Connect with us
Advertisement
Advertisement

News

Ariannu newydd ar gyfer Swyddfeydd Post

Published

on

Ariannu newydd ar gyfer Swyddfeydd PostCYMUNEDAU a’r Gweinidog Tlodi daclo Jeff Cuthbert wedi cyhoeddi newydd i Swyddfeydd Post er mwyn helpu swyddfeydd post ledled Cymru. Mae bron i £340,000 o grantiau cyfalaf yn cael eu rhoi i 32 o swyddfeydd post i’w helpu i gynnal y r’l bwysig sydd ganddyn nhw mewn cymunedau lleol ac i wellaír gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu. Mae’r grantiau hyn gan Gronfa Arallgyfeirio Swyddfeydd Post Llywodraeth Cymru sy’n helpu swyddfeydd post lleol i ehangu eu busnesau a darparu gwasanaethau newydd i’r gymuned. Yn y cais, roedd yn rhaid i’r ymgeisydd ddangos ei fod wedi ymgynghori ‚ir gymuned ynghylch ei gofynion a’i dyheadau a dangos sut mae’n bwriadu arallgyfeirio ei wasanaethau. Ym mis Hydref 2010, llwyddodd Mrs Fay Davies, Pennaeth Swyddfa Bost Williamstown gael grant o £20,000 i ailwampio ei swyddfa bost yno. Yn y rownd ddiwethaf hon o grantiau, bydd y swyddfa bost hon yn cael £20,000 ychwanegol i drosi islawr y swyddfa bost yn siop printio, gosod CCTV ac i baentio tu allan yr adeilad. Wrth wneud sylw am y cyhoeddiad heddiw, dywedodd y Gweinidog: ‘Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gymryd camau i wella cymunedau lleol a chefnogi’r economi. Gyda’r Gronfa Arallgyfeirio Swyddfeydd Post, rydym wedi gallu rhoi cymorth ymarferol i’r bobl fusnes sy’n rhedeg ein swyddfeydd post. Ers ei sefydlu, mae £6.6 miliwn oír Gronfa wedi cael ei roi i 442 o swyddfeydd post ledled Cymru. ‘Mor boblogaidd oedd y gronfa, fe wnaethom benderfynu rhoi rhagor o arian ynddi hi, ond bellach, mae’r Gronfa’n wag. “Dyma’r tro olaf y bydd modd ymgeisio am arian o’r gronfa hon.” Mae’r grantiau a gyhoeddir heddiwín cynrychioli’r rownd derfynol o gyllid. Fe’u rhoddir i swyddfeydd post yn Ynys MÙn, Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Ceredigion, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Thorfaen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

New Quay RNLI lifeboat crew trains with lifeguards

Published

on

NEW QUAY lifeboat station hosted a special training evening with the lifeboat crew and Ceredigion’s RNLI lifeguards last week.

Pete Yates, one of New Quay RNLI’s inshore lifeboat helms, worked closely with Ceredigion lifeguard supervisor, Tirion Dowsett, to plan scenarios for the teams to practice working together in casualty care situations.

A large scale scenario included four casualties to be dealt with by the inshore lifeboat crew and two lifeguard teams on a nearby beach, whilst a third lifeguard team and lifeboat crew members dealt with a separate scenario at the lifeboat station.

Pete said: “It was a great evening of training. We had 9 lifeguards and 13 lifeboat crew in attendance.

“The main scenario included casualties suffering from hypothermia and propeller injuries. A second scenario involved a mechanic suffering head injuries in the forepeak of the all-weather lifeboat and requiring extraction on a stretcher.

“On completion of these scenarios we all gathered back at the station where one of our senior crew members sprung a great act at being a diabetic having a hypo, and being suitably angry and aggressive.”

Roger Couch, New Quay RNLI’s Lifeboat Operations Manager, added: “It was great for our lifeboat crew members to work with the lifeguards as it builds a deeper understanding of each other’s roles and encourages teamwork between us. This is of great benefit when dealing with real life casualty care situations.”

Continue Reading

News

Coastguard rescues dog stuck on cliffs

Published

on

LAST TUESDAY (Aug 27), New Quay RNLI’s inshore D-class lifeboat, Audrey LJ, was tasked by Milford Haven Coastguard to assist the Coastguard with a dog stuck on the cliffs near New Quay.

The volunteer crew launched the inshore lifeboat at 1.50pm with four crew members on board and made their way south down the coast.

Brett Stones, New Quay RNLI’s helm said: “We located the dog on the cliffs by Castell Bach, near Cwmtydu. We stood by while the Coastguard team caught the animal. The dog was unharmed and safe with the Coastguard so we were stood down.

“However, while returning to station we were then tasked to a small vessel with engine failure. We towed the stricken boat with three people on board back to New Quay. We rehoused the inshore lifeboat and it was ready for service by 2.40pm.”

Continue Reading

featured

New maintenance Lorries cut carbon emissions

Published

on

The Ground Maintenance Team has purchased three new lorries to support ground maintenance services in Ceredigion.

The new lorries will move Ceredigion County Council’s Ground Maintenance Service’s equipment to and from the grounds that they look after. The lorries will also take cut grass away for composting. This provides the most efficient way of maintaining the areas that the team is responsible for.

Councillor Dafydd Edwards is the Cabinet member responsible for Highways and Environmental Services together with Housing. He said: “The new vehicles replace ones which had provided excellent service for almost 20 years. They are fitted with Euro 6 engines which are considerably more efficient and better for the environment.”

The Grounds Maintenance Team is also incrementally introducing electric-powered mowers, blowers, hedge cutters and strimmers into its fleet. This equipment is better for the environment, is easier to use and causes less noise and vibration.

The new lorries support Ceredigion County Council’s commitment to be a net-zero carbon council by 2030.

Continue Reading

Popular This Week