Connect with us
Advertisement
Advertisement

Uncategorised

New scheme supports runaway children

Published

on

New scheme: Aiming to help young people who run away from home

New scheme: Aiming to help young people who run away from home

UNDER a new scheme, children in the Dyfed-Powys area who run away from home will be given more support.

The project, which reaches Pembrokeshire, Carmarthenshire, Ceredigion and Powys, will see the homelessness charity Llamau helping and interviewing children who have been reported missing.

Llamau provide accommodation, support and advice that is crucial in times of crisis. As Wales’ leading homelessness charity, they work with homeless and potentially homeless young people and vulnerable women across Wales. An established charity, with head offices in Cardiff, Llamau has been providing support for those who need it for over 26 years.

Commissioned by Dyfed-Powys Police, the scheme aims to identify any trends in situations that prompt young people to run away, as well as highlight any risks that can occur during their time away, and it will study the places that they go when away from their home.

The service, which will initially run until March 2018, will cost around £80,000 a year to implement.

In 2014, Dyfed-Powys Police received 1,038 missing reports for 520 children and young people under the age of 18. 344 of these were from Carmarthen and 259 from Pembrokeshire. Many of these children ran away from home more than once; 365 went missing once, 114 two to four times, and 25 five to seven times. There were sixteen young people who ran away more than seven times.

“No one is more important to us than our children,” said Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner Christopher Salmon, “I want to protect those who are at their most vulnerable.

“There are many reasons why young people flee their homes, including sexual exploitation. We’ve seen the terrible effects of neglect and official inaction in Yorkshire and Oxford. I want us to tackle the causes to make sure children here are safe from harm. I’m confident that Llamau, with their experience in helping young vulnerable people, will make a hugely positive contribution to the safety of young people across Dyfed-Powys.

“Children can talk freely – away from the police – to experts who understand their situation. The information they give will allow professionals protecting vulnerable children to make better informed decisions.”

Chief Executive of Llamau, Frances Beecher, said the charity was ‘delighted to be involved with delivering the new service’.

She commented: “Children and young people who are missing are in grave danger; it’s essential that we find out why they were missing. We can support them to understand the danger they were in, as well as hoping them resolve any issues that led to this. Their safety is our paramount concern.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Uncategorised

Wormer resistance increasing

Published

on

Farmers must know wormers are effective: HCC.

Farmers must know wormers are effective: HCC.

OVERSEEN by Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC), a project is underway to look at the effectiveness of wormers for eliminating parasitic diseases in sheep.

Early results from a sample of 25 farms have revealed that resistance to wormers is increasing. These include wormer treatments that were previously considered effective at eradicating parasites in sheep.

The findings of this work will be discussed in greater detail during five meetings at Lampeter, Aberystwyth, Brecon, Welshpool and Llanrwst.

“Anthelmintic resistance means that a wormer loses effectiveness because a proportion of the worms survive treatment,” said Lynfa Davies, Technical Development Executive at HCC. “This is an important issue and will affect the sustainability of the sheep industry in Wales if not taken seriously. Knowing whether wormers are working effectively on your farm can be checked by undertaking a simple test with your vet. Using the correct treatments will increase productivity and save you money.”

Eurion Thomas from Techion is carrying out the research on behalf of HCC. He will present the results in greater detail during the meetings.

A number of vets across Wales have been involved in this work from the outset, and they will use their local knowledge to refer to case studies from across the country.

Neil Paton MRVS from the Welsh Regional Veterinary Centre will also provide an update on his recent work on a common parasitic disease, liver fluke.

Continue Reading

Uncategorised

Dr Meredydd Evans a’i chwerthin iach

Published

on

PRYNHAWNDDYDD o Ebrill ydoedd. Minnau’n ciniawa yn y Llyfrgell Genedlaethol ar wahoddiad Merêd. Braint oedd cael rhannu bwrdd â’r ebol ifanc a oedd yn ei nawdegau. Doedd dim pall ar ei sgwrs. Prin fod angen i mi ei borthi. Roedd y cof yn loyw a’r chwerthiniad yn iach. Yn ôl ei arfer, ac fel prawf o’i ddiddordeb ysol mewn pobl, holai fy hynt a pha brosiect oedd gen i ar y gweill.

Mentrais ddweud fy mod yn ymchwilio i hanes Niclas y Glais. Os do, cefais wybod am gysylltiad Tomi’r Llety, Pentregalar, â Blaenau Ffestiniog cyfnod plentyndod Merêd. Fe’i cofiai’n pregethu yn un o’r capeli lleol a’r lle dan ei sang ac un gŵr dieithr, anesmwyth ei olwg, yn y gynulleidfa. Neb yn ei adnabod. Ac roedd pawb yn adnabod pawb yr adeg hynny. Wel, aelod o’r gwasanaethau cudd, wrth gwrs, yn clustfeinio ar y comiwnydd yn y pulpud i gasglu tystiolaeth rhag ofn y byddai’r sefydliad am ei gyhuddo o deyrnfradwriaeth rhyw ddydd.

Clywais hanes cymeriade megis Dafydd Canada a Johnny Coparet a’r criw eraill o Sosialwyr fydde’n ymgynnull bob tro y deuai T. E. Nicholas i’r parthau. ‘Bydde’n fater o chargo’r batris wst ti pan fydde Niclas yn dŵad i seiadu. Mi fydde’r hogia yma’n darllen y ‘Daily Worker’ ac yn selogion yr Ysgol Sul’, meddai. Addawodd ymchwilio ymhellach ar fy rhan ymhlith ei gysylltiade yn ardal Stiniog. A dyna a wnaeth. Daeth galwad ffôn yn y man.

Meddyliwch. Gŵr a oedd dros ugain mlynedd y tu hwnt i oed yr addewid yn barod i wneud gwaith caib a rhaw o’r fath ar fy rhan. Ond dyna’r dyn ydoedd y Dr Meredydd Evans. Clywsom yn ei angladd yng Nghwm Ystwyth ei fod yr un mor ymholgar a chymwynasgar ynghylch materion yn ymwneud â’r genedl Gymreig ychydig ddyddie cyn ei farwolaeth.

A gwyddai’n dda am y Coparet yn Stiniog am mai yno’r aeth i weithio ar ôl gadael yr ysgol yn 14 oed. Ond ni fu yno’n hir. Mentrodd ar lwybr addysg a’i harweiniodd i Princetown a Boston yn yr Unol Daleithiau. Cyfeiria’r Dr at ei ddoethuriaeth mewn Athroniaeth. Tra oedd yno recordiodd ganeuon gwerin Cymraeg ar label Folkways a ddyfarnwyd ymhlith y gorau o’u bath i’w cyhoeddi yn 1954 gan y New York Times. Roedd yn ddyledus i’w fam am feithrin ei ddiddordeb mewn canu gwerin gan y byddai hi’n canu degau ohonyn nhw oddi ar ei chof.

Dychwelodd i Gymru ar ôl i gyfaill iddo ei gyfarch ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol trwy ddweud ‘sut wyt ti’r Ianci? Teimlodd i’r byw. Daeth yn ôl gyda’i wraig o Americanes, Phyllis Kinney, a’u merch, Eluned. A bois bach, am gyfraniad a wnaeth i fywyd athronyddol, gwleidyddol ac adloniannol Cymru.

Am ddeng mlynedd, fel Pennaeth Adran Adloniant BBC Cymru, bu’n gyfrifol am sefydlu rhaglenni fel ‘Disc a Dawn’ a ‘Fo a Fe’. Ond cefnodd ar y sefydliad er mwyn gweithredu ar lawr gwlad dros yr hyn a gredai oedd yn hanfodol er mwyn ffyniant ei genedl. Ni fu neb mor weithgar dros y Gymdeithas Alawon Gwerin na Merêd a Phyllis.

Gwnaeth ei farc cynt fel aelod o Driawd y Coleg pan oedd yn fyfyriwr ym Mangor. Roedd ‘Triawd y Buarth’ yn un o ganeuon mwyaf poblogaidd y math newydd hwn o ganu ysgafn Cymraeg llawn harmonïau. Balch oedd o gael ei gyflwyno’n aml fel llais y ‘cwac, cwac’ yn y gân honno! Diffoddodd y cyflenwad trydan ym mast Pencarreg fel rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith i sefydlu sianel deledu Gymraeg.

Ymddeolodd y ddau i Gwm Ystwyth gan fyw yno’n hwy nag y buont fyw yn unman arall. Nid Boston mo’r pentre. Ond Afallon oedd enw’r aelwyd. Gwelsant ddirywiad y bywyd Cymraeg yno dros 30 mlynedd. Mynnodd Merêd gynnal fflam yr achos yn Siloam gan gredu fod yna obaith lle bynnag y bo ychydig o oleuni. Doedd dim ofn marw arno, meddai mewn rhaglen deledu ddiweddar. Wrth gwrs, mae’r sawl sy’n ofni marw yn ofni byw. A doedd dim ofn byw ar Merêd. Cofleidiodd fywyd.

Ond y ddelwedd arhosol sy gen i o ddiwrnod ei angladd yw’r cloc uwchben y pulpud. Roedd wedi rhoi’r gore i gerdded am hanner awr wedi dau ers slawer dydd. Felly mae yng Nghwm Ystwyth. Ond cofiaf hefyd y cinio yn y ffreutur a’r chwerthin iach yn Aberystwyth.

Continue Reading

Popular This Week