Connect with us
Advertisement
Advertisement

Community

Specialist INTACT PCSOs support more than 235 referrals

Published

on

PCSO 8040 Laura Edwards and the INTACT team have set up ‘Round 2’, a diversionary boxing scheme for young people in our community. (Credit - Milford Haven Police)

INTACT is our multi-agency partnership programme to tackle Serious Violence and Organised Crime in Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire and Powys – and aims to keep our communities safe together. 

One of the priorities of the programme is early intervention and prevention, and this work is undertaken by our dedicated team of INTACT PCSOs who were appointed in April 2021.

The team are very much a ‘specialist NPT’, and have supported more than 235 referrals through a project called 121 Trusted Adult Work (supporting children, young people and vulnerable adults to access the right help at the right time) or group interventions since the pilot started in May 2021. 

They have also contributed to problem solving around the management of Organised Crime Groups and have educated more than 5,000 people about the signs and harms associated with different types of Serious Violence and Organised Crime.  

A young man from Pembrokeshire turned his life around, gained employment and the interventions and support he needed before potentially engaging in the use and supply of Class A Drugs through an INTACT PSCO.

After being the subject of a Section 23 Misuse of Drugs Act warrant, where he was found in possession of a small amount of cannabis, he was issued with an Adult Community Resolution, with the condition to engage fully with the INTACT Early Intervention and Prevention team. 

He fully engaged with them, and the team signposted him to Futureworks, specialising in employment and skills services, and supported him to access appointments at the Job Centre. As a result he secured employment. But he was also supported in finding the medical and social support he required, and his wellbeing and behaviour has improved greatly.

‘Round 2’ is another great example of early intervention in Pembrokeshire, providing opportunities for young people through boxing.  

It is a boxing intervention for young people who have been identified by the INTACT team as vulnerable to exploitation or harm. The ninety minutes sessions are held every Tuesday, and during this time, participants engage in a boxing training session.

They also learn useful skills to help them in everyday life such as discipline, managing emotions and calming strategies that come hand in hand with boxing.

The intervention is designed to be an engaging and innovative diversionary activity for young people who may be at risk of falling into wrong crowds or paths. As well as boxing training, sessions are delivered on the risks of County Lines – a term used to refer to the distribution of drugs across the country, where many young and vulnerable people are exploited and pulled in to work for dealers higher up the criminal chain.

The team have succeeded in securing more funding for this popular initiative, meaning many more people will benefit from this intervention in the future. 

Sessions will be held weekly at Pembroke and Pembroke Dock Boxing Club, which is located at 19-22 Water Street, in Pembroke Dock.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Charity

Local Businesses help raise astonishing £10,000 for Cardio-Respiratory Ward at Bronglais Hospital

Published

on

THE ORGANISERS of the 2021 Aberystwyth Businesspersons’ Lunch have donated the £10,000 proceeds to the Cardio-Respiratory Ward at Bronglais Hospital.

Consultant Cardiologist Dr Donogh McKeogh; Aled and Rose Rowlands;

John Davies’ widow Ann; Frank Bridle; John’s daughter and son, Angharad

and Rhodri; and Iestyn Leyshon

The lunch last December was in memory of well-known local businessman, jeweller and musician John Davies, who had helped organise the annual lunch for many years but sadly passed away just a few months before.

“John was such a lovely man, a pillar of the town and so well thought of, that we decided it was fitting that the lunch should be in his memory and that the proceeds should go to the cardiac unit where he had been treated for so many years,” said Aled Rowlands, who organised the lunch along with Frank Bridle, Layla Mangan, Gary Pemberthy, Huw Bates and Iestyn Leyshon.

“It was a very successful day, with nearly 200 people enjoying a lunch, comedian, band, auction and raffle. It was a fitting tribute to John who was such a big part of the town.”

John Davies joined his parents’ business at T J Davies at the age of 16 where he worked for 64 years after leaving Llandaff Cathedral School. He passed away in August 2021, at the age of 80.

John’s wife Ann and children Angharad and Rhodri said: “We were delighted at the generous amount that was raised in his memory at the Businesspersons Christmas lunch.

“Charity work was important to John, through his membership of the Lions Club and it is fitting that the money raised went to a department where he personally received such care and attention from Dr McKeogh and his team.

“John will be remembered not only as a businessman but also as a keen and talented trumpeter, playing with Aberystwyth Town Band, Aber Jazz and Philomusica, to name but a few, as well as playing carols with the Town Band every Christmas Day around Bronglais Hospital wards and care homes in the town.”

Pictured at the cheque presentation at Bronglais Hospital are (from left) Consultant Cardiologist Dr Donogh McKeogh; Aled and Rose Rowlands; John Davies’ widow Ann; Frank Bridle; John’s daughter and son, Angharad and Rhodri; and Iestyn Leyshon.

Continue Reading

Community

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd Aberystwyth

Published

on

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth
Bydd Gweinidog Iechyd Cymru yn agor canolfan newydd gwerth £1.7 miliwn i hyfforddi staff y gwasanaeth iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 30 Medi).
Mae’r Brifysgol wedi creu ystafelloedd ymarfer clinigol ansawdd uchel, yn ei Chanolfan Addysg Gofal Iechyd newydd, sydd gyferbyn ag Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Cafodd y datblygiad gwerth £1.7 miliwn ei gefnogi gyda grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru.
Rhan ganolog o’r safle newydd yw Uned Sgiliau Clinigol gydag ardaloedd efelychu ansawdd uchel sy’n adlewyrchu taith y claf o’r cartref a gwasanaethau cymunedol i asesu, gofal wedi’ i gynllunio a gofal acíwt.
Mae’r offer addysgu newydd yn cynnwys dyfeisiadau realiti rhithwir ar gyfer profi heneiddio a modelau dynol sy’n efelychu ystod eang o gyflyrau iechyd.
Dechreuodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio ar eu hastudiaethau yn y Ganolfan ym Mhrifysgol Aberystwyth ddechrau mis Medi.
Disgwylir y bydd y datblygiadau newydd yn hwb mawr i ymdrechion i gadw a recriwtio staff i’r gwasanaeth iechyd, yn enwedig yn y Canolbarth.
Dywedodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan AS: “Rwy’n falch iawn o agor y ganolfan newydd hon ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n gydweithrediad ardderchog rhwng y byrddau iechyd a’r Brifysgol a bydd yn hwb o ran recriwtio nyrsys yn yr ardal yma.
“Rwyf hefyd yn falch iawn y bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a fydd yn helpu i gyflawni ein cynlluniau i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd, fel y nodir yn ein strategaeth Mwy na Geiriau.”
Datblygwyd addysg nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid, gan gynnwys byrddau iechyd Hywel Dda, Betsi Cadwaladr a Phowys yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Fe ddyfarnodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru gytundeb i Brifysgol Aberystwyth hyfforddi nyrsys ar gyfer oedolion ac iechyd meddwl sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Caiff y myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer y graddau newydd a gychwynnodd eleni y cyfle i ddilyn hyd at hanner eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ychwanegodd yr Is-Ganghellor yr Athro Elizabeth Treasure:
“Anrhydedd fawr yw cael y Gweinidog yn ymweld i agor y Ganolfan, sydd yn fuddsoddiad arwyddocaol iawn i’r Canolbarth. Rwy’n ffyddiog bydd hyn yn hwb o ran recriwtio a chadw staff yn lleol ac yn rhanbarthol. A, thrwy gynnig llawer iawn o’r hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd yn fuddiol i’r ddarpariaeth iaith yn ein gwasanaeth iechyd yn ogystal.”
“Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am gefnogi’r prosiect. Hoffwn i ddiolch hefyd i’r holl bartneriaid sydd wedi cyflawni hyn, gan gynnwys y Byrddau Iechyd lleol, Cyngor Sir Ceredigion ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru“
“Dros y blynyddoedd i ddod, ac wrth weithio gyda phartneriaid, rydym yn awyddus i gyfrannu mwyfwy at gwrdd ag anghenion hyfforddi ein gwasanaeth iechyd. Rwy’n siŵr bydd y Ganolfan newydd yn adnodd pwysig yn hyn o beth. Dyma ni heddiw yn gosod sylfeini ar gyfer twf darpariaeth addysg gofal iechyd yma yn Aberystwyth ar gyfer y dyfodol.”

Continue Reading

Community

Urdd Gobaith Cymru honoured at Young Peacemakers Awards Ceremony

Published

on

URDD GOBAITH CYMRU and its members have been crowned ‘Young Peace Activists of the Year’ at this year’s Young Peacemakers Awards ceremony, which was held at the Llangollen International Musical Festival today (7 July), for the organisation’s Peace and Goodwill Message.

Without fail for a century, the young people of Wales have sent a Message of Peace and Goodwill to the world. It is unique – Wales and its young people are the only country in the world that have communicated a global message of peace annually.

In celebration of the Urdd’s centenary year, the 2022 Peace and Goodwill Message was launched on 18 May in a dedicated event at the Nobel Peace Center in Oslo, Norway in the company of the First Minister of Wales, Mark Drakeford along with the Aberystwyth University students who helped write the message. After being released in video form, it was shared all corners of the world, from Peru to Zimbabwe, Vietnam to New Zealand and Moldova and was available in more languages than ever before – 101.

It was also revealed that the winner of the Young International Peacemaker category of this year’s Young Peacemakers Awards was Mah Zari Kakar, an Afghan refugee who resided at the Urdd’s Residential Centre in Cardiff last year. The Urdd nominated Mah for the award as acknowledgement for her tireless work campaigning for women’s rights in Afghanistan and her willingness to continue with these efforts in Wales.

Originally from Helmand Province in Afghanistan, Mah (who was 20 at the time) was forced to flee the country last August along with her brother. She had been working with USAID (U.S. Agency for International Development), holding sessions for women so that they understood their rights.

This year marks the seventh year of the Wales Young Peacemakers Awards, which is jointly organised by the Welsh Centre for International Affairs (WCIA), Size of Wales, CWVYS and the Llangollen International Musical Eisteddfod. Young people from all over Wales are celebrated for their positive contributions to peace and global citizenship, and winners receive prizes for artwork, creative writing, and film as well as their positive work as local and global citizens.

Continue Reading

Popular This Week