Connect with us
Advertisement
Advertisement

Uncategorized

Y Gweinidog Addysg yn croesawu Adroddiad rhagorol Ceredigion gan Estyn

Published

on

Y GweinidogMAE’R GWEINIDOG Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, wedi croesawu’r adroddiad ‘”Rhagorol” a roddwyd i awdurdod lleol Ceredigion gan Estyn. Galwodd hefyd ar i awdurdodau lleol ledled Cymru ddilyn eu hesiampl.

Yn ôl yr adroddiad a gyhoeddwyd dyfarnwyd graddau rhagorol i’r awdurdod lleol mewn meysydd sy’n cynnwys arweinyddiaeth, cynhwysiant cymdeithasol a lles disgyblion, cymorth ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol a gweithio mewn partneriaeth. Nodwyd hefyd mai cyfraddau presenoldeb ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd Ceredigion oedd yr uchaf yng Nghymru.

Dywedodd y Gweinidog: “Dyma adroddiad gwych i’r system addysg yng Nghymru a charwn longyfarch yr athrawon, yr ysgolion ac awdurdod lleol Ceredigion yn bersonol am yr holl waith a wnaed ganddynt yn codi safonau ac anelu at ragoriaeth. Mae’r hyn a wnaethant yn tystio i’r ffaith bod y gwelliannau sydd angen eu cyflwyno yn ein hysgolion o fewn ein cyrraedd.

“Rwy’n cydnabod bod anghenion ac amgylchiadau pob awdurdod lleol yng Nghymru yn wahanol ond, o ran y meysydd lle mae angen gwella, mae Ceredigion yn arwain y ffordd.

“Mae’n amlwg felly bod arweinyddiaeth o’r radd flaenaf yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Arweinyddiaeth ar y lefelau uchaf o fewn y cyngor ac arweinyddiaeth yn ysgolion Ceredigion. Hynny, ynghyd â’r sylw parhaus ar les a chyflawniad disgyblion, sydd wrth wraidd llwyddiant a pherfformiad yr awdurdod lleol.

“Yr her i bawb ohonom nawr yw gweld lle gallwn ddysgu o esiampl Ceredigion a sicrhau ein bod yn rhannu’r arferion gorau mor eang ag y bo modd – rhwng ysgolion â’i gilydd, rhwng awdurdodau â’i gilydd a rhwng consortia â’i gilydd.”

Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, “Mae hwn yn ganlyniad rhagorol i Geredigion.O’r pymtheg dyfarniad a nodwyd yn yr adroddiad, rwyf wrth fy modd i weld bod Ceredigion yn rhagorol mewn 11 ohonynt ac yn dda mewn 4. Rwy’n credu bod hyn yn arwydd clir o ansawdd y ddarpariaeth a gyflwynir yma yng Ngheredigion gan dîm ymroddedig o weithwyr proffesiynol dan arweiniad Eifion Evans (y Cyfarwyddwr Strategol) ac Arwyn Thomas a Barry Rees (y Penaethiaid Gwasanaeth). Mae hefyd yn adlewyrchu’n gadarnhaol ar ymrwymiad Cynghorwyr Ceredigion sydd wedi pennu Addysg fel un o’n meysydd blaenoriaeth o bwys.”

Dywed yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Dysgu, y Cynghorydd Hag Harries, “Rwy’n teimlo’n hynod falch o’r adroddiad hwn, yn enwedig am ei fod yn cydnabod yr ymdrech sylweddol a wnaeth y tîm i sicrhau’r dyfarniad. Mae cynghorwyr a staff Ceredigion wedi gweithio’n ddiflino dros nifer o flynyddoedd i gyrraedd y safon uchel hwn o wasanaeth. Un ffactor sy’n arbennig o ddymunol i mi yw ein bod yn gallu dangos lefelau uchel o berfformiad ym mhob un o’r cyfnodau addysg.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Aberystwyth man sent to prison

Published

on

A 50-YEAR-OLD man from Ceredigion appeared at Haverfordwest Magistrates’ Court on Monday (Sept 16) to face a charge of being intoxicated in a public place, whilst he was prohibited from doing so.

Malcolm Roy Edwards of Queens Road, Aberystwyth, pleaded guilty to being drunk in public in Llanrystud when he was prohibited from doing so after being made subject to a criminal behaviour order by Aberystwyth magistrates on October 12, 2017.

He also admitted breaching that order by committing this offence on September 11 this year.

Magistrates sent Edwards to prison for 18 weeks, as they felt the offence was serious having been aggravated by the offence being committed whilst on a community order.

He must also pay £122 victim surcharge, and the community order was revoked.

Continue Reading

Uncategorized

Ceredigion Day Centre meet the Dream Team

Published

on

On Monday 9 September, the Dream Team visited staff and service users at, Canolfan Meugan Community Support Base for adults with learning disabilities and older people, to showcase the ‘My charter’. The Learning Disabilities ‘My Charter’ West Wales was written by people who have learning disabilities in West Wales.

The Dream Team is made up of the people who wrote the Charter. The Charter says that people who have learning disabilities want to have more chances in life, more choice and to be listened to. It also says that people who have learning disabilities want to be treated as adults, to be given dignity and respect and that their information is kept private.

Organisations, businesses and individuals are encouraged to show their support by signing up to the My Charter.

Go to www.ldcharter.com for more information on ‘My Charter’.

Continue Reading

Uncategorized

AM and MP help ease complicated bus pass application process

Published

on

Elin Jones AM and Ben Lake MP have offered to help constituents who need to renew their Bus Passes, after raising concerns about the change in the renewal process.

As the current Concessionary Travel Passes run out at the end of the year, Transport For Wales have asked pass holders to reapply online, however Elin Jones and Ben Lake have raised concerns that the process is over complicated and that applying online rather than via a paper form will exclude many.

Initially, if applicants wanted a paper form, TfW said that applicants had to call a helpline and were warned the process would take a long time. So, as thousands went onto the website, it crashed under the weight of demand.

However, with the website expected to be back up and running soon, Elin Jones and Ben Lake have offered to help constituents reapply.

Elin Jones said:

“Bus pass users have been told that their current passes will be accepted for travel until 31 December 2019, however after that they will need to have the new pass.

“The application process has been muddled by urging people to reapply online. We know that many over 60s and disabled people may not have internet access or may be unfamiliar with its use.

“To simplify the process, I am offering the support of my office to try and help constituents with the process of reapplying for their bus pass, and Ben Lake MP is doing the same.

“If constituents would like to collect a paper form, or if they require assistance applying on paper or online, then they are welcome to contact us and we would be glad to assist, either by arranging a visit to either of our offices, or by sending forms to you.”

Ben Lake added:

“We know how vital access to buses are to many older and vulnerable people in Ceredigion, and I hope that we will be able to help as many people as possible to keep this access.”

Continue Reading

Popular This Week