Connect with us
Advertisement
Advertisement

Uncategorized

Ysgol Gymraeg n ewydd i Borth Tywyn a Phen-Bre

Published

on

parc y tywyn

Mae newydd Cymraeg ysgol gynradd cyfrwng yn cael ei hadeiladu yn lle’r presennol Ysgol Parc y Tywyn

BYDD YSGOL gynradd Gymraeg newydd, gwerth £12m, yn cael ei hadeiladu yn lle ysgol bresennol Ysgol Parc y Tywyn.

Mae cynlluniau ar waith bellach i ddechrau’r gwaith ym mis Awst 2016, yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru yn ddiweddar i godi’r hysbysiadau a oedd wedi atal datblygu yn yr ardal.

Mae’r ysgol newydd yn un o chwe elfen a gynlluniwyd, sy’n cynnwys codi tai a datblygu seilwaith ar hen safle Grillo; codi tai wrth ymyl y safle; datblygiad hamdden masnachol yn Nwyrain Porth Tywyn; a safle cyflogaeth ger Teras Silver.

Mawrth 2017 yw’r dyddiad arfaethedig ar gyfer cwblhau’r ysgol newydd a fydd yn gwasanaethu dalgylch Porth Tywyn a Phen-bre.

Adeiladir yr ysgol ar safle Spencer Davies Engineering gynt, ger Teras Burrows.

Dros y blynyddoedd mae nifer y disgyblion yn yr ysgol wedi cynyddu ac o ganlyniad mae’r safle presennol yn fach ac yn gyfyngedig.

Gosodwyd nifer o ystafelloedd dosbarth symudol ar y safle er mwyn darparu ar gyfer y cynnydd mewn niferoedd.

Bydd yr ysgol newydd yn Ysgol Gynradd Gymraeg addas i’r diben, a fydd hefyd yn cynnig addysg feithrin Gymraeg.

£12 miliwn yw cyfanswm cost y prosiect a chlustnodwyd arian ar ei gyfer trwy Raglen Moderneiddio Addysg y Cyngor Sir a menter Llywodraeth Cymru sef Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Bydd angen llunio a chymeradwyo achosion busnes cyn llunio’r pecyn cyllido terfynol.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg: “Mae hyn yn newyddion cadarnhaol iawn i’r ardal. Mae’n rhywbeth y bu ei angen ers tro, ac rydym yn falch iawn fod modd symud ymlaen bellach. Mae’r galw am addysg Gymraeg ym Mhorth Tywyn a Phen-bre wedi cynyddu’n sylweddol, yn enwedig yn y blynyddoedd diwethaf, a bydd yr ysgol newydd hon yn darparu’r adeiladau o’r radd flaenaf y mae’r plant yn eu haeddu. Yn ogystal, rwy’n croesawu’r ddarpariaeth feithrin a fydd yn gwasanaethu teuluoedd yn y dalgylchoedd hyn.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Aberystwyth man sent to prison

Published

on

A 50-YEAR-OLD man from Ceredigion appeared at Haverfordwest Magistrates’ Court on Monday (Sept 16) to face a charge of being intoxicated in a public place, whilst he was prohibited from doing so.

Malcolm Roy Edwards of Queens Road, Aberystwyth, pleaded guilty to being drunk in public in Llanrystud when he was prohibited from doing so after being made subject to a criminal behaviour order by Aberystwyth magistrates on October 12, 2017.

He also admitted breaching that order by committing this offence on September 11 this year.

Magistrates sent Edwards to prison for 18 weeks, as they felt the offence was serious having been aggravated by the offence being committed whilst on a community order.

He must also pay £122 victim surcharge, and the community order was revoked.

Continue Reading

Uncategorized

Ceredigion Day Centre meet the Dream Team

Published

on

On Monday 9 September, the Dream Team visited staff and service users at, Canolfan Meugan Community Support Base for adults with learning disabilities and older people, to showcase the ‘My charter’. The Learning Disabilities ‘My Charter’ West Wales was written by people who have learning disabilities in West Wales.

The Dream Team is made up of the people who wrote the Charter. The Charter says that people who have learning disabilities want to have more chances in life, more choice and to be listened to. It also says that people who have learning disabilities want to be treated as adults, to be given dignity and respect and that their information is kept private.

Organisations, businesses and individuals are encouraged to show their support by signing up to the My Charter.

Go to www.ldcharter.com for more information on ‘My Charter’.

Continue Reading

Uncategorized

AM and MP help ease complicated bus pass application process

Published

on

Elin Jones AM and Ben Lake MP have offered to help constituents who need to renew their Bus Passes, after raising concerns about the change in the renewal process.

As the current Concessionary Travel Passes run out at the end of the year, Transport For Wales have asked pass holders to reapply online, however Elin Jones and Ben Lake have raised concerns that the process is over complicated and that applying online rather than via a paper form will exclude many.

Initially, if applicants wanted a paper form, TfW said that applicants had to call a helpline and were warned the process would take a long time. So, as thousands went onto the website, it crashed under the weight of demand.

However, with the website expected to be back up and running soon, Elin Jones and Ben Lake have offered to help constituents reapply.

Elin Jones said:

“Bus pass users have been told that their current passes will be accepted for travel until 31 December 2019, however after that they will need to have the new pass.

“The application process has been muddled by urging people to reapply online. We know that many over 60s and disabled people may not have internet access or may be unfamiliar with its use.

“To simplify the process, I am offering the support of my office to try and help constituents with the process of reapplying for their bus pass, and Ben Lake MP is doing the same.

“If constituents would like to collect a paper form, or if they require assistance applying on paper or online, then they are welcome to contact us and we would be glad to assist, either by arranging a visit to either of our offices, or by sending forms to you.”

Ben Lake added:

“We know how vital access to buses are to many older and vulnerable people in Ceredigion, and I hope that we will be able to help as many people as possible to keep this access.”

Continue Reading

Popular This Week