in-law following an accident in 2014.

Jason Jarrams from Llwyncelyn was involved in a road traffic collision outside Llanarth, which resulted in him and his brother-in-law Jordan Wilson, being cut out of the wreckage.

Two air ambulances were sent to the scene and both patients were treated by the Wales Air Ambulance medics. Jordan was airlifted to the University Hospital of Wales, in Cardiff due to his head injuries and Jason went to hospital via a road ambulance. It is believed that Jordan was the first Wales Air Ambulance patient to receive a general anaesthetic at the roadside.

As a thank you – Jason, 34, set himself the huge challenge of running the Cardiff Half Marathon for the lifesaving Charity, whilst also trying to lose weight.

Jason, who now lives in Llangeler said: “I’ve run the Cardiff half for the air ambulance because unfortunately their services were required when we had two of their amazing choppers loaded with the best crews there are at our road traffic collision. My brother-in-law required extensive medical care at the roadside with slipped discs in his back, broken ribs, broken eye socket and with loads of cuts and bruises. I suffered with a broken fibula and tibia which required surgery to correct and two broken ribs on the sternum.”

Jason spent 11 days in hospital and Jordan was discharged after four days, Jason said: “Jordan was flown to the University Hospital of Wales due to his head injuries, it took less than half an hour to get there by air ambulance which to me is hard to get my head around.

“This service in Wales is absolutely critical to access remote areas and the speed in which the patient can get to the required specialist hospital is critical. Every second counts and I’m glad to say we can count on Wales Air Ambulance.” 

After the accident Jason lost an incredible six stone and then set his eyes on completing the virtual Cardiff half marathon, which he did in 2 hours and 25 minutes.

He added: “I had two friends run it with me and I set a very respectable time and found it fairly easy. The other two who took part with me are not much short of athletes with one just retired from rugby and the other training to swim the Chanel this year for charity, I kept up well and thoroughly enjoyed it.”

Jason is grateful to everyone who contributed to his fundraiser or supported him with his training or during the virtual Cardiff half Marathon and the recent Cardiff half marathon. He ran the last race by himself.

The utilities operator said: “The support I’ve had from everyone has been nothing shy of incredible, my amazing other half has been with me all the way fully supporting what I’m doing and listening to me rant about my bad runs. My family have been totally amazing with my mum, sister and my other half all coming to Cardiff for the event to watch me start and finish, they all said it was very emotional to see me finally complete the event that had been on my lips for over a year.” 

The Wales Air Ambulance celebrated its 21st anniversary on St David’s Day 2022. Now operational 24/7, the Charity needs to raise £8 million every year to keep its emergency helicopters flying and its RRV’s on the road.

Jason’s employer Volac facilitated £1,000 from a charity fund set up by the company’s founder he added: “I was totally taken aback by it and respect the company I work for doing this.”

Katie Macro, Campaigns Manager for Wales Air Ambulance, said: “It is always heartwarming when we hear stories of former patients who go on to fundraise for the Charity after they’ve experienced how essential our service is. A huge thank you to Jason for completing the Cardiff Half Marathon in aid of our lifesaving Charity and to everyone, especially his employers, who have supported him in his fundraising and weight loss journey. Donations like this one will help us to continue to be there for the people of Wales when they need us most, whether that is by air or via our rapid response vehicles. Your support is much appreciated.”

Wales Air Ambulance offers advanced critical care and is often described as a ‘Flying ED’.

The on-board consultants and critical care practitioners are highly skilled and carry some of the most pioneering medical equipment in the world. They can deliver blood transfusions, administer anaesthesia, and undertake emergency operations at the scene of the incident, before flying the patient directly to specialist care.

There’s still time to show your support to Jason by donating to his Just Giving page Jason Jarrams www.justgiving.com/fundraising/jason-jarrams

Continue Reading

Popular This Week