Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Tate to work for the first time with Ceredigion Museum on new exhibition

Published

on

BETWEEN 6 April and 29 June, Ceredigion Museum will display a group of works on loan from Tate for the first time. The pictures, including three Henry Moore drawings, will form part of the museum’s upcoming exhibition Sheep, which will look at the history, heritage and culture of sheep farming communities and their wider relationship with the land and landscape in Wales.

All of the works from Tate feature depictions of sheep, which alongside the Henry Moore drawings include: a Joseph Beuys drawing and a screen-print on paper ‘Sheep B’ by the Israeli artist Menashe Kadishman. Bringing these to the museum will be a real highlight for the public and offers an exciting opportunity to see Welsh artists exhibit their work alongside internationally significant works of art as well as Ceredigion’s own collection.

To make these loans possible, funding has been provided by the Weston Loan Programme with Art Fund; created by the Garfield Weston Foundation and Art Fund, the Weston Loan Programme is the first ever UK-wide funding scheme to enable smaller and local authority museums to borrow works of art and artefacts from national collections.

Further funding has been provided by Arts Council of Wales, The Ferryman Project: Sharing Works of Art which is supported by National Lottery players through the National Lottery Heritage Fund, the John Ellerman Foundation and Art Fund.

A cross-disciplinary symposium ‘Future Landscapes’, on 9 -10 May, will accompany the exhibition to further the discussions and dialogues inspired by the work featured in the exhibition.

Contributing artists include Miranda Whall who is working on a series of pieces relating to landscape; the first, called ‘Crossed Paths’ looks at the story of the upland mountains of Wales told from the perspective of a sheep. New work in a variety of media including installation, film and sculpture will be on display by artists Short and Forward, Christine Mills, Morag Colqhuon, Carwyn Evans and photographer Marian Delyth.

Alongside the exhibition, artist/filmmaker Ffion Jones will be engaging with sheep farmers to make a new piece in collaboration with farming communities with inspiration from the agricultural collection at Ceredigion Museum. The final work will be shown as part of the exhibition.

Alice Briggs, Assistant Curator at Ceredigion Museum said, ‘The funding for Sheep from the Weston Loan Programme with Art Fund and others will have a lasting legacy beyond just the exhibition. Its support of the necessary upgrades and accompanying programmes will enable the museum to borrow other important artefacts and treasures to display in the future – we already developing more plans to borrow artefacts from the British Museum and National Museum of Wales in 2020; making the culture and heritage of the region more accessible to the people of Ceredigion.”

Sophia Mason, Trustee of the Garfield Weston Foundation, said, ‘We are so delighted to start the second year of our Weston Loan Programme with an exhibition in Wales. It’s incredible to see how much this programme is empowering museums like Ceredigion as well as ensuring our national treasures can be seen by audiences in the context of their own area and local heritage.”

Stephen Deuchar, Director of Art Fund, said, “The Weston Loan Programme with Art Fund is about encouraging museums to share their collections with each other and bringing new benefit and opportunity to their visitors. We’re proud to be working with the Garfield Weston Foundation to realise this important national programme.”

The exhibition will open on Saturday, 6 April at 12pm. Ceredigion Museum is open Monday to Saturday, from 10am to 5pm and entrance is free. See more information here: www.ceredigionmuseum.wales

Workshops linked to the exhibition:
Woolly Workshops at Easter
· 18 April, 2 – 4pm: Get creative this Easter in our woolly workshop for families which is a free workshop (donations welcome)
· 27 April, 12.30 – 4.30pm: Learn how to make a beautiful needle felt sheep using Welsh wool with artist Ruth Packham. Age 14+ and it is £22 for a ticket (limited places, booking essential)

Future Landscapes symposium, 9-10 May– www.ceredigionmuseum.wales/futurelandscapes

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Community

CERED wins Careers Wales Valued Partners Award

Published

on

CERED staff were presented with a Silver Award Certificate, based on the work the Menter is doing to help students prepare for their future careers, at a special awards ceremony in Cardiff on 14 November.

The Valued Partners Award, which is organised by Careers Wales, recognises the support CERED provides to schools and young people to help them better understand the world of work and more specifically the importance and value of Welsh in the workplace.

Non Davies, CERED Manager said, “CERED is delighted to be recognized as a Valued Partner. The work that Rhodri Francis and the rest of the staff have done delivering Welsh in the Workplace sessions is extremely important to ensure that our young people understand the value of the Welsh language. The information presented often changes young people’s attitudes towards the Welsh language and positively influences their decisions when considering their future.”

Careers Wales creates links between education and employers by bringing schools and businesses together to inform, inspire and engage young people in their future careers.

Launched in 2018, the Business Education Exchange now offers schools the opportunity to engage with over 13,500 employers across Wales through a host of different activities.

As a Valued Partner, CERED has worked with Careers Wales for a number of years now delivering a ‘Welsh in the Workplace’ session to Year 9 pupils as part of ‘Your Choice, Your Future’ days. These career days are held at every Secondary School in Ceredigion on an annual basis.

More than 50 companies from all over Wales attended the awards ceremony in Cardiff, with BBC Radio Wales presenter Jason Mohammed at the helm.

Nikki Lawrence, Chief Executive of Careers Wales, said, “The Valued Partners Award scheme is vital to the work that Careers Wales does, and we really appreciate the support we receive from all our Valued Partners. Ultimately, we would love for employers to contribute to the national curriculum to ensure that the skills students develop will be useful for evolving workplaces.”

“Without our Valuable Partners, we would not have been able to reach so many students so early in the process, for which we are very grateful.”

For more information on how to work with Careers Wales to help raise young people’s awareness and spark their interest in the world of work, email employerengagement@careerswales.co.uk

CERED yn ennill Gwobr Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru

Cyflwynwyd Tystysgrif Gwobr Arian i staff CERED ar sail y gwaith mae’r Fenter yn ei wneud yn helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd.

Mae Gwobr Partneriaid Gwerthfawr, sy’n rhoddedig gan gwmni Gyrfa Cymru, yn cydnabod y cymorth mae CERED yn ei roi i ysgolion a phobl ifanc i’w helpu i ddeall y byd gwaith yn well ac yn fwy penodol pwysigrwydd a gwerth y Gymraeg yn y gweithle. Cyflwynwyd y wobr mewn seremoni wobrwyo arbennig yng Nghaerdydd ar 14 Tachwedd.

Dywedodd Non Davies, Rheolwr CERED, “Mae CERED yn bles iawn o gael ei gydnabod fel Partner Gwerthfawr. Mae’r gwaith mae Rhodri Francis a gweddill y staff wedi ei wneud yn cyflwyno sesiynau Cymraeg yn y Gweithle yn hynod bwysig i sicrhau bod ein pobl ifanc yn deall gwerth y Gymraeg. Yn aml mae’r wybodaeth a gyflwynir yn newid agweddau pobl ifanc at y Gymraeg ac yn dylanwadu yn bositif ar eu penderfyniadau wrth ystyried eu dyfodol.”

Mae Gyrfa Cymru yn creu cysylltiadau rhwng addysg a chyflogwyr trwy ddod ag ysgolion a busnesau ynghyd i hysbysu, ysbrydoli a thanio diddordeb pobl ifanc yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Cafodd y Gyfnewidfa Addysg Busnes ei lansio yn 2018, ac erbyn hyn mae’n cynnig cyfle i ysgolion ddod i gysylltiad â dros 13,500 o gyflogwyr ledled Cymru trwy gyfrwng llu o wahanol weithgareddau.

Fel Partner Gwerthfawr, mae CERED wedi gweithio gyda Gyrfa Cymru ers nifer o flynyddoedd bellach gan gyflwyno sesiwn ‘Cymraeg yn y Gweithle’ i ddisgyblion Blwyddyn 9 fel rhan o ddiwrnodau ‘Eich Dewis, Eich Dyfodol’. Caiff y diwrnodau gyrfa hyn eu cynnal ym mhob Ysgol Uwchradd yng Ngheredigion yn flynyddol.

Roedd dros 50 o gwmnïau o bob cwr o Gymru yn bresennol yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, a Jason Mohammed, cyflwynydd BBC Radio Wales, oedd wrth y llyw.

Meddai Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru, “Mae cynllun Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr yn hollbwysig i’r gwaith mae Gyrfa Cymru yn ei wneud, ac rydym wir yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth a gawn gan bob un o’n Partneriaid Gwerthfawr. Yn y pen draw, byddem wrth ein bodd pe bai cyflogwyr yn cyfrannu at y cwricwlwm cenedlaethol er mwyn sicrhau y bydd y sgiliau mae myfyrwyr yn eu datblygu yn ddefnyddiol i weithleoedd sy’n esblygu.”

“Heb ein Partneriaid Gwerthfawr, ni fyddai modd i ni gyrraedd cynifer o fyfyrwyr mor gynnar yn y broses, ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am hynny.”

I gael mwy o wybodaeth am sut i weithio gyda Gyrfa Cymru i helpu i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc a thanio eu diddordeb yn y byd gwaith, e-bostiwch employerengagement@careerswales.co.uk

Continue Reading

News

Spate of overnight burglaries in Clarach, Bow Street and Ponterwyd

Published

on

POLICE are investigating a spate of burglaries overnight in Clarach, Bow Street and Ponterwyd.

A number of burglaries have been reported, with entry forced to businesses and CCTV cameras damaged or removed.

In Bow Street, entry was forced into an agricultural merchants, where items were taken; and CCTV was removed from a business.

Two vehicles – a VW Passat – registration plate CU16 OAL – and an Audi – registration YT09 TWL – were also reported stolen from a garage in the village.

A VW Crafter – registration plate GM16OTP, along with tools and equipment were stolen from a business in Ponterwyd.

Four businesses at Nantallan Business Park were targeted:

Bikes and steamers were reported stolen from one, a generator and two boxes containing LED lighting from another, a Mitsubishi L200 flatbed truck taken from the third, and tools stolen from a fourth.

Police are treating the incidents as linked, and would like to speak to anyone with information or who witnessed any suspicious behaviour in the Clarach and Bow Street areas.

Continue Reading

News

Police confirm Ellie Bryan, 18, died in collision

Published

on

DYFED-POWYS POLICE can confirm the woman who tragically died following a collision at Commins Coch was Ellie Bryan, from Aberystwyth.
The 18-year-old was a passenger in a Vauxhall Astra which was involved in a collision at around 10pm on Saturday, November 16.
Her family has released the following statement: “We are distraught by our loss of Ellie. She will be missed by us all.
“Ellie was a loving daughter, sister and granddaughter.
“We would like to thank everyone for their support at this devastating time.
“We would appreciate having time to grieve in privacy.”
Police continue to appeal for witnesses or anyone with information about the collision to contact the Serious Collision Investigation Unit.
You can report information online at: http://bit.ly/dppReportOnline, by email at: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk or by calling 101.
If you are deaf, hard of hearing or speech impaired text the non-emergency number on 07811 311 908. Quote reference: DP-20191116-353.

Continue Reading

Popular This Week