Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Dr Siôn yn croesawu Prosiect Cylch Caron

Published

on

Croeso i gynlluniau iechyd: Dr Sion James

Croeso i gynlluniau iechyd:
Dr Sion James

MAE MEDDYG teulu Tregaron, Dr Siôn James, yn croesawu prosiect Cylch Caron a fydd yn diogelu gwasanaethau iechyd a gofal iechyd lleol at y dyfodol.

Bydd Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn ganolfan gwbl integredig ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y dref a’r cyffiniau.

Dywedodd Dr James: “Yr egwyddor cyffredinol sy’n sail i’r prosiect hwn yw y dylai cleifion gael gofal mor agos i’w cartrefi â phosibl. Ym meddygfa deulu Tregaron, rydym eisoes yn gweithio ar y cyd ag Ysbyty Cymunedol Tregaron a chartref gofal Bryntirion er mwyn diwallu anghenion ein cleifion sy’n byw’n hirach ac sydd ag anghenion gofal mwyfwy cymhleth.

“Ar hyn o bryd rydym yn gwneud y mwyaf o’r cyfleusterau sydd gennym ond, pan gaiff y ganolfan newydd ei hadeiladu byddwn yn gweld manteision nid yn unig o safbwynt yr adeilad pwrpasol, modern, ond hefyd y gwerth ychwanegol a geir o gydweithio’n agos ar draws ffiniau proffesiynol – canlyniad cyfathrebu gwell yw gwasanaeth gwell i’n cleifion.

“Mae’r gymuned iechyd leol eisoes yn creu’r seilwaith ar gyfer pan fydd yr adeilad yn cael ei greu. Ar hyn o bryd, rydym yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i’n cleifion: o drin mân anafiadau a llawdriniaethau i sgrinio ar gyfer cyflyrau megis diabetes, cynnal clinigau bydwragedd a llawer iawn mwy.

“Rwy’n byw yn ardal Tregaron, cefais fy magu yma ac yn byw yma nawr gyda fy ngwraig a 3 o blant. Rwy’n gobeithio tyfu’n hŷn yma a defnyddio Canolfan Cylch Caron fy hunan. Edrychaf ymlaen at weithio ar y prosiect er mwyn gwneud iddo weithio ar gyfer y gymuned leol.”

Bydd Cylch Caron yn darparu adeilad newydd sbon lle cynhelir g w a s a n a e t h a u iechyd a gofal c y m d e i t h a s o l ochr yn ochr gyda llety arbenigol i unigolion ag anghenion gofal yng nghanol Tregaron. Bydd yr adeilad newydd hwn yn disodli ysbyty c y m u n e d o l Tregaron, cartref gofal Bryntirion a meddygfa deulu Tregaron.

Ar ymweliad ddydd Iau 24 Mawrth, dywedodd Mark D r a k e f o r d , G w e i n i d o g Iechyd a Gwasanaethau Cymdei thas o l , fod tir wedi’i brynu ar gyfer prosiect Cylch Caron. Mae’r datblygiad, a arweinir gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion, yn cynrychioli buddsoddiad o £8.1m gan Gyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Llywodraeth Cymru i gyflawni gweledigaeth gwasanaethau cynaliadwy yn un o rannau mwyaf gwledig Cymru.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

New Children’s Book based on local fisherman

Published

on

CHILDREN’S AUTHOR Natalie L Davies has written a story based on local man, Mickey Beechey, of Llangrannog.

The book is available on Amazon.

Natalie said: “I’ve written a series of children’s books with the central character, the lovely ‘Mickey the Fisherman’. The first book is called ‘Pollution’, and is a bright colourful and fun book with a valuable message.”

The book is available to buy on Amazon in both paperback and kindle, and can be found at: mybook.to/mickeythefisherman.

Continue Reading

Community

Council supports the Learning Disabilities ‘My Charter’

Published

on

CABINET members and senior officers in Ceredigion have signed ‘My Charter’. In doing so, Ceredigion County Council have become the first council to sign up to the charter. My Charter was written by people who have learning disabilities in West Wales.

The charter says that people who have learning disabilities want to have more chances in life, more choice and to be listened to. It also says that people who have learning disabilities want to be treated as adults, to be given dignity and respect and that their information is kept private.

Councillor Alun Williams is the Cabinet member responsible for Adult Services. He said: “People with learning disabilities have the same aspirations, hopes and feelings as everyone else. They deserve the same services and to be treated equally in a way that’s appropriate to their needs. I’m delighted that Ceredigion has become the first council to sign the charter, and I’m looking forward to seeing how this can positively influence the way our population of people with learning disabilities are treated in the future.”

The charter was developed by people who have learning disabilities from across Ceredigion, Pembrokeshire and Carmarthenshire.

Continue Reading

Community

Ceredigion Leisure Centres Summer holiday programme

Published

on

A BUSY TIMETABLE of inclusive summer holiday activities for children has been organised across all Ceredigion County Council-run leisure centres in the county.

From football to bouncy castle sessions, from cycling skills to archery, there’s a wide variety of activities to choose from over the course of the summer.

There will also be day camps and multi-skills activity days available at some of the leisure centres, for children to attend for the whole day. There’s even a day trip to the beach with Teifi Leisure Centre!

A range of learning to swim programmes are available at Lampeter Swimming Pool and Plascrug Leisure Centre across the summer holidays. A week of swimming lessons will be delivered solely through the medium of Welsh in Plascrug Leisure Centre starting on 5 August.

Councillor Catrin Miles is the council’s Cabinet member with responsibility for Leisure Services. She said: “Ceredigion Actif is once again providing a busy timetable of fun activities during the summer. It’s a healthy and worthwhile way for children to spend their time during the summer.”

Booking for sessions is essential and staff at leisure centres reserve the right to cancel any session if attendance is too low.

For further information on the summer holiday activities planned, visit the Ceredigion Actif website.

Continue Reading

Popular This Week